Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Software Development Canvas - Tobias Fors @ Citerus - 2016-04-13

tobiasfors
April 28, 2016

Software Development Canvas - Tobias Fors @ Citerus - 2016-04-13

tobiasfors

April 28, 2016
Tweet

More Decks by tobiasfors

Other Decks in Business

Transcript

 1. Tobias Fors | @tofo Software Development Canvas @tofo | citerus.se

  | tobiasfors.se tobias.fors@citerus.se
 2. Tobias Fors | @tofo Några utmaningar ‣ Utrullning vs blankt

  blad ‣ Metod som tak eller plattform ‣ Svårt att designa sin egen metod … ‣ … och lätt att fastna i andras ‣ Hjärnor stängs av
 3. Tobias Fors | @tofo Problem Tron att vi kan förbättra

  resultaten genom att förbättra delarna var för sig.
 4. Tobias Fors | @tofo Fakta Prestanda kommer från hur delarna

  interagerar.
 5. Tobias Fors | @tofo Idealet ‣ Överblicka helheten ‣ Självständigt

  tänkande ‣ Förbättra bortom färdiga metoder ‣ ”Bättre än best practice”
 6. Tobias Fors | @tofo Business model canvas http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc

 7. Tobias Fors | @tofo Scrum

 8. Tobias Fors | @tofo Visuell styrning och kanban

 9. Tobias Fors | @tofo Snabbt från koncept till kontanter !

  " Ej nöjd Nöjd
 10. Tobias Fors | @tofo Vad behövs? ☑ Samtidig dialog om

  teknik- och affärsmöjligheter ☑ Förståelse för samband ☑ Workshop-baserad visualiserad dialog ☑ Lagom mycket stöd
 11. Tobias Fors | @tofo Alltså: från detta, till produktiv dialog

  ”Vi i verksamheten beställer” ”Vi på IT kör Scrum!” Rädsla för samarbete-monstret
 12. Tobias Fors | @tofo http://bit.ly/sdcanvas-pdf

 13. Tobias Fors | @tofo Paradigm: Vi skapar kunskap Samla krav

  Skapa kunskap
 14. Tobias Fors | @tofo Feedback och lärande

 15. Tobias Fors | @tofo Intressenter: Vilka handlar detta om?

 16. Tobias Fors | @tofo Kvalitet och effektivitet: Från redo till

  klart
 17. Tobias Fors | @tofo Prioritering: Hur ska vi investera?

 18. Tobias Fors | @tofo Innovation: Hur tar vi oss utanför

  boxen?
 19. Tobias Fors | @tofo Organisation: Vad är stödet vi vilar

  mot?
 20. Tobias Fors | @tofo Så kommer du igång 1. Skaffa

  en skicklig facilitator 2. Rita upp kanvasen 3. Välj en aspekt att utforma 4. Utforska och fånga insikter och nya frågor 5. Dokumentera gärna digitalt
 21. Tobias Fors | @tofo Exempel på workshopanvändning ‣ Hur ser

  idealet ut? ‣ Vilka små nästa steg kan vi ta? ‣ Vilket delmål fokuserar vi på härnäst? ‣ Vilka hinder måste vi hantera?
 22. Tobias Fors | @tofo Exempel på eget reflektionsstöd ‣ Använd

  Jerry Weinbergs ”fältstensapproach” ‣ Samla fältstenar på en kanvas löpande Gerald M. Weinberg, 2005. Weinberg on Writing: The Fieldstone Method. Edition. Dorset House.
 23. Tobias Fors | @tofo Nästa steg 1. Ladda ned kanvasen

  som PDF på:
 http://bit.ly/sdcanvas-pdf 2. Provkör i din aktuella situation 3. Maila feedback, idéer och erfarenheter till:
 tobias.fors@citerus.se