Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Software Development Canvas - Tobias Fors @ Citerus - 2016-04-13

tobiasfors
April 28, 2016

Software Development Canvas - Tobias Fors @ Citerus - 2016-04-13

tobiasfors

April 28, 2016
Tweet

More Decks by tobiasfors

Other Decks in Business

Transcript

 1. Tobias Fors | @tofo
  Software Development Canvas
  @tofo | citerus.se | tobiasfors.se
  [email protected]

  View Slide

 2. Tobias Fors | @tofo
  Några utmaningar
  ‣ Utrullning vs blankt blad
  ‣ Metod som tak eller plattform
  ‣ Svårt att designa sin egen metod …
  ‣ … och lätt att fastna i andras
  ‣ Hjärnor stängs av

  View Slide

 3. Tobias Fors | @tofo
  Problem
  Tron att vi kan förbättra
  resultaten genom att förbättra
  delarna var för sig.

  View Slide

 4. Tobias Fors | @tofo
  Fakta
  Prestanda kommer från hur
  delarna interagerar.

  View Slide

 5. Tobias Fors | @tofo
  Idealet
  ‣ Överblicka helheten
  ‣ Självständigt tänkande
  ‣ Förbättra bortom färdiga metoder
  ‣ ”Bättre än best practice”

  View Slide

 6. Tobias Fors | @tofo
  Business model canvas
  http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc

  View Slide

 7. Tobias Fors | @tofo
  Scrum

  View Slide

 8. Tobias Fors | @tofo
  Visuell styrning och kanban

  View Slide

 9. Tobias Fors | @tofo
  Snabbt från koncept till kontanter
  ! "
  Ej nöjd Nöjd

  View Slide

 10. Tobias Fors | @tofo
  Vad behövs?
  ☑ Samtidig dialog om teknik- och affärsmöjligheter
  ☑ Förståelse för samband
  ☑ Workshop-baserad visualiserad dialog
  ☑ Lagom mycket stöd

  View Slide

 11. Tobias Fors | @tofo
  Alltså: från detta, till produktiv dialog
  ”Vi i verksamheten
  beställer”
  ”Vi på IT kör
  Scrum!”
  Rädsla för
  samarbete-monstret

  View Slide

 12. Tobias Fors | @tofo
  http://bit.ly/sdcanvas-pdf

  View Slide

 13. Tobias Fors | @tofo
  Paradigm: Vi skapar kunskap
  Samla
  krav
  Skapa
  kunskap

  View Slide

 14. Tobias Fors | @tofo
  Feedback och lärande

  View Slide

 15. Tobias Fors | @tofo
  Intressenter: Vilka handlar detta om?

  View Slide

 16. Tobias Fors | @tofo
  Kvalitet och effektivitet: Från redo till klart

  View Slide

 17. Tobias Fors | @tofo
  Prioritering: Hur ska vi investera?

  View Slide

 18. Tobias Fors | @tofo
  Innovation: Hur tar vi oss utanför boxen?

  View Slide

 19. Tobias Fors | @tofo
  Organisation: Vad är stödet vi vilar mot?

  View Slide

 20. Tobias Fors | @tofo
  Så kommer du igång
  1. Skaffa en skicklig facilitator
  2. Rita upp kanvasen
  3. Välj en aspekt att utforma
  4. Utforska och fånga insikter och nya frågor
  5. Dokumentera gärna digitalt

  View Slide

 21. Tobias Fors | @tofo
  Exempel på workshopanvändning
  ‣ Hur ser idealet ut?
  ‣ Vilka små nästa steg kan vi ta?
  ‣ Vilket delmål fokuserar vi på härnäst?
  ‣ Vilka hinder måste vi hantera?

  View Slide

 22. Tobias Fors | @tofo
  Exempel på eget reflektionsstöd
  ‣ Använd Jerry Weinbergs ”fältstensapproach”
  ‣ Samla fältstenar på en kanvas löpande
  Gerald M. Weinberg, 2005. Weinberg on Writing: The Fieldstone Method. Edition. Dorset House.

  View Slide

 23. Tobias Fors | @tofo
  Nästa steg
  1. Ladda ned kanvasen som PDF på:

  http://bit.ly/sdcanvas-pdf
  2. Provkör i din aktuella situation
  3. Maila feedback, idéer och erfarenheter till:

  [email protected]

  View Slide