Rails Girls Sofia 5.0 October 2015 - Day 2

Rails Girls Sofia 5.0 October 2015 - Day 2

Slides for the Rails Girls Sofia 5.0 event, which took place on 23-24 October 2015. Day one.

9d3a04d8252ce89d5edbb0268af7ad8e?s=128

Dimitar Dimitrov

October 24, 2015
Tweet

Transcript

 1. Rails Girls Sofia 5.0 23-24 октомври 2015 г. Ден 1

 2. Здравейте! (отново)

 3. Процедурни

 4. WiFi: TelerikAcademy
 Pass: Ta$tud3ntsN3tw0rk

 5. #RailsGirlsSofia

 6. Игра на VMware 1. Пуснете туит до 15 ч. днес

  с отговор на въпроса “Какво научих на Rails Girls Sofia?” 2. Сложете и #railsgirlssofia и #vmwomen в отговора 3. Profit!
 7. None
 8. Вчера

 9. None
 10. None
 11. None
 12. Днес

 13. None
 14. None
 15. None
 16. План

 17. 1. 10:10 – 10:50 Увод в програмирането 2. 10:50 –

  13:00 Уъркшоп 1 3. 13:00 – 13:30 Обяд (тук, от спонсорите) 4. 13:30 – 13:45 Бентобокс игра 5. 13:45 – 14:15 Кратки презентации 6. 14:15 – 18:00 Уъркшоп 2 (и една кафепауза) 7. 20:30 – ∞ ПАРТИ!
 18. Що е то програмиране?

 19. https://twitter.com/fjsteele/status/434249935316615168

 20. None
 21. Ruby?

 22. None
 23. Език за програмиране

 24. Език за програмиране = Купчина правила, с които управлявате компютър

 25. Сходно на естествените езици, но с (доста) по-стриктни правила.

 26. Не е трудно да се научите.

 27. Езици за програмиране • Ruby (Руби) е език за програмиране

  • Има и други (C#, Java, C++, PHP, JavaScript, Clojure, Scheme и още 2783...) • Можем да ползваме произволен* език, за да правим това, което ще правим днес • Руби е готин и ще ползваме него • Може да си изкарвате прехраната с Ruby :)
 28. Нещата, които ще научите, важат и за други езици.

 29. Show me the code!

 30. Ето ви малко Ruby 5.times  {      puts  "Здравейте!"

    }
 31. Внимание - термини • Код = съвкупност от команди и

  данни • Кодът на Ruby (а и повечето други езици за програмиране) се пази в текстови файлове • Изпълнява се от програма (интерпретатор), кръстена “ruby” • Може да си играете с Ruby и в т.нар. “интерактивна конзола” (REPL) – irb
 32. Основи на програмирането 1. Данни 2. Имена 3. Действия 4.

  Условия 5. Цикли 6. Изрази
 33. 1. Данни • Всичко се върти около данните – зареждате

  данни, манипулирате данни, произвеждате данни. • Програмиране = зареждане на данни, манипулация на данни, произвеждане на данни (по автоматизиран начин)
 34. 1. Данни – зареждане 1. “Зареждане” на данни – прочитане

  от файлове, вход от потребителя, прочитане от друга програма (база данни, интернет и т.н.) 2. Вмъкване на данните в самата програма
 35. 1. Данни – типове 1. Данните имат различни типове 2.

  Всеки тип поддържа определен набор операции 3. Например, числата поддъжат деление: 42 / 2 4. Какво става, ако разделим “бетон” / “небе”?
 36. 1. Данни – типове 1. Текст – без ограничение в

  дължината 2. Числа – цели, с плаваща запетая, рационални, комплексни 3. Съставни типове данни – списъци от неща, речници с неща 4. Наши собствени типове данни – “продукт”, “поръчка”, “потребител”, …
 37. 2. Имена 1. Механизъм да реферираме към определени данни 2.

  Името си го избираме ние и го “насочваме” към някакви данни 3. Може да сменяме накъде сочи името 4. Правим манипулации с името, реално работейки с данните зад него 5. Имената наричаме променливи (variables)
 38. Имена (променливи) и данни (стойности): някакво_име  =  данни   Например:

  event_name  =  "Rails  Girls  Sofia”   coaches  =  50   accepted_participants  =  coaches  *  2 2. Имена
 39. 3. Действия Всички данни (стойности) поддържат определени операции/действия: данни.действие  

  данни.друго_действие()   данни.пак_действие(други_данни)   данни.друго_действие(и,  разни,  опции)
 40. 3. Действия Шаблонът е:     данни.име_на_действие(опции)

 41. 3. Действия Например: “Радостина”.length   6  *  7   Date.today

    participants.first(5)
 42. 3. Действия Например: “Радостина”.length()   6.*(7)   Date.today()   participants.first(5)

 43. Обекти? 1. Обекти = тип данни + операциите, които можем

  да правим с тях. 2. Днес ще приемем, че “данни” и “обекти” са взаимозаменяеми.
 44. 4. Условия Начин за взимане на решения по време на

  работа на програмата.
 45. 4. Условия if  условие      изпълни  това,  ако  условието

   е  истина   else      иначе  изпълни  тази  част   end
 46. 4. Условия братчеда  =  Човек.нов(name:  ‘Пешо')  

 47. 4. Условия братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')   if  братчеда.гладен?  

     братчеда.иди_да_обядваш   else      братчеда.изиграй_едно_хоро   end
 48. 5. Цикли • Начини да повтаряте едно и също действие

  многократно (т. нар. "цикли") • Повече от един начин да стане това; избираме си различни, според ситуацията • Принципът е еднакъв в повечето езици за програмиране
 49. 5. Цикли 30.times  do      направи_коремна_преса   end

 50. 5. Цикли 5.times  {      puts  "Здравейте!"   }

 51. 5. Цикли 5.times  do      puts  "Здравейте!"   end

 52. 5. Цикли while  cat.alive?      cat.eat      cat.sleep

       cat.purr_for_diversion      cat.plot_for_world_domination   end
 53. 6. Изрази • Всичко в Ruby е израз. Всяко валидно

  парче код, което можете да пуснете самостоятелно в irb и да не получите грешка. • Всеки израз си има резултат (някаква стойност) • Ще наричаме тази стойност “оценка” • Ще видите това по-късно в irb
 54. Най-важният шаблон данни.име_на_действие(опции)   обект.име_на_действие(опции)

 55. Приложението (приложение ≈ уебсайт)

 56. Уебсайт? Мътно понятие…

 57. http://bit.ly/about-web

 58. Речник • Сървър – компютър, закачен за интернет • (Уеб)

  сървър – помощна програма • Клиент – браузърът на потребителя • Интернет – компютри, свързани един с друг • Уебсайт – HTML + CSS + картинки + …, преточващи се от сървъра към клиента
 59. Статични vs. динамични сайтове • Статични — едно и също,

  во веки веков • Динамични — шаблони, попълвани с данни; може и да има интеракция с потребител, може и да няма • Приложението, което ще правим днес, попада във втората категория • И за двата вида имаме нужда от помощната програма “сървър” и от компютър, на който тя да работи
 60. Как разработваме сайт? • Обикновено имаме “локално” копие • Файлове,

  код, картинки + сървър + БД • Редактираме си кода и файловете локално • Разглеждаме си промените локално • Когато сме готови, копираме новия код, картинки, файлове на реалния сървър • Nitrous.io ще замества вашия компютър
 61. Динамични уеб сайтове • Още — приложения (applications, apps) •

  За тях имаме нужда от “логика” на сървър • “Логика” = програма, написана на език за програмиране • Ще се забавляваме с това днес, използвайки Ruby
 62. Приложение за гласуване

 63. None
 64. Sinatra?

 65. Sinatra • Sinatra е името на една купчина код (“фреймуърк”),

  която някой е написал вместо нас, за да ни улесни в направата на уеб приложения • Sinatra е написана на Ruby • Можем да я ползваме безплатно • Sinatra има някои вградени неща, вкл. и (уеб) сървър • Можем и без Sinatra, но ще се поизпотим повече • Няма да използваме Ruby on Rails днес
 66. Чакай малко…

 67. Събитието се казва “Rails Girls”, не “Sinatra Girls”! ВЪРНЕТЕ М

  И ПАРИТЕ!!!!
 68. Ruby on Rails vs. Sinatra

 69. Защо тогава не сме Sinatra Girls?

 70. Раждането на едно приложение • Звучи сложно, но не е

  • Най-важното — • Започвате с малки стъпки и надграждате на итерации • Експериментирате • Учите се от грешките си • Подобрявате и повтаряте цикъка
 71. None
 72. Уъркшоп 1

 73. Да си изцапаме ръцете!

 74. Не бързайте. Задавайте въпроси. Обяснявайте си взаимно. Питайте за термините.

  Забавлявайте се :)
 75. None
 76. • Опознайте инструментите си (Nitrous.io) — конзола, текстов редактор, браузър

  • Поиграйте си с Ruby в irb и с микро-програмки • HTML, CSS и следвайте ръководството • http://bit.ly/railsgirlssofia5 + http://bit.ly/cheat-rails • http://www.sinatrarb.com/intro.html • Изгледи; шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML) • URL-и; HTTP Уъркшоп 1
 77. ОБЯД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (невъзможно кратък) (~1800 секунди)

 78. Игра на VMware 1. Пуснете туит до 15 ч. днес

  с отговор на въпроса “Какво научих на Rails Girls Sofia?” 2. Сложете и #railsgirlssofia и #vmwomen в отговора 3. Profit!
 79. ห౰

 80. Бенто бокс

 81. Speak Geek. Or how to teach the language of web

  Friday, March 23, 12
 82. 2 Friday, March 23, 12

 83. Why Bento? • You need a balanced mix of things.

  • It’s a puzzle - putting everything together in the box. • “Ekiben“ - content which is arranged in the most efficient, graceful manner. The bento is presented in a simple, beautiful, balanced way. Nothing lacking. Nothing superfluous. Not decorated, but wonderfully designed. Friday, March 23, 12
 84. 4 Friday, March 23, 12

 85. HTML AJAX CSS RUBY, PYTHON, PHP, SCALA MYSQL, MONGODB RUBY

  ON RAILS, DJANGO, CAKEPHP, JETTY , LIFT…. XML JAVASCRIPT DOM UNICORN Friday, March 23, 12
 86. Etsy: “We use a number of different programming languages (including

  Matlab!) but are primarily a PHP shop. We have a number of databases, some of which are MySQL and some of which are PostgreSQL. “ Friday, March 23, 12
 87. 7 PHP + Matlab MySQL PostgeSQL Friday, March 23, 12

 88. 8 Foursquare: “Server code is written in scala running on

  the lift web framework using jetty for a webserver. We front everything with nginx, and use HAProxy in between. MongoDB handles most of our data storage needs (though a bit hasn't been migrated off PostgreSQL yet). Friday, March 23, 12
 89. 9 MongoDB and PostresSQL Nginx + HAProxy Lift Scala Friday,

  March 23, 12
 90. R #1 HTML/CSS #2 JQUERY #3 Unicorn Friday, March 23,

  12
 91. HTML CSS Friday, March 23, 12

 92. HTML AJAX CSS XML JAVASCRIPT DOM Friday, March 23, 12

 93. UNICORN Friday, March 23, 12

 94. R #1 PHP #2 SaaS #3 RoR #4 HTML #5

  MongoDB Rules: Figure out the term and place it on the bentobox in the right place.. There might be false friends and doubles. Googling allowed! You have five minutes – wrong answers will be removed, the team with most post-its wins! #6 Apache #7 CSS #8 Django #9 MySQL #10 nginx Friday, March 23, 12
 95. 5 minutes. Game on! Friday, March 23, 12

 96. HTML PHP SaaS RoR MongoDB CSS Apache Django nginx MySQL

  Friday, March 23, 12
 97. R #1 PHP #2 SaaS #3 RoR #4 HTML #5

  MongoDB #6 Apache #7 CSS #8 Django #9 MySQL #10 nginx Logic. PHP is a very popular language designed to produce dynamic Web pages. It goes well with HTML. - What makes PHP special? - Why it’s so popular? No where. Software as a service. Not a technical term - more a business/delivery model, in which software is hosted centrally, not by the user themselves and they often pay a subscription fee. Examples range from Salesforce, Spotify, Google Docs.. - What other buzzwords are there that are not technical? Logic. Ruby on Rails. Sometimes abbreviations might fool you! Style & structure. Especially structue: HTML is what describes the structure and the (static) content of the website. - What is XHTML? HTML5? - Scripting language vs. markup? Database. An open source database system. Stores the web app data in a little different way than MySQL, making it easier and faster for certain types of apps. - What are noSQLs? Why is MongoDB so popular? Infrastructure. A popular open source HTTP server software. Servers can be hardware or software - here we’re focusing on the latter. Servers are the piece of software that deliver the web page to you. - What is HTTP? What is the role of the browser? Style and structure. Especially style, designed to describe the look of webpages, including elements such as the layout, colors and fonts. - Why is CSS important when building bigger sites? - What is CSS3? Logic. A similar framework as Rails is for Ruby, Django is for Python. - What other examples of popular frameworks are there? For Ruby? Database. Worlds most popular open source database system, used by Facebook, Twitter, Wordpress etc. Well baked into many software stacks like LAMP - Talk about LAMP and other software stacks - Talk a little about open source Infrastructure. Pronounced “Engine X”. An open source HTTP server. Said to be faster than Apache - in many ways like MongoDB is for MySQL. - What are proxies? - Talk about Friday, March 23, 12
 98. Lightning Talks

 99. Деси Алексиева

 100. Пламен Стоев

 101. None
 102. None
 103. None
 104. None
 105. None
 106. None
 107. None
 108. None
 109. None
 110. None
 111. None
 112. None
 113. None
 114. None
 115. None
 116. None
 117. None
 118. None
 119. None
 120. Димитър Смилянов

 121. Роботите имат сърца Как да говорим с програмисти

 122. None
 123. None
 124. None
 125. Димитър

 126. None
 127. None
 128. None
 129. None
 130. Бъдете точни

 131. None
 132. None
 133. Точни данни 0 25 50 75 100 Участнич ки Успали

  се Страх да говорят Все тая
 134. Статистика в интернет 7% 93% Измислицa

 135. None
 136. None
 137. Задавайте въпроси

 138. None
 139. None
 140. Питайте за кучето* *pet (project)

 141. None
 142. None
 143. Грабнете вниманието

 144. Комплимент Обида

 145. None
 146. None
 147. None
 148. Java, JavaScript - все тая Vim е по-добър от Emacs

  iPhone е по-добър от Android
 149. None
 150. Не се страхувайте

 151. None
 152. None
 153. None
 154. Не се страхувайте Грабнете вниманието Питайте за кучето Задавайте въпроси

  Бъдете точни
 155. None
 156. Борис Петров

 157. Евгения Манолова

 158. None
 159. None
 160. None
 161. None
 162. None
 163. None
 164. None
 165. None
 166. None
 167. None
 168. None
 169. ако някога ви се е случвало да ви ударят с

  чук по главата, ще разберете точно какво изпитах аз в този момент не просто знаех. аз винаги съм го знаела май не споменах с какво се бях занимавала допреди началото на моето истинско начало бях работила известно време - няколко години като програмист за една голяма копорация. По-онова време най-силно ме подискаше мисълта, че това е единственото, което умея да правя и че цял живот ще работя за някой друг
 170. None
 171. None
 172. None
 173. Благодаря за вниманието

 174. Мартин Михайлов

 175. ੜ͖ߕ൹ ikigai

 176. Значение ੜ͖ - живот ߕ൹ - реализацията на нещата, които

  очакваме и за които се надяваме
 177. Същина - причината да се будиш сутрин, да се радваш

  на живота - не е нещо конкретно - различно е за всеки - всеки е отговорен сам да го намери - не е розови очила - естествени и спонтанни действия
 178. История

 179. Валентин Михов

 180. Как да завладеем света?

 181. None
 182. None
 183. None
 184. None
 185. None
 186. None
 187. None
 188. None
 189. None
 190. None
 191. None
 192. Георги Урумов

 193. Hack  the  World,  hack   yourself ИЛИ  КАК  ДА  СТАНЕМ

   СУПЕРГЕРОИ
 194. None
 195. HACKED

 196. HACKING

 197. None
 198. sometimes  ….

 199. Hack  the  World  !!!

 200. Hack  yourself  !!!

 201. None
 202. None
 203. None
 204. None
 205. None
 206. Боряна и София

 207. ОСМЕЛИ СЕ ДА ПОВЯРВАШ В СЕБЕ СИ!

 208. THE BEGINNING…

 209. None
 210. None
 211. THE SEQUEL

 212. THE SEQUEL Easter Holidays RGSo C

 213. THE RESULT

 214. MEET THE 2015 TEAMS OF RAILS GIRLS SUMMER OF CODE

  The 2015 sponsored teams are spread all over the globe!
 215. team: Rails Girls Enthusiasts < Sophia & Boryana> location: Sofia,

  Bulgaria project: RubyGameDev
 216. THE TEAM

 217. None
 218. START OF RGSoC July 1st

 219. None
 220. HOW WE FELT DURING THESE 3 MONTHS…

 221. None
 222. None
 223. None
 224. None
 225. CODING & TESTING, TESTING & CODING OR … what ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

 226. 99 little bugs in the code, 99 little bugs in

  the code Take one down, patch it around… …127 little bugs in the code
 227. None
 228. None
 229. None
 230. RGSoC CONFERENCE RAFFLE…

 231. AND…

 232. …WE WON TICKETS FOR THIS CONFERENCE

 233. THE END OF RGSoC

 234. None
 235. BUT A NEW BEGINNING

 236. ПОМНЕТЕ, НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА!

 237. KEEP CALM AND CHALLENGE YOURSELF

 238. Теди Панайотов

 239. Women  in  what?

 240. Ada  Lovelace  /   Analytical   Engine

 241. Grace  Hopper  /   WW2  /  First   Compiler  /

    COBOL  /   Fortran
 242. Margaret   Hamilton   /  Apollo   11

 243. Moore`s  Law


 244. Exponential  technologies

 245. None
 246. Most   popular   languages?


 247. Sheryl   Sandberg   /  COO     Facebook

 248. Susan   Wojcicki   /  CEO   YouTube

 249. Virginia   "Ginni"   Rometty/   CEO  IBM

 250. Meg   Whitman /  CEO  HP

 251. Marissa   Mayer/   CEO   Yahoo!

 252. We`re  hiring:
 teodor@coursedot. com


 253. Уъркшоп 2 • http://bit.ly/railsgirlssofia5 + http://bit.ly/cheat-rails • http://www.sinatrarb.com/intro.html • Изгледи;

  шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML) • URL-и; HTTP и цикълът request-response • Бази от данни – “Big data is when Excel crashes…” • Външни библиотеки (gems) и управлението им.
 254. Как да продължим? 1. Продължете да пишете (и четете (код))

  2. Работете над нещо реално 3. Поддържайте връзка помежду си 4. Забавлявайте се!
 255. Study групи

 256. None
 257. Study групи • Седмични срещи в местния хакерспейс • Ще

  има поне един инструктор • Без “домашна” работа • Трупаме реални знания чрез практика • С начинаещи ще се започва от нулата • Индивидуална “програма”
 258. Study групи • Поне един ден седмично, след 19:30 •

  Малки групи - под 10 човека • Не е фатално, ако понякога изпускате • Ако има повече желаещи, ще се измисли • Доброволни и безплатни
 259. Study групи • Напълно възможно е да се научите •

  Няма тайна – трябва да отделяте време • Ще получавате помощ, но трябва да сте мотивирани да изкачите планината сами
 260. https://www.facebook.com/groups/ RailsGirlsSofiaStudyGroup/

 261. Ресурси 1/2 • http://bit.ly/rg-sofia-keep-coding • http://bit.ly/joan-on-rails (~30 min) • http://ruby-for-beginners.rubymonstas.org/

  • Безплатна книга “Learn Rails” от Daniel Kehoe (Отивате на http://learn-rails.com/ railsgirls и ползвате кода RAILSGIRLS) • Защо книга?
 262. Ресурси 2/2 • http://railsgirls.com/materials • http://explainshell.com/ (за конзолата) • http://try.github.io/

  (за Git!) • http://bit.ly/learn-rails-1 (Quora) • http://bit.ly/learn-rails-2 (Quora) • http://bit.ly/ruby-in-100-mins
 263. CoderDojo

 264. Афтърпарти! • След 20:30 ч. в Ink BAR, ул. Славянска

  36 • Имате по едно питие от нас • Отворено за всички, дори и извън събитието • Присъединете се към общността :)
 265. None
 266. Благодарности • На г-жа Паси и ДНК • На Ади,

  Марта, Марти, Сабина, Димитър С. • На Максо и Диди (Хикен Щикен) • На спонсорите и партньорите ни • На всички инструктори • На вас!
 267. None