Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rails Girls Sofia 5.0 October 2015 - Day 2

Rails Girls Sofia 5.0 October 2015 - Day 2

Slides for the Rails Girls Sofia 5.0 event, which took place on 23-24 October 2015. Day one.

Dimitar Dimitrov

October 24, 2015
Tweet

More Decks by Dimitar Dimitrov

Other Decks in Education

Transcript

 1. Rails Girls Sofia 5.0
  23-24 октомври 2015 г.
  Ден 1

  View full-size slide

 2. Здравейте!
  (отново)

  View full-size slide

 3. Процедурни

  View full-size slide

 4. WiFi: TelerikAcademy

  Pass: Ta$tud3ntsN3tw0rk

  View full-size slide

 5. #RailsGirlsSofia

  View full-size slide

 6. Игра на VMware
  1. Пуснете туит до 15 ч. днес с
  отговор на въпроса “Какво научих
  на Rails Girls Sofia?”
  2. Сложете и #railsgirlssofia и
  #vmwomen в отговора
  3. Profit!

  View full-size slide

 7. 1. 10:10 – 10:50 Увод в програмирането
  2. 10:50 – 13:00 Уъркшоп 1
  3. 13:00 – 13:30 Обяд (тук, от спонсорите)
  4. 13:30 – 13:45 Бентобокс игра
  5. 13:45 – 14:15 Кратки презентации
  6. 14:15 – 18:00 Уъркшоп 2 (и една кафепауза)
  7. 20:30 – ∞ ПАРТИ!

  View full-size slide

 8. Що е то програмиране?

  View full-size slide

 9. https://twitter.com/fjsteele/status/434249935316615168

  View full-size slide

 10. Език за програмиране

  View full-size slide

 11. Език за програмиране
  =
  Купчина правила, с
  които управлявате
  компютър

  View full-size slide

 12. Сходно на естествените
  езици, но с (доста)
  по-стриктни правила.

  View full-size slide

 13. Не е трудно да се
  научите.

  View full-size slide

 14. Езици за програмиране
  • Ruby (Руби) е език за програмиране
  • Има и други (C#, Java, C++, PHP, JavaScript,
  Clojure, Scheme и още 2783...)
  • Можем да ползваме произволен* език, за да
  правим това, което ще правим днес
  • Руби е готин и ще ползваме него
  • Може да си изкарвате прехраната с Ruby :)

  View full-size slide

 15. Нещата, които ще
  научите, важат и за
  други езици.

  View full-size slide

 16. Show me the code!

  View full-size slide

 17. Ето ви малко Ruby
  5.times  {  
     puts  "Здравейте!"  
  }

  View full-size slide

 18. Внимание - термини
  • Код = съвкупност от команди и данни
  • Кодът на Ruby (а и повечето други езици за
  програмиране) се пази в текстови файлове
  • Изпълнява се от програма (интерпретатор),
  кръстена “ruby”
  • Може да си играете с Ruby и в т.нар.
  “интерактивна конзола” (REPL) – irb

  View full-size slide

 19. Основи на
  програмирането
  1. Данни
  2. Имена
  3. Действия
  4. Условия
  5. Цикли
  6. Изрази

  View full-size slide

 20. 1. Данни
  • Всичко се върти около данните – зареждате
  данни, манипулирате данни, произвеждате
  данни.
  • Програмиране = зареждане на данни,
  манипулация на данни, произвеждане на
  данни (по автоматизиран начин)

  View full-size slide

 21. 1. Данни – зареждане
  1. “Зареждане” на данни – прочитане от
  файлове, вход от потребителя, прочитане от
  друга програма (база данни, интернет и т.н.)
  2. Вмъкване на данните в самата програма

  View full-size slide

 22. 1. Данни – типове
  1. Данните имат различни типове
  2. Всеки тип поддържа определен набор
  операции
  3. Например, числата поддъжат деление: 42 / 2
  4. Какво става, ако разделим “бетон” / “небе”?

  View full-size slide

 23. 1. Данни – типове
  1. Текст – без ограничение в дължината
  2. Числа – цели, с плаваща запетая,
  рационални, комплексни
  3. Съставни типове данни – списъци от неща,
  речници с неща
  4. Наши собствени типове данни – “продукт”,
  “поръчка”, “потребител”, …

  View full-size slide

 24. 2. Имена
  1. Механизъм да реферираме към определени
  данни
  2. Името си го избираме ние и го “насочваме”
  към някакви данни
  3. Може да сменяме накъде сочи името
  4. Правим манипулации с името, реално
  работейки с данните зад него
  5. Имената наричаме променливи (variables)

  View full-size slide

 25. Имена (променливи) и данни (стойности):
  някакво_име  =  данни  
  Например:
  event_name  =  "Rails  Girls  Sofia”  
  coaches  =  50  
  accepted_participants  =  coaches  *  2
  2. Имена

  View full-size slide

 26. 3. Действия
  Всички данни (стойности) поддържат
  определени операции/действия:
  данни.действие  
  данни.друго_действие()  
  данни.пак_действие(други_данни)  
  данни.друго_действие(и,  разни,  опции)

  View full-size slide

 27. 3. Действия
  Шаблонът е:
     
  данни.име_на_действие(опции)

  View full-size slide

 28. 3. Действия
  Например:
  “Радостина”.length  
  6  *  7  
  Date.today  
  participants.first(5)

  View full-size slide

 29. 3. Действия
  Например:
  “Радостина”.length()  
  6.*(7)  
  Date.today()  
  participants.first(5)

  View full-size slide

 30. Обекти?
  1. Обекти = тип данни + операциите, които
  можем да правим с тях.
  2. Днес ще приемем, че “данни” и “обекти” са
  взаимозаменяеми.

  View full-size slide

 31. 4. Условия
  Начин за взимане на решения
  по време на работа на програмата.

  View full-size slide

 32. 4. Условия
  if  условие  
     изпълни  това,  ако  условието  е  истина  
  else  
     иначе  изпълни  тази  част  
  end

  View full-size slide

 33. 4. Условия
  братчеда  =  Човек.нов(name:  ‘Пешо')  

  View full-size slide

 34. 4. Условия
  братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')  
  if  братчеда.гладен?  
     братчеда.иди_да_обядваш  
  else  
     братчеда.изиграй_едно_хоро  
  end

  View full-size slide

 35. 5. Цикли
  • Начини да повтаряте едно и също действие
  многократно (т. нар. "цикли")
  • Повече от един начин да стане това; избираме
  си различни, според ситуацията
  • Принципът е еднакъв в повечето езици за
  програмиране

  View full-size slide

 36. 5. Цикли
  30.times  do  
     направи_коремна_преса  
  end

  View full-size slide

 37. 5. Цикли
  5.times  {  
     puts  "Здравейте!"  
  }

  View full-size slide

 38. 5. Цикли
  5.times  do  
     puts  "Здравейте!"  
  end

  View full-size slide

 39. 5. Цикли
  while  cat.alive?  
     cat.eat  
     cat.sleep  
     cat.purr_for_diversion  
     cat.plot_for_world_domination  
  end

  View full-size slide

 40. 6. Изрази
  • Всичко в Ruby е израз. Всяко валидно парче код,
  което можете да пуснете самостоятелно в irb и
  да не получите грешка.
  • Всеки израз си има резултат (някаква стойност)
  • Ще наричаме тази стойност “оценка”
  • Ще видите това по-късно в irb

  View full-size slide

 41. Най-важният шаблон
  данни.име_на_действие(опции)  
  обект.име_на_действие(опции)

  View full-size slide

 42. Приложението
  (приложение ≈ уебсайт)

  View full-size slide

 43. Уебсайт?
  Мътно понятие…

  View full-size slide

 44. http://bit.ly/about-web

  View full-size slide

 45. Речник
  • Сървър – компютър, закачен за интернет
  • (Уеб) сървър – помощна програма
  • Клиент – браузърът на потребителя
  • Интернет – компютри, свързани един с друг
  • Уебсайт – HTML + CSS + картинки + …,
  преточващи се от сървъра към клиента

  View full-size slide

 46. Статични vs. динамични
  сайтове
  • Статични — едно и също, во веки веков
  • Динамични — шаблони, попълвани с данни;
  може и да има интеракция с потребител,
  може и да няма
  • Приложението, което ще правим днес,
  попада във втората категория
  • И за двата вида имаме нужда от помощната
  програма “сървър” и от компютър, на който
  тя да работи

  View full-size slide

 47. Как разработваме сайт?
  • Обикновено имаме “локално” копие
  • Файлове, код, картинки + сървър + БД
  • Редактираме си кода и файловете локално
  • Разглеждаме си промените локално
  • Когато сме готови, копираме новия код,
  картинки, файлове на реалния сървър
  • Nitrous.io ще замества вашия компютър

  View full-size slide

 48. Динамични уеб сайтове
  • Още — приложения (applications, apps)
  • За тях имаме нужда от “логика” на сървър
  • “Логика” = програма, написана на език за
  програмиране
  • Ще се забавляваме с това днес, използвайки
  Ruby

  View full-size slide

 49. Приложение за
  гласуване

  View full-size slide

 50. Sinatra
  • Sinatra е името на една купчина код (“фреймуърк”),
  която някой е написал вместо нас, за да ни улесни в
  направата на уеб приложения
  • Sinatra е написана на Ruby
  • Можем да я ползваме безплатно
  • Sinatra има някои вградени неща, вкл. и (уеб) сървър
  • Можем и без Sinatra, но ще се поизпотим повече
  • Няма да използваме Ruby on Rails днес

  View full-size slide

 51. Чакай малко…

  View full-size slide

 52. Събитието се казва
  “Rails Girls”, не
  “Sinatra Girls”!
  ВЪРНЕТЕ
  М
  И
  ПАРИТЕ!!!!

  View full-size slide

 53. Ruby on Rails vs. Sinatra

  View full-size slide

 54. Защо тогава не сме
  Sinatra Girls?

  View full-size slide

 55. Раждането
  на едно приложение
  • Звучи сложно, но не е
  • Най-важното —
  • Започвате с малки стъпки и надграждате на
  итерации
  • Експериментирате
  • Учите се от грешките си
  • Подобрявате и повтаряте цикъка

  View full-size slide

 56. Уъркшоп 1

  View full-size slide

 57. Да си изцапаме ръцете!

  View full-size slide

 58. Не бързайте.
  Задавайте въпроси.
  Обяснявайте си взаимно.
  Питайте за термините.
  Забавлявайте се :)

  View full-size slide

 59. • Опознайте инструментите си (Nitrous.io) — конзола, текстов
  редактор, браузър
  • Поиграйте си с Ruby в irb и с микро-програмки
  • HTML, CSS и следвайте ръководството
  • http://bit.ly/railsgirlssofia5 + http://bit.ly/cheat-rails
  • http://www.sinatrarb.com/intro.html
  • Изгледи; шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML)
  • URL-и; HTTP
  Уъркшоп 1

  View full-size slide

 60. ОБЯД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  (невъзможно кратък)
  (~1800 секунди)

  View full-size slide

 61. Игра на VMware
  1. Пуснете туит до 15 ч. днес с
  отговор на въпроса “Какво научих
  на Rails Girls Sofia?”
  2. Сложете и #railsgirlssofia и
  #vmwomen в отговора
  3. Profit!

  View full-size slide

 62. Бенто бокс

  View full-size slide

 63. Speak Geek.
  Or how to teach the language of web
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 64. 2
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 65. Why Bento?
  • You need a balanced mix of things.
  • It’s a puzzle - putting everything
  together in the box.
  • “Ekiben“ - content which is arranged in
  the most efficient, graceful manner.
  The bento is presented in a simple,
  beautiful, balanced way. Nothing
  lacking. Nothing superfluous. Not
  decorated, but wonderfully designed.
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 66. 4
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 67. HTML
  AJAX
  CSS
  RUBY, PYTHON, PHP, SCALA
  MYSQL,
  MONGODB
  RUBY ON RAILS, DJANGO,
  CAKEPHP, JETTY , LIFT….
  XML
  JAVASCRIPT
  DOM
  UNICORN
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 68. Etsy:
  “We use a number of different programming languages (including Matlab!) but
  are primarily a PHP shop. We have a number of databases, some of which
  are MySQL and some of which are PostgreSQL. “
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 69. 7
  PHP + Matlab
  MySQL
  PostgeSQL
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 70. 8
  Foursquare:
  “Server code is written in scala running on the lift web framework using
  jetty for a webserver. We front everything with nginx, and use HAProxy in
  between.
  MongoDB handles most of our data storage needs (though a bit hasn't been
  migrated off PostgreSQL yet).
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 71. 9
  MongoDB and
  PostresSQL
  Nginx + HAProxy
  Lift
  Scala
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 72. R
  #1 HTML/CSS
  #2 JQUERY
  #3 Unicorn
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 73. HTML CSS
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 74. HTML
  AJAX
  CSS
  XML
  JAVASCRIPT
  DOM
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 75. UNICORN
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 76. R
  #1 PHP
  #2 SaaS
  #3 RoR
  #4 HTML
  #5 MongoDB
  Rules: Figure out the term and place it on the bentobox in
  the right place..
  There might be false friends and doubles.
  Googling allowed!
  You have five minutes – wrong answers will be removed,
  the team with most post-its wins!
  #6 Apache
  #7 CSS
  #8 Django
  #9 MySQL
  #10 nginx
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 77. 5 minutes.
  Game on!
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 78. HTML
  PHP
  SaaS
  RoR
  MongoDB
  CSS
  Apache
  Django
  nginx
  MySQL
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 79. R
  #1 PHP
  #2 SaaS
  #3 RoR
  #4 HTML
  #5 MongoDB
  #6 Apache
  #7 CSS
  #8 Django
  #9 MySQL
  #10 nginx
  Logic. PHP is a very popular language designed to produce
  dynamic Web pages. It goes well with HTML.
  - What makes PHP special?
  - Why it’s so popular?
  No where. Software as a service. Not a technical term - more a
  business/delivery model, in which software is hosted centrally,
  not by the user themselves and they often pay a subscription
  fee. Examples range from Salesforce, Spotify, Google Docs..
  - What other buzzwords are there that are not technical?
  Logic. Ruby on Rails. Sometimes abbreviations might fool
  you!
  Style & structure. Especially structue: HTML is what
  describes the structure and the (static) content of the
  website.
  - What is XHTML? HTML5?
  - Scripting language vs. markup?
  Database. An open source database system. Stores the web
  app data in a little different way than MySQL, making it
  easier and faster for certain types of apps.
  - What are noSQLs? Why is MongoDB so popular?
  Infrastructure. A popular open source HTTP server software.
  Servers can be hardware or software - here we’re focusing on
  the latter. Servers are the piece of software that deliver the
  web page to you.
  - What is HTTP? What is the role of the browser?
  Style and structure. Especially style, designed to describe the
  look of webpages, including elements such as the layout, colors
  and fonts.
  - Why is CSS important when building bigger sites?
  - What is CSS3?
  Logic. A similar framework as Rails is for Ruby, Django is for
  Python.
  - What other examples of popular frameworks are there? For
  Ruby?
  Database. Worlds most popular open source database system,
  used by Facebook, Twitter, Wordpress etc. Well baked into many
  software stacks like LAMP
  - Talk about LAMP and other software stacks
  - Talk a little about open source
  Infrastructure. Pronounced “Engine X”. An open source HTTP
  server. Said to be faster than Apache - in many ways like
  MongoDB is for MySQL.
  - What are proxies?
  - Talk about
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 80. Lightning Talks

  View full-size slide

 81. Деси Алексиева

  View full-size slide

 82. Пламен Стоев

  View full-size slide

 83. Димитър Смилянов

  View full-size slide

 84. Роботите имат
  сърца
  Как да говорим с програмисти

  View full-size slide

 85. Димитър

  View full-size slide

 86. Бъдете точни

  View full-size slide

 87. Точни данни
  0
  25
  50
  75
  100
  Участнич
  ки
  Успали
  се
  Страх да
  говорят
  Все тая

  View full-size slide

 88. Статистика в
  интернет
  7%
  93%
  Измислицa

  View full-size slide

 89. Задавайте въпроси

  View full-size slide

 90. Питайте за кучето*
  *pet (project)

  View full-size slide

 91. Грабнете вниманието

  View full-size slide

 92. Комплимент
  Обида

  View full-size slide

 93. Java, JavaScript - все тая
  Vim е по-добър от Emacs
  iPhone е по-добър от Android

  View full-size slide

 94. Не се страхувайте

  View full-size slide

 95. Не се страхувайте
  Грабнете вниманието
  Питайте за кучето
  Задавайте въпроси
  Бъдете точни

  View full-size slide

 96. Борис Петров

  View full-size slide

 97. Евгения Манолова

  View full-size slide

 98. ако някога ви се е случвало да ви
  ударят с чук по главата, ще
  разберете точно какво изпитах аз в
  този момент

  не просто знаех. аз винаги съм го
  знаела

  май не споменах с какво се бях
  занимавала допреди началото на
  моето истинско начало

  бях работила известно време -
  няколко години като програмист за
  една голяма копорация. По-онова
  време най-силно ме подискаше
  мисълта, че това е единственото,
  което умея да правя и че цял живот
  ще работя за някой друг

  View full-size slide

 99. Благодаря за
  вниманието

  View full-size slide

 100. Мартин Михайлов

  View full-size slide

 101. ੜ͖ߕ൹
  ikigai

  View full-size slide

 102. Значение
  ੜ͖ - живот
  ߕ൹ - реализацията на нещата,
  които очакваме и за които се
  надяваме

  View full-size slide

 103. Същина
  - причината да се будиш сутрин, да се радваш на живота
  - не е нещо конкретно
  - различно е за всеки
  - всеки е отговорен сам да го намери
  - не е розови очила
  - естествени и спонтанни действия

  View full-size slide

 104. История

  View full-size slide

 105. Валентин Михов

  View full-size slide

 106. Как да завладеем света?

  View full-size slide

 107. Георги Урумов

  View full-size slide

 108. Hack  the  World,  hack  
  yourself
  ИЛИ  КАК  ДА  СТАНЕМ  СУПЕРГЕРОИ

  View full-size slide

 109. sometimes  ….

  View full-size slide

 110. Hack  the  World  !!!

  View full-size slide

 111. Hack  yourself  !!!

  View full-size slide

 112. Боряна и София

  View full-size slide

 113. ОСМЕЛИ СЕ ДА
  ПОВЯРВАШ
  В СЕБЕ СИ!

  View full-size slide

 114. THE
  BEGINNING…

  View full-size slide

 115. THE
  SEQUEL
  Easter
  Holidays
  RGSo
  C

  View full-size slide

 116. MEET THE 2015 TEAMS OF
  RAILS GIRLS SUMMER OF
  CODE
  The 2015 sponsored teams are
  spread all over the globe!

  View full-size slide

 117. team: Rails Girls
  Enthusiasts
  < Sophia &
  Boryana>
  location: Sofia, Bulgaria
  project: RubyGameDev

  View full-size slide

 118. START OF
  RGSoC
  July 1st

  View full-size slide

 119. HOW WE FELT
  DURING THESE 3
  MONTHS…

  View full-size slide

 120. CODING & TESTING, TESTING &
  CODING
  OR

  what ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

  View full-size slide

 121. 99 little bugs in the code, 99 little bugs in the
  code
  Take one down, patch it around…
  …127 little bugs in the
  code

  View full-size slide

 122. RGSoC
  CONFERENCE
  RAFFLE…

  View full-size slide

 123. …WE WON
  TICKETS FOR
  THIS
  CONFERENCE

  View full-size slide

 124. THE END OF
  RGSoC

  View full-size slide

 125. BUT A NEW
  BEGINNING

  View full-size slide

 126. ПОМНЕТЕ, НЯМА
  НЕВЪЗМОЖНИ
  НЕЩА!

  View full-size slide

 127. KEEP
  CALM
  AND
  CHALLENGE
  YOURSELF

  View full-size slide

 128. Теди Панайотов

  View full-size slide

 129. Women  in  what?

  View full-size slide

 130. Ada  Lovelace  /  
  Analytical  
  Engine

  View full-size slide

 131. Grace  Hopper  /  
  WW2  /  First  
  Compiler  /  
  COBOL  /  
  Fortran

  View full-size slide

 132. Margaret  
  Hamilton  
  /  Apollo  
  11

  View full-size slide

 133. Moore`s  Law


  View full-size slide

 134. Exponential  technologies

  View full-size slide

 135. Most  
  popular  
  languages?


  View full-size slide

 136. Sheryl  
  Sandberg  
  /  COO    
  Facebook

  View full-size slide

 137. Susan  
  Wojcicki  
  /  CEO  
  YouTube

  View full-size slide

 138. Virginia  
  "Ginni"  
  Rometty/  
  CEO  IBM

  View full-size slide

 139. Meg  
  Whitman
  /  CEO  HP

  View full-size slide

 140. Marissa  
  Mayer/  
  CEO  
  Yahoo!

  View full-size slide

 141. We`re  hiring:

  teodor@coursedot.
  com


  View full-size slide

 142. Уъркшоп 2
  • http://bit.ly/railsgirlssofia5 + http://bit.ly/cheat-rails
  • http://www.sinatrarb.com/intro.html
  • Изгледи; шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML)
  • URL-и; HTTP и цикълът request-response
  • Бази от данни – “Big data is when Excel crashes…”
  • Външни библиотеки (gems) и управлението им.

  View full-size slide

 143. Как да продължим?
  1. Продължете да пишете (и четете (код))
  2. Работете над нещо реално
  3. Поддържайте връзка помежду си
  4. Забавлявайте се!

  View full-size slide

 144. Study групи

  View full-size slide

 145. Study групи
  • Седмични срещи в местния хакерспейс
  • Ще има поне един инструктор
  • Без “домашна” работа
  • Трупаме реални знания чрез практика
  • С начинаещи ще се започва от нулата
  • Индивидуална “програма”

  View full-size slide

 146. Study групи
  • Поне един ден седмично, след 19:30
  • Малки групи - под 10 човека
  • Не е фатално, ако понякога изпускате
  • Ако има повече желаещи, ще се измисли
  • Доброволни и безплатни

  View full-size slide

 147. Study групи
  • Напълно възможно е да се научите
  • Няма тайна – трябва да отделяте време
  • Ще получавате помощ, но трябва да сте
  мотивирани да изкачите планината сами

  View full-size slide

 148. https://www.facebook.com/groups/
  RailsGirlsSofiaStudyGroup/

  View full-size slide

 149. Ресурси 1/2
  • http://bit.ly/rg-sofia-keep-coding
  • http://bit.ly/joan-on-rails (~30 min)
  • http://ruby-for-beginners.rubymonstas.org/
  • Безплатна книга “Learn Rails” от Daniel
  Kehoe (Отивате на http://learn-rails.com/
  railsgirls и ползвате кода RAILSGIRLS)
  • Защо книга?

  View full-size slide

 150. Ресурси 2/2
  • http://railsgirls.com/materials
  • http://explainshell.com/ (за конзолата)
  • http://try.github.io/ (за Git!)
  • http://bit.ly/learn-rails-1 (Quora)
  • http://bit.ly/learn-rails-2 (Quora)
  • http://bit.ly/ruby-in-100-mins

  View full-size slide

 151. Афтърпарти!
  • След 20:30 ч. в Ink BAR, ул. Славянска 36
  • Имате по едно питие от нас
  • Отворено за всички, дори и извън събитието
  • Присъединете се към общността :)

  View full-size slide

 152. Благодарности
  • На г-жа Паси и ДНК
  • На Ади, Марта, Марти, Сабина, Димитър С.
  • На Максо и Диди (Хикен Щикен)
  • На спонсорите и партньорите ни
  • На всички инструктори
  • На вас!

  View full-size slide