Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Pilviväylä hankkeen esittely

Pilviväylä hankkeen esittely

Pilviväylä projektin (työnimi) tavoitteena on helpottaa erilaisten pilvipalveluiden syntymistä, hankintaa ja käyttöönottoa osana olemassa olevia oppimisympäristöjä. Tarkoitus ei ole luoda uutta oppimisympäristöä, vaan luoda luotettava väylä erilaisiin pilviteknologioihin perustuviin materiaaleihin ja palveluihin. Sen tarkoitus on edesauttaa työtä jota tehdään uudenlaisen pedagogiikan, tietokäytäntöjen ja oppimisympäristön kehityksessä kouluissa. Eri tahojen kanssa tapahtuva tiivis yhteisöllinen tapa kehittää eri osa-alueita kohti yhteistä tavoitetta on projektin kantavia voimia. Eri tahoilla viitataan niin viranomaisiin, oppilaisiin, opettajiin kuin myös yksityiseen sektoriin. Projekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke.

D4b8797451a23bff925cab7384d513f3?s=128

EduCloud Alliance

December 05, 2013
Tweet

Transcript

 1. VAROITUS ! Sisältää hyvin alustavia suunnitelmia

 2. Pilviväylä Hankkeen esittely 5.12.2013 Jarkko Moilanen Thomas Vikberg

 3. • Pilvipalveluita käytetään jo useassa koulussa Pilvistä väylään Pilvi väylä

  TILANNE NYT TAVOITE TILA
 4. Mukaan koulun muutokseen useilla laitteistoilla ja tavoilla yhteisöllisesti verkostoissa ”joka

  paikan oppimista” maailma kutistunut tiedon omistajuus / auktoriteetti Saarnastuoli Basaariin
 5. Ongelmille ratkaisuja • Projekti tiedostaa oppimisen paradigman muutoksen taustalla –

  Osaltaan muutos jo käynnissä • Käytetään Bottom- up lähestymistapa • Tehtyä uudelleenkäytetään ja hyödynnetään • Projektin henkilöt identifioi kentältä nousevia ongelmia ja etsii ratkaisuja yhdessä loppukäyttäjien kanssa • Toteutukset ketterillä tarvittaessa rinnakkaisilla prosesseilla • Kynnyksen madaltamista ottaa uusia teknologioita käyttöön
 6. Osallistavat työtavat • Eläminen kentällä, ei ministeriössä • Kokoamme sidosryhmät

  säännöllisesti työryhmäpäivään – Käyttäjät ja tuottajat mukaan heti alusta - > sitoutumista • Sprinttimäinen, ketterä, kokeileva etenemistapa – fokuskohteet kerätään työryhmäpäivien sisällöistä • Jaamme tietoa projektin edistymisestä mahdollisimman julkisesti – Luomme projektille yhteisen digitaalisen työtilan, jossa osalliset voivat kommentoida ja keskustella – toimii projektin kiinnekohtana myös työryhmäpäivien välillä • Tiedotus aloitetaan YTL:n avustuksella/kautta • Suunnitelmissa ”koulukiertue” (kouluissa, 6-8 kpl) – viedään opettajien oppeja ja kokemuksia muille, – oppilaat ja muut sidosryhmät mukana soveltuvin osin – osa työryhmätyöskentelyä • Pedagoginen kehittyminen *
 7. Vuoden 2014 tiekartta • Osallistaminen käyntiin – Virtuaalisen työtilan luominen

  ominaisuuksien keräämisen joukkoistamista varten (1/2014) – Työryhmätyöskentelyn käynnistäminen (1/2014) • Kiertäen eri paikkakunnilla + virtuaalipalaverit. – Sidosryhmien tapaamiset (käynnissä) • Teknologiset valinnat – Alustan teknologiavalinnat (1-3/2014) – Keskeisten ominaisuuksien implementointi (4-8/2014) – Speksit palvelujen tekemiseksi julki (4/2014) • Palvelujen pilotointi – Pilottipalvelut oltava valmiina (9/2014) – Palvelujen pilotointi alustalla (9 - 12/2014) DRAFT – aikataulu viitteellinen
 8. 2014 minimitavoite • Oppiväylässä: 1. Yhteinen ja keskitetty identiteetin- ja

  pääsynhallinta 2. Yhden julkaisutalon materiaali muokattavana uudelleen paketoituna palveluna 3. Yksi muu palvelu sidosryhmistä 4. Yksi opettavainen pelillinen sovellus 5. Palvelut aluksi ilmaisia, maksuliikenne implementoidaan myöhemmin.
 9. Pilviväylä - oppimisen ekosysteemin välittäjä Opetus- suun- nitelma- moduli Vuorovaikut

  us- toiminnallis uus apps (html5) apps (html5) Pilviväylä otetaan sovelluksia käyttöön eri oppimisympäristöissä … käyttö- ympäristöt Julkaisutalot (Peli)yritykset Opettajat Oppilaat Yhdistykset Oppimisen ”appstore” Tuottajat . . . DRAFT
 10. Palveluntuottajan näkökulma natiivi sovellus tunnistautuminen yms web sovellus web sovellus

  JOKO päivitysten haku Google Play Pilviväylä ”Appstore” Apple App Store natiivi sovellus Oppimisympäristö TAI päivitysten haku Palveluntuottaja kehittäjä- tiimi DRAFT
 11. Arkkitehtuuri hahmotelmaa APP APP APP Rajapinta Avoin rajapinta TIETOVARANNOT Oppimisympäristö

  APP (html5 widget) Avoin rajapinta yhteisö tuottaa (open source) yritykset tuottaa (freemium?) Palveluväylä (tunnistautuminen yms) Rajapinta APP APP APP APP (html5 widget) DRAFT
 12. Mahdollisia oppiväylän ominaisuuksia/palveluita • Yhteinen ja keskitetty identiteetin- ja pääsynhallinta

  • Palveluiden tekninen validointi?, • Palveluiden listaus älykkäästi, • Pedagoginen seula, • Hankinnan helpottaminen, • Rahaliikenne palveluväylän kautta? • ”Antaa luvan” käyttää erilaisia palveluja