Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu

Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu

Zaawansowana automatyzacja i robotyzacja zmienia rynek pracy i modele działania przedsiębiorstw. Jak w takiej rzeczywistości ma się odnaleźć analityk biznesowy/systemowy? Czy roboty zabiorą mu prace?

Andrzej Sobczak

October 20, 2018
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu Prof. SGH, dr

  hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania IT SGH
 2. Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Redaktor serwisu Robonomika.pl Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących robotyzacji, transformacji architektury i strategii IT Praktyk
 3. . Agenda Czyli podstawowe pojęcia robotyzacji i stan jej wdrażania

  w Polsce Co nas czeka w przyszłości? Czyli jak robotyzacja procesów zmieni podejście do budowy systemów Analityk w świecie robotów Czyli czy roboty zabiorą pracę analitykowi oraz co analityk może robić przy robotach 01 02 03 Robotyzacja w pigułce
 4. Automatyzacja: Znaczne ograniczenie lub zastąpienie pracy ludzkiej przez rozwiązania (IT)

  wykonujące określone czynności bez udziału człowieka. Technologie automatyzacji: • Makra • Narzędzia Workflows • Platformy BPMS Robotyzacja: Jeden ze sposób automatyzacji, w którym praca ludzka jest zastępowana za pomocą robotów (softwarowych). Technologie robotyzacji: • RPA • Chatboty / Voiceboty / Taskboty, …
 5. Liczba robotów vs. uwolnionych etatów 01. Miesięczna liczba transakcji obsłużonych

  przez roboty 02. Liczby, które inspirują (CFO) 1 milion 300 robotów 600 etatów 12 miesięcy Okres zwrotu z inwestycji 03. L Willcocks, M Lacity, The London School of Economics and Political Science, UK
 6. Robotic Process Automation Narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych Klasa

  oprogramowania stosowana do automatyzacji - na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) - powtarzalnych, masowych (przynajmniej okresowo) działań, wykonywanych zwykle w kilku systemach, które są składowymi procesów biznesowych. Działania te wykonuje w sposób autonomiczny – w jednym lub więcej systemach – robot softwarowy na bazie zdefiniowanych wcześniej reguł biznesowych, z wyłączeniem obsługi sytuacji wyjątkowych, w których wymagane jest zaangażowanie człowieka.
 7. Wyróżniki zastosowania RPA Rozwiązania RPA sprawdzają się, przy masowych procesach,

  które będą obsłużone w identyczny sposób Obsługa procesów masowych Operacje wykonywane przez roboty realizowane są kilka-kilkadziesiąt razy szybciej od tych przez ludzi Wysoka efektywność pracy Pracownicy będą mogli zająć się bardziej rozwijającymi, mniej rutynowymi pracami Uwolnienie zasobów ludzkich
 8. ▪ Faktyczny poziom absorbcji RPA wśród polskich liderów IT (nie

  dotyczy BPO/SSC) można szacować na max. 15%. ▪ Mediana robotów w Polsce wynosi 2 sztuki/organizacja. ▪ Część firm wycofuje się (po cichu) z robotyzacji po PoC. ▪ Okazuje się, że mają więcej wyjątków niż się wydawało ▪ Firmy odkrywają, że na złej jakości danych roboty dobrze nie zadziałają. Jaki jest faktyczny stan wdrażania RPA w Polsce?
 9. Analiza systemowa (wymagania) Analiza biznesowa (kontekst strategiczny) Architektura rozwiązania Kodowanie

  Deployment Testy Natężenie zagrożenia automatyzacją (w procesie wytwórczym)
 10. ▪ Przetwarzanie języka naturalnego: ▪ Automatyzacja przetwarzania języka mówionego (wywiady)

  na transkrypt ▪ Automatyczne przygotowywanie podsumowań z materiałów pisemnych ▪ Automatyczna analiza zebranych wymagań pod kątem wykrywania niespójności ▪ Semi(automatyczne) projektowanie interfejsu użytkownika ▪ Automatyczna estymacja historyjek ▪ Automatyczne dokumentowanie procesów ”as-is” na podstawie „okruchów cyfrowych” (logi, malie, kod robotów) ▪ Demokratyzacja wytwarzania oprogramowania (LowCode, NoCode) ▪ Syntezowanie oprogramowania Co czeka analityka w przyszłości?
 11. Robot softwarowy • Ma swoje imię (i czasami nazwisko) •

  Ma swój User ID (np. w SAPie) • Ma nadane uprawnienia dostępu do systemów (często bardzo duże) • Podlega (co do zasady) audytom prowadzonym przez bezpiecznego (rzadziej IT) • Może mieć różny zakres działania (od prostych działań, po obsługę bardzo złożonego przepływu) .Dla biznesu odkrycie robot=program bywa często zaskakujące ;)
 12. .Konsekwencje Robot=Software Wymagania: – Trzeba zebrać wymagania co faktycznie ma

  robić robot (backlog) + później je przetestować Kod źródłowy: – Musimy mieć programistów którzy kod źródłowy napiszą, a następnie udokumentują Utrzymanie i zmiany: – Musimy mieć wsparcie IT (robot pracuje na infrastrukturze IT) + trzeba zarządzać zmianami
 13. . Wyzwania, które się pojawiają przy RPA Problemy z odpowiedzialnością

  Akceptacja reguł przetwarzania danych przez roboty jest kością niezgody między biznesem i IT Pozorna prostota i dostępność narzędzi RPA przedstawiane jest jako narzędzie nie wymagające wiedzy programistycznej Nieuświadomiona złożoność biznesu Niedocenienie złożoności procesów, co powoduje pominięcie obsługi części sytuacji
 14. . Podejścia do budowy robotów Outsourcing robotów Lokalny zespół ds.

  robotyzacji 1. 2. 4. Nie ma jednoznacznie złego i jednoznacznie dobrego podejścia. Wszystko zależy od odpowiedzi na pytanie „Jaka jest wizja robotyzacji?” Budowa robotów przez dostawcę Firmowy zespół ds. robotyzacji 3.
 15. Pracuje analityk W podejściu tym najpierw przygotowywana jest analiza procesów,

  na tej podstawie następuje ich standaryzacja, optymalizacja a dopiero tak przygotowana organizacja poddawana jest robotyzacji. Zalety: • Mamy wiedzę o faktycznym przebiegu (w tym o wyjątkach) • Robotyzujemy w miarę „ogarniętą” rzeczywistość • Jest okazja, aby zastanowić się, czy nie zrobić tego inaczej Wady: • Analiza zajmuje czas • Optymalizacja zajmuje czas • Analiza kosztuje • Może wyjść, że się nie opłaca robotyzować, a biznes/zarząd chce roboty ;)
 16. Pracuje deweloper W podejściu tym robotyzujemy procesy zastane, bez ich

  wcześniejszej standaryzacji i optymalizacji – dokumentacja procesów przybiera postać kodu robotów Zalety: • Szybko dostarczamy „sukces” • Jest to podejście (na początku) stosunkowo tanie Wady: • Ryzykujemy, że ugrzęźniemy podczas budowy robotów (warianty, wyjątki…) • Robotyzujemy nieefektywne procesy • De-facto nie mamy dokumentacji procesów (bo często okazuje się, że roboty też nie mają dokumentacji)
 17. ▪ Praca w Scrumie (lub waterfall + Scrum) ▪ Praca

  (bardzo) blisko biznesu i często dalego od IT ▪ Praca (bardzo) blisko z (młodymi i często zmieniającymi się) deweloperami ▪ Praca na poziomie instrukcji stanowiskowej (i często tworzenie opisów analitycznych na takim poziomie) ▪ Praca z Excelem / Wordem ▪ Praca z wyjątkami ▪ Konieczność nauczenia się narzędzi do robotyzacji ▪ Ew. dłuuugie projekty optymalizacyjne ;) Co czeka analityka przy pracy z robotami?
 18. RPA (I generacji) Chatboty / Voiceboty / Taskboty Asystenci kognitywni

  RPA to tylko część technologii automatyzacji i robotyzacji RPA kognitywne . Systemy wspomagające zrozumienie ….
 19. . Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu

  Zarządzania IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: [email protected] www: robonomika.pl