Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Architektura aplikacji w React.js

Architektura aplikacji w React.js

Czyli poszukiwania świętego graala.

Jak zaprojektować strukturę plików w aplikacji reactowej?
Co z routingiem? Autoryzacja i uwierzytelnianie?
Redux? Rest API?

Michał Taszycki

August 31, 2019
Tweet

More Decks by Michał Taszycki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ARCHITEKTURA
  APLIKACJI W
  REAKCIE

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. OK.

  View Slide

 13. MOGŁEM SIĘ
  TEGO
  SPODZIEWAĆ

  View Slide

 14. O TO SAMO PYTAJĄ
  MOI KURSANCI

  View Slide

 15. @MEHOWTE
  MICHAŁ TASZYCKI
  12-TYGODNIOWY
  PROGRAM NAUKI
  DLA POCZĄTKUJĄCYCH
  KursReacta.pl

  View Slide

 16. OK.
  ZATEM
  ARCHITEKTURA

  View Slide

 17. CZYLI CO
  WŁAŚCIWIE?

  View Slide

 18. 1. STRUKTURA PLIKÓW
  2. ZARZĄDZANIE STYLAMI
  3. ZARZĄDZANIE STANEM
  4. WARSTWY ABSTRAKCJI
  5. WZORCE

  View Slide

 19. STRUKTURA PLIKÓW
  TO ROZWIĄZANY
  PROBLEM

  View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide


 25. View Slide

 26. NO OK.
  TO JAK
  ZACZĄĆ?

  View Slide

 27. KEEP
  IT
  SIMPLE
  STUPID
  NO OK.
  TO JAK
  ZACZĄĆ?

  View Slide

 28. index.js
  KEEP
  IT
  SIMPLE
  STUPID

  View Slide

 29. index.js
  styles.css
  KEEP
  IT
  SIMPLE
  STUPID

  View Slide

 30. index.js
  styles.css

  View Slide

 31. index.js
  styles.css
  View Slide

 32. index.js
  styles.css
  .App {…};
  .TodoList {…};
  .Todo {…};
  .AddTodoForm {…};

  View Slide

 33. index.js
  styles.css
  CO
  DALEJ?

  View Slide

 34. index.js
  styles.css
  THE
  RAILS
  WAY

  View Slide

 35. index.js
  components/
  styles/
  THE
  RAILS
  WAY

  View Slide

 36. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  THE
  RAILS
  WAY

  View Slide

 37. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  THE
  RAILS
  WAY

  View Slide

 38. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/

  View Slide

 39. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  App.js
  TodoList.js
  Todo.js
  AddTodoForm.js

  View Slide

 40. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  main.css
  App.css
  TodoList.css
  Todo.css
  AddTodoForm.css

  View Slide

 41. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  SCSS/SASS?
  main.scss
  App.scss
  TodoList.scss
  Todo.scss
  AddTodoForm.scss

  View Slide

 42. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  main.scss
  App.scss
  TodoList.scss
  Todo.scss
  AddTodoForm.scss
  @import “App.scss”
  @import “TodoList.scss”
  @import “Todo.js”
  @import “AddTodoForm.scss”

  View Slide

 43. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  main.scss
  App.scss
  TodoList.scss
  Todo.scss
  AddTodoForm.scss
  @import “App.scss”
  @import “TodoList.scss”
  @import “Todo.js”
  @import “AddTodoForm.scss”

  View Slide

 44. App.js import “../styles/App.scss”
  Todo.js import “../styles/Todo.scss”
  WEBPACK IMPORT > SASS IMPORT

  View Slide

 45. A MOŻE CSS IN JS?

  View Slide

 46. JASNE, ALE OSTROŻNIE

  View Slide

 47. PAMIĘTAJ O DESIGNERACH

  View Slide

 48. PAMIĘTAJ O DESIGNERACH

  View Slide

 49. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  components/
  App.js
  TodoList.js
  Todo.js
  AddTodoForm.js

  View Slide

 50. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  App.test.js
  TodoList.test.js
  Todo.test.js
  AddTodoForm.test.js

  View Slide

 51. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  App.test.js
  TodoList.test.js
  Todo.test.js
  AddTodoForm.test.js
  ŁATWIEJSZE
  WYSZUKIWANIE
  PLIKÓW

  View Slide

 52. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  App.test.js
  TodoList.test.js
  Todo.test.js
  AddTodoForm.test.js
  PROSTSZA
  REFAKTORYZACJA

  View Slide

 53. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/

  View Slide

 54. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  TO JUŻ
  SUKCES

  View Slide

 55. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  MOGŁO BYĆ
  UTILITIES.JS

  View Slide

 56. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  CO JEST W
  ŚRODKU?

  View Slide

 57. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/ common_utils.js

  View Slide

 58. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/ common_utils.js

  View Slide

 59. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/ common_utils.js

  View Slide

 60. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  time.js
  string.js
  array.js

  View Slide

 61. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  THE
  RAILS
  WAY

  View Slide

 62. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  JEST TO
  JAKAŚ
  KONWENCJA

  View Slide

 63. index.js
  components/
  styles/
  __tests__/
  utilities/
  ALE
  NIENAJLEPSZA
  :)

  View Slide

 64. KOLOKACJA

  View Slide

 65. KOLOKACJA /
  KOMPONENTO-
  CENTRYCZNOŚĆ

  View Slide

 66. index.js
  components/
  utilities/
  KOLOKACJA /
  KOMPONENTO-
  CENTRYCZNOŚĆ

  View Slide

 67. index.js
  components/
  App.js
  App.test.js
  App.scss
  Todo.js
  Todo.test.js
  Todo.scss
  utilities/
  POWIĄZANE
  RZECZY
  BLISKO SIEBIE

  View Slide

 68. index.js
  components/
  App/
  Todo/
  utilities/
  JESZCZE LEPIEJ

  View Slide

 69. index.js
  components/
  App/
  App.js
  App.test.js
  App.scss
  Todo/
  utilities/
  import App from “components/App/App”
  MAŁY PROBLEM

  View Slide

 70. index.js
  components/
  App/
  App.js
  App.test.js
  App.scss
  Todo/
  utilities/
  import App from “components/App”

  View Slide

 71. index.js
  components/
  App/
  index.js
  App.test.js
  App.scss
  Todo/
  utilities/
  import App from “components/App”

  View Slide

 72. index.js
  components/
  App/
  index.js
  App.test.js
  App.scss
  Todo/
  utilities/
  import App from “components/App”
  NIE IDŹ
  TĄ DROGĄ

  View Slide

 73. index.js
  components/
  App/
  index.js
  App.js
  App.test.js
  App.scss
  Todo/
  utilities/
  import App from “components/App”
  LEPIEJ

  View Slide

 74. index.js
  components/
  App/
  index.js
  App.js
  App.test.js
  App.scss
  Todo/
  utilities/
  import App from “components/App”
  LEPIEJ
  import App from “./App”
  export default App;

  View Slide

 75. index.js
  components/
  App/
  index.js
  App.js
  App.test.js
  App.scss
  Todo/
  utilities/
  import App from “components/App”
  ALBO

  View Slide

 76. index.js
  components/
  App/
  package.json
  App.js
  App.test.js
  App.scss
  Todo/
  utilities/
  import App from “components/App”
  ALBO

  View Slide

 77. index.js
  components/
  App/
  package.json
  App.js
  App.test.js
  App.scss
  Todo/
  utilities/
  import App from “components/App”
  ALBO
  {
  main: “App.js”
  }

  View Slide

 78. index.js
  components/
  App/
  Todo/

  Button/
  TodoList/
  utilities/
  PŁASKA
  STRUKTURA

  View Slide

 79. index.js
  components/
  App/
  Todo/

  Button/
  TodoList/
  TodoListItem/
  TodoSearchBar/
  utilities/
  KOMPONENTY
  ZŁOŻONE
  (MAX 3 POZIOMY
  ZAGNIEŻDŻEŃ)

  View Slide

 80. index.js
  components/
  utilities/
  A CO Z
  ROUTINGIEM?

  View Slide

 81. index.js
  components/
  pages/
  utilities/
  WZORZEC
  Z NEXT.JS

  View Slide

 82. index.js
  components/
  pages/
  Root.js
  Settings.js
  utilities/
  WZORZEC
  Z NEXT.JS

  View Slide

 83. A AUTORYZACJA I
  UWIERZYTELNIANIE?

  View Slide

 84. JEŚLI MOŻESZ ZRÓB
  LOGOWANIE POZA
  REACTEM

  View Slide

 85. JEŚLI NIE…

  View Slide

 86. 2 KOMPONENTY

  View Slide

 87. 2 KOMPONENTY
  {
  userLoggedIn()
  ?
  :
  }

  View Slide

 88. LEPIEJ
  const AuthenticatedApp = React.lazy(() =>
  import(“./AuthenticatedApp”)
  );
  {
  userLoggedIn()
  ?


  :
  }

  View Slide

 89. CO Z REST API?

  View Slide

 90. function TodoList() {
  useEffect(() => {
  fetch("example.com/todos", {
  method: “get”
  }).then( /* … */ );
  }, [])
  }
  POJEDYNCZE REQUESTY

  View Slide

 91. import TodosAPI from “api/todos”;
  function TodoList() {
  useEffect(() => {
  TodosAPI.getAllTodos().then( /* … */ );
  }, [])
  }
  FASADA DLA API

  View Slide

 92. TodosAPI = {
  getAllTodos: () => {
  fetch("example.com/todos", {
  method: “get”
  }).then( /* … */ );
  }
  };
  FASADA DLA API

  View Slide

 93. import TodosAPI from “api/TodosAPI”;
  import apiClient from “api/FetchClient”;
  function TodoList() {
  useEffect(() => {
  new TodosAPI(apiClient)
  .getAllTodos()
  .then( /* … */ );
  }, [])
  }
  ADAPTER DLA API

  View Slide

 94. import TodosAPI from “api/TodosAPI”;
  import apiClient from “api/FakeClient”;
  function TodoList() {
  useEffect(() => {
  new TodosAPI(apiClient)
  .getAllTodos()
  .then( /* … */ );
  }, [])
  }
  ADAPTER DLA API

  View Slide

 95. ADAPTER DLA API
  class TodosAPI
  constructor(client) {
  this.client = client;
  }
  getAllTodos: () => {
  this.client.getAll("example.com/todos");
  }
  };

  View Slide

 96. Client = {
  getAll: function (url) {…},
  getOne: function (url, id) {…},
  post: function (url, payload) {…},
  put: function (url, id, payload) {…},
  patch: function (url, id, payload) {…},
  delete: function (url, id) {…},
  }
  ADAPTER DLA API

  View Slide

 97. REDUX?

  View Slide

 98. LOGIKA
  NIEZALEŻNA
  OD REACTA

  View Slide

 99. SPÓJNE NAZEWNICTWO
  TYPÓW I GENERATORÓW AKCJI
  TODO_ADD addTodo(todo)
  TODO_EDIT editTodo(todo)
  TODO_REPLACE replaceTodo(todo)
  TODO_DELETE deleteTodo(todo)

  View Slide

 100. WARTO MIEĆ WSZYSTKIE
  TYPY AKCJI W JEDNYM PLIKU
  TODO_ADD addTodo(todo)
  TODO_EDIT editTodo(todo)
  TODO_REPLACE replaceTodo(todo)
  TODO_DELETE deleteTodo(todo)

  View Slide

 101. KOLOKACJA SELECTORÓW
  I REDUCERÓW
  todosReducer = (state = [], action) {
  switch(action.type) {
  case TODO_ADD:
  return […state, action.todo];
  }
  }
  getAllTodos(state) => state;
  getTodoById(state, id) =>
  state.find(todo => todo.id === id)

  View Slide

 102. TESTOWANIE BLACK BOX
  it(“Adds a todo”, () => {
  const todoToAdd = {id: 42, title: “abc”};
  store.dispatch(addTodo(todoToAdd));
  expect(
  getTodoById(store.getState(), 42)
  ).toEq(todoToAdd);
  }

  View Slide

 103. TO TYLKO
  WIERZCHOŁEK GÓRY
  LODOWEJ

  View Slide

 104. GRAPH QL
  MOBX
  MICROSERVICES
  MICROFRONTENDS
  SERVER-SIDE-RENDERING
  REACT-NATIVE

  View Slide

 105. TRZYMAJ SIĘ
  PROSTYCH
  ZASAD

  View Slide

 106. 1. ZACZNIJ NAJPROŚCIEJ
  2. DBAJ O SPÓJNOŚĆ
  3. WPROWADZAJ ZMIANY

  View Slide

 107. View Slide

 108. AND CODE

  View Slide