Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Participating to FOSS Community

Participating to FOSS Community

Presented at HueCIT

Anh Tuan TRUONG

August 31, 2013
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. HỆ SINH THÁI CỘNG ĐỒNG
  PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ
  TRƯƠNG ANH TUẤN
  VFOSSA Vice President
  Fedora Ambassador
  FAmSCo Member/APAC Chair
  Mozilla Vietnam Community Leader
  KGCD Coordinator
  iWay CEO
  This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  View full-size slide

 2. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  NỘI DUNG
  Toàn cảnh về Công nghệ Mở và Hệ sinh thái trong
  Cộng đồng PMTDNM
  Tham gia cộng đồng PMTDNM
  Mô hình Không gian cộng đồng

  View full-size slide

 3. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Công nghệ Mở
  Kiến trúc Mở
  PMTDNM
  Phần cứng Mở
  Chuẩn Mở Định dạng Mở
  Nội dung Mở

  View full-size slide

 4. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Hệ sinh thái PMTDNM
  Nhà
  nước
  Doanh
  nghiệp
  Trường
  Viện

  nhân
  Cộng đồng
  FOSS

  View full-size slide

 5. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  THAM GIA CỘNG ĐỒNG
  PMTDNM CÓ KHÓ KHÔNG?

  View full-size slide

 6. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Hoạt động cộng đồng
  Rất đa dạng,
  không chỉ là
  coding

  View full-size slide

 7. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Kênh liên lạc cộng đồng

  View full-size slide

 8. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Tham gia cộng đồng
  Cân nhắc tham gia
  Cam kết về thời gian:
  Vài volunteers đặc biệt có thể bỏ ra 15-30h/tuần;
  Tuy nhiên, lời khuyên cho những người mới: nên giữ ở
  mức 04h/tuần; nghĩa là chỉ cần khoảng >30 phút/ngày.
  Công việc thường nhật và việc tình nguyện có mối liên
  quan tương hỗ, mang lại lợi ích cho cả 2 phía: công ty và
  nhân viên => xin phép được thực hiện đóng góp ngay
  trong khi làm việc
  Nếu không được => đóng góp ngoài giờ :)

  View full-size slide

 9. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Tham gia cộng đồng
  Chuẩn bị tham gia
  Quan sát: what they do and how they do it
  Cần quan sát mọi hoạt động nhằm điều chỉnh các kỹ năng,
  tính cách trước khi bắt đầu những đóng góp đầu tiên
  Thời gian quan sát có thể vài ngày hoặc vài tuần
  Tham gia đầy đủ các cuộc họp, mailing list...
  Tích cực tham gia thảo luận những vấn đề mình có kinh
  nghiệm, đưa hra các gợi ý và theo dõi các phản hồi
  Hiểu culture của cộng đồng
  “Nhặt” một việc đầu tiên, không chờ giao việc

  View full-size slide

 10. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Tham gia cộng đồng
  Chuẩn bị tham gia
  Trao đổi đầu tiên: tự giới thiệu về bản thân:
  Tên, quốc tịch, kỹ năng, kinh nghiệm chính, tại sao tham
  gia, chờ đợi gì, cam kết thời gian thế nào
  Nếu chưa có đủ câu trả lời => bạn chưa sẵn sàng
  Tìm một người hướng dẫn, trợ giúp:
  Khó nhưng bắt buộc phải tìm được
  Tận dụng các kênh liên lạc, chủ yếu qua mailing list
  Chưa tìm được => đừng vội thất vọng

  View full-size slide

 11. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Tham gia cộng đồng
  Đóng góp
  Bạn đã sẵn sàng => ĐÓNG GÓP thôi!!
  Nhưng cần lưu ý:
  Làm việc thật tỷ mỉ, cẩn trọng, ra kết quả => tăng trust
  Phân tích, trao đổi với cộng đồng để chia rõ việc (càng
  nhỏ càng tốt, dứt điểm từng việc...)
  Bạn làm việc cùng cộng đồng, bằng niềm đam mê nhưng
  cũng bằng cả lòng tự trọng
  Luôn biết lắng nghe, tìm tòi, học hỏi
  Chia sẻ, giúp đỡ những người khác

  View full-size slide

 12. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Tham gia cộng đồng
  Ngừng tham gia
  Khi bạn thấy không còn có thể cam kết được đừng
  thất vọng hay bấn loạn: việc này hết sức bình
  thường
  Khi bạn đã quyết định, nên thông báo cho mentor
  hoặc lên mailing list, liệt kê rõ những công việc bạn
  đang làm

  View full-size slide

 13. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Mô hình Không gian Cộng đồng
  Được thành lập và tổ chức bởi một nhóm yêu thích
  và ủng hộ PMTDNM ở Hà Nội với mục tiêu: đẩy mạnh
  văn hóa và tư duy FOSS trong Hệ sinh thái CNTT
  Phòng làm việc, sinh hoạt offline riêng
  Nhiều hoạt động phong phú
  Các dự án FOSS thực: GokienLinux, Bogo, A11y, Vecon...
  Chia sẻ kinh nghiệm: workshop, training, events...
  http://khonggiancongdong.org/

  View full-size slide

 14. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Hình ảnh hoạt động KGCĐ

  View full-size slide

 15. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Một số hình ảnh hoạt động

  View full-size slide

 16. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Một số mô hình tham khảo khác
  Fedora Ambassador program:
  http://fedoraproject.org/wiki/Ambassadors
  Mozilla Representative program:
  http://wiki.mozilla.org/ReMo
  How to be a successful contributor:
  http://fedoraproject.org/wiki/How_to_be_a_successf
  ul_contributor

  View full-size slide

 17. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
  Proudly powered by

  View full-size slide