Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

中尾流リモートワーク

 中尾流リモートワーク

REIONEオンラインイベント居酒屋対象#2「リモートワーク」でお話しました。

中尾将志

May 14, 2020
Tweet

More Decks by 中尾将志

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. தඌྲྀ ϦϞʔτϫʔΫ ډञ԰େক 2020/5/14

 2. தඌকࢤ ͳ͔͓·͞͠ ˓อݥצఆܥγεςϜ ˓ۜߦϦεΫ؅ཧύοέʔδ ˓อݥܖ໿؅ཧύοέʔδ ˓ΞʔΩςΫτɺඪ४ԽɺϚʔέςΟϯ άɺ૊৫σβΠϯɺϑΝγϦςʔλʔ

 3. தඌ কࢤʢͳ͔͓ ·͞͠ʣ ɾۚ༥γεςϜΤϯδχΞ ➡ ۚ༥΍γεςϜ͸ۤख ɾྲྀ͠ͷφϨοδϒϩʔΧʔ ➡ ηϛφʔ΍ϫʔΫγϣοϓ ɾস͏αΠΤϯείϛϡχέʔλʔ

  ➡ ܦӦֶɺλΠϜϚγϯɺ૊৫࿦
 4. ͲΜͳ׆ಈʁ

 5. મ౬♨ͷத৺ͰϓϋʔΛڣͿ 3F'63004","

 6. None
 7. ࣗ෼ͷϓϨθϯελΠϧΛݟ͚ͭΔձ ໦෋࢜௨1-:!וా

 8. े ೥ ޙ Μ ͷ ʁ Ͳ ͏ ͢ Ͳ

  ͏ ͠ · ͠ ΐ ʁ ϫʔΫελΠϧϫʔΫγϣοϓ ෋࢜௨1-:04","
 9. ө૾º)BQUJDΫϩετʔΫ ෋࢜௨1-:

 10. ं͍͢ӡಈձɺͦͷ໺๬ தඌকࢤ

 11. Bar Science ʰχοΫϦογϡʹΑΖ͘͠ʱ χοΫϦογϡ-ܦӦڞಉମͷࢥ૝- 2018/6/1 தඌ কࢤ @ Panasonic Wonder

  LAB OSAKA ϒϥοΫδϟοΫʹΑΖ͘͠ ࠤ౻लๆ
 12. None
 13. None
 14. None
 15. αϥϦʔϚϯͱͯ͠ ࣋ͪา͘΂ָ͖ث .JY-FBQ

 16. ࠓ೔͸ ϦϞʔτϫʔΫ

 17. ࡏ୐ϫʔΫྺʁʁ ग़ࣾ͠ͳ͍ྺʁʁ

 18. ϦϞʔτ ϫʔΫ ΦϯϥΠϯ ϫʔΫ

 19. ϦϞʔτͱΦϯϥΠϯ ͷॏͳΔͱ͜ ࡏ୐Λର৅ʹ͠·͢

 20. ص

 21. ص

 22. Ҝ ࢠ

 23. ε ϐ ồ Χ ồ

 24. None
 25. Χ ϝ ϥ

 26. Ϛ Π Ϋ

 27. Χ ϝ ϥ ͱ Ϛ Π Ϋ

 28. ϥ Π τ

 29. ϥ Π τ

 30. ί ồ ώ ồ

 31. ί ồ ώ ồ

 32. ϥ Π ϑ

 33. ϥ Π ϑ

 34. ϥ Π ϑ

 35. ϥ Π ϑ

 36. None
 37. ࢓ࣄΛՈͰ΍Δ ͔Β Ոఉੜ׆Ͱ࢓ࣄΛ͢Δ ΁ͷγϑτ

 38. ҙݟަ׵͠ͳ͕Β ৽ͨͳελΠϧΛ୳͢

 39. ࠔͬͯΔਓ ৘ใ଍Γͳ͍ਓ Ͳ͏͠·͠ΐ͏ʁ

 40. ྉཧΛߟ͑·͠ΐ͏ Ϩϯνϯ Ϩγϐ௨Γ ࣗ༝ʹ

 41. ৬຿΍Ϩϕϧ͝ͱʹ ύοέʔδԽͯ͠ γϣʔϧʔϜʹʂ

 42. ͦͯ͠ʂ

 43. None
 44. Πϯελϯτ৯ࡐͰͭ͘Δ ϥʔϝϯ԰ͷ࿫͍ϝγ খֶੜ޲͚ʹ[PPNͰڭ͑Δ

 45. None
 46. None
 47. ΦϯϥΠϯݚम΋ اըதͰ͢ʂ

 48. ΦϯϥΠϯͰ ͬͦ͜Γଞࣾͷਓ Ҿ͖ೖΕ͍ͨʂ ʢडߨऀ΋ߨࢣ΋ʣ

 49. ۙ೔։࠵༧ఆ

 50. None
 51. None
 52. None
 53. ϦϞʔτϫʔΫฤ

 54. Ҏ্