Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT21 - DA354 - Webbapplikationer

Anton Tibblin
December 14, 2021

HT21 - DA354 - Webbapplikationer

Anton Tibblin

December 14, 2021
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. Episode X: The Python
  Way Of The Force
  May the web be with you

  View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. Build our web site, you will

  View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. Dagens agenda
  • Demo på vad vi ska bygga
  • Bygga webbsidor med Python
  • Hur fungerar en webbserver?
  • Webbserver med Python
  • Server => Python
  • Klient => HTML/CSS
  • Bottle som mikroramverk
  • Vad är ett mikroramverk?
  • Routes => Funktioner
  • Bygga vår webbplats

  View Slide

 18. Vad vi ska bygga

  View Slide

 19. “You can’t stop the
  change, any more than
  you can stop the suns
  from setting.”
  - Shmi Skywalker

  View Slide

 20. Webbserver?
  Important, this is!

  View Slide

 21. En webbserver är antingen ett
  datorprogram som
  tillhandahåller webbsidor för en
  viss webbplats eller en serverdator på
  vilken sådan programvara körs.

  View Slide

 22. ...datorprogram som
  tillhandahåller webbsidor ...

  View Slide

 23. View Slide

 24. Webbserver
  • Ett webbserverprogram har som uppgift att tillhandahålla
  webbsidor och andra filer via protokollet HTTP eller HTTPS,
  vanligen över Internet.
  • Det förekommer också att en enskild användare kör en
  webbserver för eget lokalt bruk på sin egen dator. Vanligen
  kommunicerar användaren med webbservern med hjälp av
  en webbläsare.
  • Användaren väljer webbsidor och webbläsaren ”beställer”
  webbsidorna från webbservern och visar dem på användarens
  datorskärm. Webbläsaren är klient till webbservern.

  View Slide

 25. Internet
  Klient
  Server
  Klient

  View Slide

 26. Internet
  Klient
  Server
  Klient

  View Slide

 27. URL
  Uniform Resource Locator
  Exempel på URL
  https://mau.se
  https://student.mau.se/mina-studier/
  https://mau.instructure.com/courses/6601/discussion_topics/128343

  View Slide

 28. https://student.mau.se/mina-studier/
  Protokoll
  Domän / IP-adress
  Resurs
  Grundläggande URL

  View Slide

 29. http://sv.wikipedia.org:80/w/index.php?title=Dator&action=edit#Historia
  Protokoll
  Domän / IP-
  adress
  Resurs
  Komplett URL
  Port Extra information
  (GET-parametrar)
  Ankare

  View Slide

 30. Andra URI
  Uniform Resource Identifier
  ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt
  http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
  mailto:[email protected]
  telnet://192.0.2.16:80/
  news:comp.infosystems.www.servers.unix

  View Slide

 31. No place like 127.0.0.1, there is.

  View Slide

 32. python -3 -m http.server 8000
  Starta en webbserver från en specifik mapp

  View Slide

 33. View Slide

 34. 127.0.0.1 = Den här datorn

  View Slide

 35. View Slide

 36. Demo – Lokal webbserver

  View Slide

 37. Men – hur mycket Python var
  detta egentligen?
  Feel the power of the server side!

  View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. Vad kan vi hittills?
  DA106A - Webbutveckling
  • Skapa webbsidor genom:
  • HTML
  • CSS
  • (JavaScript)
  Vad behöver vi lära oss? => Bygga en webbtjänst!
  DA354A - Programmering
  • Programmera i Python
  • Variabler
  • Datatyper
  • Funktioner
  • Filhantering
  • Felhantering
  • JSON
  • M.m.

  View Slide

 42. “Oh, my dear friend.
  How I’ve missed you.”
  - C-3PO

  View Slide

 43. View Slide

 44. Behöver vi bygga allt själva?
  A simpler way, there is.

  View Slide

 45. To be efficent, a tool you need.

  View Slide

 46. https://www.mindinventory.com/blog/best-python-web-frameworks-2019/

  View Slide

 47. “I’m just a simple man trying to make
  my way in the universe.”
  - Jango Fett

  View Slide

 48. Koncept 1
  - Routes

  View Slide

 49. https://student.mau.se/mina-studier/
  Protokoll
  Domän / IP-adress
  Resurs
  Grundläggande URL

  View Slide

 50. Bottle - Routes
  •Vi vill kunna mappa URL till olika funktioner i Python
  • /home => def home()
  • /contact => def contact()
  • /about => def about()
  • 127.0.0.1/home => def home()
  • 127.0.0.1/contact => def contact()
  • 127.0.0.1/about => about()

  View Slide

 51. Kom igång med routes

  View Slide

 52. View Slide

 53. Hello

  View Slide

 54. View Slide

 55. 1. Första grunderna i koden

  View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. 2. Förstå routes och argument

  View Slide

 59. View Slide

 60. View Slide

 61. View Slide

 62. View Slide

 63. 3. Förstå parametrar (& värde)

  View Slide

 64. View Slide

 65. Ex. 1 Ex. 2

  View Slide

 66. Namn på parameter till
  template

  View Slide

 67. - En total översikt
  Riskerar att bli lite förvirrande´…

  View Slide

 68. View Slide

 69. View Slide

 70. View Slide

 71. Att använda sig
  utav flera routes...

  View Slide

 72. http://127.0.0.1/
  http://127.0.0.1/contact
  http://127.0.0.1/about
  http://127.0.0.1/xxxxxxxxx

  View Slide

 73. DEMO - Routes

  View Slide

 74. Koncept 2
  - Templates

  View Slide

 75. Templates – Mallar i HTML
  Join the dark side, we have the prettiest web sites!

  View Slide

 76. Bottle - Templates
  • Templates är mallar för hur vi ska presentera vår information
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • Vi kan skicka data (bearbetad utav python) till våra malla för
  att skapa dynamiska webbsidor

  View Slide

 77. Bottle – Templates och statiska filer
  •Alla templates ska:
  • Ligga i mappen ”views”
  • Ha filändelsen *.tpl eller *.html
  •Statiska filer (bilder, css, js, etc.) ska:
  • Ligga i mappen ”static”

  View Slide

 78. Hur ser detta ut i bottle?

  View Slide

 79. Demo - Templates

  View Slide

 80. View Slide

 81. JSON
  JavaScript Object Notation
  json.dumps() => omvandla datatyper till sträng
  json.loads() => omvändla stäng till datatyp

  View Slide

 82. ”[
  {
  ’title': 'Star Wars',
  'year': 1977,
  'director': 'George Lucas'
  },
  {
  'title': 'Fight club',
  'year': 1999,
  'director': 'David Fincher'
  }
  ]”
  [
  {
  "title": "Star Wars",
  "year": 1977,
  "director": "George Lucas"
  },
  {
  "title": "Fight club",
  "year": 1999,
  "director": "David Fincher"
  }
  ]
  json.dumps
  json.loads
  Lista Sträng
  Lista Sträng

  View Slide

 83. Nu till vårt projekt
  “There’s always a bigger fish.”
  - Qui-Gon Jinn

  View Slide

 84. View Slide

 85. Routes => Vilka behöver vi?
  Route Syfte Metod Template
  / Till vår startsida GET index
  /vote Rösta på en sida POST index
  /disqus Visa gästbok GET disqus
  /new-post Skriv ett inlägg POST disqus
  *error404* En sida som ej finns Alla error

  View Slide

 86. View Slide

 87. Testa så att allt fungerar
  Let the battle begin

  View Slide

 88. 1. Fixa röstningen
  2. Fixa gästboken

  View Slide

 89. Röstningen
  • Spara alla röster i filen ”votes.json”
  • Spara rösterna som JSON-format, enligt mallen:
  {
  "empire": 0,
  "rebels": 0
  }
  • Vi kan omvandla lexikon i Python till JSON genom:
  • json_votes = json.dumps(votes)
  • Vi kan omvandla JSON till Python-datatyper genom:
  • votes = json.loads(json_votes)

  View Slide

 90. View Slide

 91. Flödesschema
  Läs in textfilens
  innehåll
  Tolka JSON-data
  till ett lexikon
  {
  "empire": 0,
  "rebels": 0
  }
  1
  2
  3

  View Slide

 92. Flödesschema
  Läs in textfilens
  innehåll
  Tolka JSON-data
  till ett lexikon
  Skriv ut
  imperiets röster
  Skriv ut
  Rebellers röster
  Skicka röster till
  template
  Webbsida på internet

  View Slide

 93. Nu bygger vi! ;)

  View Slide

 94. 2. Fixa gästboken

  View Slide

 95. “Power! Unlimited
  power!”
  - Darth Sidious

  View Slide

 96. Frågor?

  View Slide

 97. View Slide