Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Architektura aplikacji w React.js

Architektura aplikacji w React.js

Czyli poszukiwania świętego graala.

Jak zaprojektować strukturę plików w aplikacji reactowej?
Co z routingiem? Autoryzacja i uwierzytelnianie?
Redux? Rest API?

85977ebfe59c2ee669f2196930f1a701?s=128

Michał Taszycki

August 31, 2019
Tweet

More Decks by Michał Taszycki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ARCHITEKTURA APLIKACJI W REAKCIE

 2. None
 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. None
 11. None
 12. OK.

 13. MOGŁEM SIĘ TEGO SPODZIEWAĆ

 14. O TO SAMO PYTAJĄ MOI KURSANCI

 15. @MEHOWTE MICHAŁ TASZYCKI 12-TYGODNIOWY PROGRAM NAUKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH KursReacta.pl

 16. OK. ZATEM ARCHITEKTURA

 17. CZYLI CO WŁAŚCIWIE?

 18. 1. STRUKTURA PLIKÓW 2. ZARZĄDZANIE STYLAMI 3. ZARZĄDZANIE STANEM 4.

  WARSTWY ABSTRAKCJI 5. WZORCE
 19. STRUKTURA PLIKÓW TO ROZWIĄZANY PROBLEM

 20. None
 21. None
 22. None
 23. None
 24. None
 25. NO OK. TO JAK ZACZĄĆ?

 26. KEEP IT SIMPLE STUPID NO OK. TO JAK ZACZĄĆ?

 27. index.js KEEP IT SIMPLE STUPID

 28. index.js styles.css KEEP IT SIMPLE STUPID

 29. index.js styles.css

 30. index.js styles.css <App /> <TodoList /> <Todo /> <AddTodoForm />

 31. index.js styles.css <App /> <TodoList /> <Todo /> <AddTodoForm />

  .App {…}; .TodoList {…}; .Todo {…}; .AddTodoForm {…};
 32. index.js styles.css CO DALEJ?

 33. index.js styles.css THE RAILS WAY

 34. index.js components/ styles/ THE RAILS WAY

 35. index.js components/ styles/ __tests__/ THE RAILS WAY

 36. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ THE RAILS WAY

 37. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/

 38. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ App.js TodoList.js Todo.js AddTodoForm.js

 39. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ main.css App.css TodoList.css Todo.css AddTodoForm.css

 40. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ SCSS/SASS? main.scss App.scss TodoList.scss Todo.scss

  AddTodoForm.scss
 41. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ main.scss App.scss TodoList.scss Todo.scss AddTodoForm.scss

  @import “App.scss” @import “TodoList.scss” @import “Todo.js” @import “AddTodoForm.scss”
 42. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ main.scss App.scss TodoList.scss Todo.scss AddTodoForm.scss

  @import “App.scss” @import “TodoList.scss” @import “Todo.js” @import “AddTodoForm.scss”
 43. App.js import “../styles/App.scss” Todo.js import “../styles/Todo.scss” WEBPACK IMPORT > SASS

  IMPORT
 44. A MOŻE CSS IN JS?

 45. JASNE, ALE OSTROŻNIE

 46. PAMIĘTAJ O DESIGNERACH

 47. PAMIĘTAJ O DESIGNERACH

 48. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ components/ App.js TodoList.js Todo.js AddTodoForm.js

 49. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ App.test.js TodoList.test.js Todo.test.js AddTodoForm.test.js

 50. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ App.test.js TodoList.test.js Todo.test.js AddTodoForm.test.js ŁATWIEJSZE

  WYSZUKIWANIE PLIKÓW
 51. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ App.test.js TodoList.test.js Todo.test.js AddTodoForm.test.js PROSTSZA

  REFAKTORYZACJA
 52. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/

 53. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ TO JUŻ SUKCES

 54. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ MOGŁO BYĆ UTILITIES.JS

 55. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ CO JEST W ŚRODKU?

 56. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ common_utils.js

 57. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ common_utils.js

 58. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ common_utils.js

 59. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ time.js string.js array.js

 60. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ THE RAILS WAY

 61. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ JEST TO JAKAŚ KONWENCJA

 62. index.js components/ styles/ __tests__/ utilities/ ALE NIENAJLEPSZA :)

 63. KOLOKACJA

 64. KOLOKACJA / KOMPONENTO- CENTRYCZNOŚĆ

 65. index.js components/ utilities/ KOLOKACJA / KOMPONENTO- CENTRYCZNOŚĆ

 66. index.js components/ App.js App.test.js App.scss Todo.js Todo.test.js Todo.scss utilities/ POWIĄZANE

  RZECZY BLISKO SIEBIE
 67. index.js components/ App/ Todo/ utilities/ JESZCZE LEPIEJ

 68. index.js components/ App/ App.js App.test.js App.scss Todo/ utilities/ import App

  from “components/App/App” MAŁY PROBLEM
 69. index.js components/ App/ App.js App.test.js App.scss Todo/ utilities/ import App

  from “components/App”
 70. index.js components/ App/ index.js App.test.js App.scss Todo/ utilities/ import App

  from “components/App”
 71. index.js components/ App/ index.js App.test.js App.scss Todo/ utilities/ import App

  from “components/App” NIE IDŹ TĄ DROGĄ
 72. index.js components/ App/ index.js App.js App.test.js App.scss Todo/ utilities/ import

  App from “components/App” LEPIEJ
 73. index.js components/ App/ index.js App.js App.test.js App.scss Todo/ utilities/ import

  App from “components/App” LEPIEJ import App from “./App” export default App;
 74. index.js components/ App/ index.js App.js App.test.js App.scss Todo/ utilities/ import

  App from “components/App” ALBO
 75. index.js components/ App/ package.json App.js App.test.js App.scss Todo/ utilities/ import

  App from “components/App” ALBO
 76. index.js components/ App/ package.json App.js App.test.js App.scss Todo/ utilities/ import

  App from “components/App” ALBO { main: “App.js” }
 77. index.js components/ App/ Todo/
 Button/ TodoList/ utilities/ PŁASKA STRUKTURA

 78. index.js components/ App/ Todo/
 Button/ TodoList/ TodoListItem/ TodoSearchBar/ utilities/ KOMPONENTY

  ZŁOŻONE (MAX 3 POZIOMY ZAGNIEŻDŻEŃ)
 79. index.js components/ utilities/ A CO Z ROUTINGIEM?

 80. index.js components/ pages/ utilities/ WZORZEC Z NEXT.JS

 81. index.js components/ pages/ Root.js Settings.js utilities/ WZORZEC Z NEXT.JS

 82. A AUTORYZACJA I UWIERZYTELNIANIE?

 83. JEŚLI MOŻESZ ZRÓB LOGOWANIE POZA REACTEM

 84. JEŚLI NIE…

 85. 2 KOMPONENTY

 86. 2 KOMPONENTY { userLoggedIn() ? <AuthenticatedApp /> : <UnauthenticatedApp />

  }
 87. LEPIEJ const AuthenticatedApp = React.lazy(() => import(“./AuthenticatedApp”) ); { userLoggedIn()

  ? <React.Suspense fallback={"... Loading”}> <AuthenticatedApp /> </React.Suspense> : <UnauthenticatedApp /> }
 88. CO Z REST API?

 89. function TodoList() { useEffect(() => { fetch("example.com/todos", { method: “get”

  }).then( /* … */ ); }, []) } POJEDYNCZE REQUESTY
 90. import TodosAPI from “api/todos”; function TodoList() { useEffect(() => {

  TodosAPI.getAllTodos().then( /* … */ ); }, []) } FASADA DLA API
 91. TodosAPI = { getAllTodos: () => { fetch("example.com/todos", { method:

  “get” }).then( /* … */ ); } }; FASADA DLA API
 92. import TodosAPI from “api/TodosAPI”; import apiClient from “api/FetchClient”; function TodoList()

  { useEffect(() => { new TodosAPI(apiClient) .getAllTodos() .then( /* … */ ); }, []) } ADAPTER DLA API
 93. import TodosAPI from “api/TodosAPI”; import apiClient from “api/FakeClient”; function TodoList()

  { useEffect(() => { new TodosAPI(apiClient) .getAllTodos() .then( /* … */ ); }, []) } ADAPTER DLA API
 94. ADAPTER DLA API class TodosAPI constructor(client) { this.client = client;

  } getAllTodos: () => { this.client.getAll("example.com/todos"); } };
 95. Client = { getAll: function (url) {…}, getOne: function (url,

  id) {…}, post: function (url, payload) {…}, put: function (url, id, payload) {…}, patch: function (url, id, payload) {…}, delete: function (url, id) {…}, } ADAPTER DLA API
 96. REDUX?

 97. LOGIKA NIEZALEŻNA OD REACTA

 98. SPÓJNE NAZEWNICTWO TYPÓW I GENERATORÓW AKCJI TODO_ADD addTodo(todo) TODO_EDIT editTodo(todo)

  TODO_REPLACE replaceTodo(todo) TODO_DELETE deleteTodo(todo)
 99. WARTO MIEĆ WSZYSTKIE TYPY AKCJI W JEDNYM PLIKU TODO_ADD addTodo(todo)

  TODO_EDIT editTodo(todo) TODO_REPLACE replaceTodo(todo) TODO_DELETE deleteTodo(todo)
 100. KOLOKACJA SELECTORÓW I REDUCERÓW todosReducer = (state = [], action)

  { switch(action.type) { case TODO_ADD: return […state, action.todo]; } } getAllTodos(state) => state; getTodoById(state, id) => state.find(todo => todo.id === id)
 101. TESTOWANIE BLACK BOX it(“Adds a todo”, () => { const

  todoToAdd = {id: 42, title: “abc”}; store.dispatch(addTodo(todoToAdd)); expect( getTodoById(store.getState(), 42) ).toEq(todoToAdd); }
 102. TO TYLKO WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ

 103. GRAPH QL MOBX MICROSERVICES MICROFRONTENDS SERVER-SIDE-RENDERING REACT-NATIVE

 104. TRZYMAJ SIĘ PROSTYCH ZASAD

 105. 1. ZACZNIJ NAJPROŚCIEJ 2. DBAJ O SPÓJNOŚĆ 3. WPROWADZAJ ZMIANY

 106. None
 107. AND CODE