Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT21 - DA354 - Webbapplikationer

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=47 Anton Tibblin
December 14, 2021

HT21 - DA354 - Webbapplikationer

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

December 14, 2021
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. None
 2. None
 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. Episode X: The Python Way Of The Force May the

  web be with you
 10. None
 11. None
 12. None
 13. None
 14. Build our web site, you will

 15. None
 16. None
 17. Dagens agenda • Demo på vad vi ska bygga •

  Bygga webbsidor med Python • Hur fungerar en webbserver? • Webbserver med Python • Server => Python • Klient => HTML/CSS • Bottle som mikroramverk • Vad är ett mikroramverk? • Routes => Funktioner • Bygga vår webbplats
 18. Vad vi ska bygga

 19. “You can’t stop the change, any more than you can

  stop the suns from setting.” - Shmi Skywalker
 20. Webbserver? Important, this is!

 21. En webbserver är antingen ett datorprogram som tillhandahåller webbsidor för

  en viss webbplats eller en serverdator på vilken sådan programvara körs.
 22. ...datorprogram som tillhandahåller webbsidor ...

 23. None
 24. Webbserver • Ett webbserverprogram har som uppgift att tillhandahålla webbsidor

  och andra filer via protokollet HTTP eller HTTPS, vanligen över Internet. • Det förekommer också att en enskild användare kör en webbserver för eget lokalt bruk på sin egen dator. Vanligen kommunicerar användaren med webbservern med hjälp av en webbläsare. • Användaren väljer webbsidor och webbläsaren ”beställer” webbsidorna från webbservern och visar dem på användarens datorskärm. Webbläsaren är klient till webbservern.
 25. Internet Klient Server Klient

 26. Internet Klient Server Klient

 27. URL Uniform Resource Locator Exempel på URL https://mau.se https://student.mau.se/mina-studier/ https://mau.instructure.com/courses/6601/discussion_topics/128343

 28. https://student.mau.se/mina-studier/ Protokoll Domän / IP-adress Resurs Grundläggande URL

 29. http://sv.wikipedia.org:80/w/index.php?title=Dator&action=edit#Historia Protokoll Domän / IP- adress Resurs Komplett URL Port

  Extra information (GET-parametrar) Ankare
 30. Andra URI Uniform Resource Identifier ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt mailto:John.Doe@example.com telnet://192.0.2.16:80/ news:comp.infosystems.www.servers.unix

 31. No place like 127.0.0.1, there is.

 32. python -3 -m http.server 8000 Starta en webbserver från en

  specifik mapp
 33. None
 34. 127.0.0.1 = Den här datorn

 35. None
 36. Demo – Lokal webbserver

 37. Men – hur mycket Python var detta egentligen? Feel the

  power of the server side!
 38. None
 39. None
 40. None
 41. Vad kan vi hittills? DA106A - Webbutveckling • Skapa webbsidor

  genom: • HTML • CSS • (JavaScript) Vad behöver vi lära oss? => Bygga en webbtjänst! DA354A - Programmering • Programmera i Python • Variabler • Datatyper • Funktioner • Filhantering • Felhantering • JSON • M.m.
 42. “Oh, my dear friend. How I’ve missed you.” - C-3PO

 43. None
 44. Behöver vi bygga allt själva? A simpler way, there is.

 45. To be efficent, a tool you need.

 46. https://www.mindinventory.com/blog/best-python-web-frameworks-2019/

 47. “I’m just a simple man trying to make my way

  in the universe.” - Jango Fett
 48. Koncept 1 - Routes

 49. https://student.mau.se/mina-studier/ Protokoll Domän / IP-adress Resurs Grundläggande URL

 50. Bottle - Routes •Vi vill kunna mappa URL till olika

  funktioner i Python • /home => def home() • /contact => def contact() • /about => def about() • 127.0.0.1/home => def home() • 127.0.0.1/contact => def contact() • 127.0.0.1/about => about()
 51. Kom igång med routes

 52. None
 53. Hello <name>

 54. None
 55. 1. Första grunderna i koden

 56. None
 57. None
 58. 2. Förstå routes och argument

 59. None
 60. None
 61. None
 62. None
 63. 3. Förstå parametrar (& värde)

 64. None
 65. Ex. 1 Ex. 2

 66. Namn på parameter till template

 67. - En total översikt Riskerar att bli lite förvirrande´…

 68. None
 69. None
 70. None
 71. Att använda sig utav flera routes...

 72. http://127.0.0.1/ http://127.0.0.1/contact http://127.0.0.1/about http://127.0.0.1/xxxxxxxxx

 73. DEMO - Routes

 74. Koncept 2 - Templates

 75. Templates – Mallar i HTML Join the dark side, we

  have the prettiest web sites!
 76. Bottle - Templates • Templates är mallar för hur vi

  ska presentera vår information • HTML • CSS • JavaScript • Vi kan skicka data (bearbetad utav python) till våra malla för att skapa dynamiska webbsidor
 77. Bottle – Templates och statiska filer •Alla templates ska: •

  Ligga i mappen ”views” • Ha filändelsen *.tpl eller *.html •Statiska filer (bilder, css, js, etc.) ska: • Ligga i mappen ”static”
 78. Hur ser detta ut i bottle?

 79. Demo - Templates

 80. None
 81. JSON JavaScript Object Notation json.dumps() => omvandla datatyper till sträng

  json.loads() => omvändla stäng till datatyp
 82. ”[ { ’title': 'Star Wars', 'year': 1977, 'director': 'George Lucas'

  }, { 'title': 'Fight club', 'year': 1999, 'director': 'David Fincher' } ]” [ { "title": "Star Wars", "year": 1977, "director": "George Lucas" }, { "title": "Fight club", "year": 1999, "director": "David Fincher" } ] json.dumps json.loads Lista Sträng Lista Sträng
 83. Nu till vårt projekt “There’s always a bigger fish.” -

  Qui-Gon Jinn
 84. None
 85. Routes => Vilka behöver vi? Route Syfte Metod Template /

  Till vår startsida GET index /vote Rösta på en sida POST index /disqus Visa gästbok GET disqus /new-post Skriv ett inlägg POST disqus *error404* En sida som ej finns Alla error
 86. None
 87. Testa så att allt fungerar Let the battle begin

 88. 1. Fixa röstningen 2. Fixa gästboken

 89. Röstningen • Spara alla röster i filen ”votes.json” • Spara

  rösterna som JSON-format, enligt mallen: { "empire": 0, "rebels": 0 } • Vi kan omvandla lexikon i Python till JSON genom: • json_votes = json.dumps(votes) • Vi kan omvandla JSON till Python-datatyper genom: • votes = json.loads(json_votes)
 90. None
 91. Flödesschema Läs in textfilens innehåll Tolka JSON-data till ett lexikon

  { "empire": 0, "rebels": 0 } 1 2 3
 92. Flödesschema Läs in textfilens innehåll Tolka JSON-data till ett lexikon

  Skriv ut imperiets röster Skriv ut Rebellers röster Skicka röster till template Webbsida på internet
 93. Nu bygger vi! ;)

 94. 2. Fixa gästboken

 95. “Power! Unlimited power!” - Darth Sidious

 96. Frågor?

 97. None