Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vem vill skapa Jävla skitsystem?

Vem vill skapa Jävla skitsystem?

Det är knappast rimligt att skylla alla de usla system som skapas på på trångsynta tekniknördar, eller på olyckliga misstag.

Det är snarare så att vi måste se till att det finns grupper som har direkta intressen av att skapa precis de system vi har.

Välkommen till Byråkrati 2.0 och administrationssamhället.

Jonas Söderström
PRO

May 29, 2012
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Vem vill skapa
  jävla skitsystem?
  Jonas Söderström

  View Slide

 2. @jonas_blind_hen
  #javlaskitsystem
  #arbetsmiljo
  twitter

  View Slide

 3. Skapa nytt dokument
  Vad betyder en ikon som visar ett rött kryss? De flesta gissar på ”Avsluta”, ”Radera” eller liknande. Men
  i ett affärssystem för flera hundra miljoner betydde det ”Skapa nytt dokument”.

  View Slide

 4. Det är ändå märkligt att
  datoriseringen av journalsystem
  inte verkar ha minskat läkarnas
  tidsåtgång för journalarbete
  Sjukvården
  Om mina slajds såg ut så här skulle ni nog tycka det var oursäktligt taffligt ...

  View Slide

 5. 30
  1200
  3000
  15
  10
  5
  Kredittid
  Max. kreditgräns
  Diskonteringsid
  Senaste order
  Överskott
  Utbetalningsfrist
  ... men i ett stort affärssystem ser många av skärmbilderna ut så här: text som går ut över de
  numeriska fälten, vilket gör det utomordentligt svårt att se vad det står.

  View Slide

 6. 30 1200
  3000 15
  10 5
  Kredittid Max. kreditgräns
  Diskonteringsid Senaste order
  Överskott Utbetalningsfrist
  En bättre designlösning: med etiketter ovanför varje fält går det lättare att förstå och ta till sig
  informationen.

  View Slide

 7. Jag hade kunna skriva en bok om märkliga misstag inom design av gränssnitt - som de ni just såg.
  Men det är inte dålig design som är huvudsaken i min bok.

  View Slide

 8. Arbetsorsakade besvär:
  stress, psykisk påfrestning
  1996 2003
  12
  6
  0
  15
  9
  3
  %
  Vad boken handlar om, och vad som fick mig att skriva den, var den här kurvan. Mellan mitten av 1990-talet och
  mitten av 2000-talet mer än fördubblades de som rapporterade att de drabbades av stress och psykiska
  påfrestningar i arbetet.
  (Kurvan ovan visar talen för kvinnor. Män låg på en något lägre nivå men fördubblades också. Källa:
  Arbetsmiljöverket.)

  View Slide

 9. • På barncancer-avdelningen vågar
  man inte använda systemet för att
  hålla reda på läkemedel
  • Så svårarbetat att risken för dödliga
  misstag är oacceptabel
  E-journaler
  Här är ett exempel från vården:

  View Slide

 10. • På barncancer-avdelningen vågar
  man inte använda systemet för att
  hålla reda på läkemedel
  • Så svårarbetat att risken för dödliga
  misstag är oacceptabel
  ”Jag får högt blodtryck en massa ggr
  per dag pga oförmåga att förstå hur jag
  t.ex. ska ordinera i läkemedelsmodulen.”
  klinikchef, överläkare vid universitetssjukhus
  E-journaler
  Det är ingen tvekan om att alltför många system skapar grav stress.

  View Slide

 11. • Elever ringer lärare varje morgon:
  ”Var ska vi vara?”
  • Varje lektion störs av elever som gått fel
  och kommer försent
  • Fördubblad tidsåtgång för schemaläggning
  Schema
  Ett annat exempel: ett system som skapar ett fullständigt oläsbart schema används på många
  högskolor ...

  View Slide

 12. • Elever ringer lärare varje morgon:
  ”Var ska vi vara?”
  • Varje lektion störs av elever som gått fel och
  kommer försent
  • Fördubblad tjänstetid för schemaläggningen
  Kontrollera
  kostnader för
  lokaler.
  Inte testat med
  användare innan
  införande.
  Schema
  ... men det ursprungliga syftet med programmet var att kontrollera lokalkostnader. Inte
  schemaläggning.

  View Slide

 13. Betala fakturan
  För ett par dagar sedan fick jag mejl från en myndighet. De hade försökt betala min faktura, och
  bestämt sig för att dokumentera processen. Bilaga till mejlet var ett 26 sidors dokument med
  skärmdumpar, som beskrev problemen och hur svårarbetat systemet var.
  Det finns mycket man kan säga om de, men bara ett exempel: Vad är nästa moment att göra i den här
  skärmbilden? Hur ska användaren gp vidare för att betala och godkänna fakturan?
  Tänk er att det här varit en e-handelssajt. Med all sannolikhet skulle sidan då ha haft en stor tydlig pil
  eller knapp, förmodligen, nere till höger, där det stod ”Beställ” eller ”Betala” eller liknande. Systemet
  skulle förmodligen har haft en tydlig steg-markering (”Steg 1 -> Steg 2 -> Steg 3” eller liknande, som
  guidat användaren genom systemet.
  Svaret är att längst ner till vänster (!) finns en tom (!) meny under den anonyma och inte på något sätt
  markerade rubriken ”Hantering”. Där ska du fortsätta jobba nu.

  View Slide

 14. Tyvärr ser vi bara alltför många sådan här märkligheter.

  View Slide

 15. Stressade och
  frustrerade av IT
  Sifo 2006
  40 % av de tillfrågade i en SIFO-undersökning sa sig vara stressade och frustrerade av IT.

  View Slide

 16. ”Styr arbetet”
  Unionen 2010
  I en undersökning bland Unionens medlemmar sa 50% att ”IT-systemen styr arbetet på ett onödigt och
  besvärande sätt.”
  Är det inte märkligt - skulle inte maskinerna göra vårt jobb?
  Gör vi maskinernas jobb i stället?

  View Slide

 17. En timme
  förlorad arbetstid
  per dag
  Uppskattning från Unionens och SKTFs medlemmar
  Uppskattningen från 2010.

  View Slide

 18. Vi tycks alltså bara bli mer och mer
  stressade.

  View Slide

 19. I boken redovisar jag sju eller åtta företeelser eller scenarios, som ger förklaringar till vad det är som stressar oss i
  arbetslivet.

  View Slide

 20. Digital arbetsmiljö
  Kognitiv belastning
  på en helt ny skala
  Den viktigaste slutsatsen är dock att vi måste börja tala om den digitala arbetsmiljön, som något
  alldeles specifikt.
  En dålig digital arbetsmiljö innebär en belastning på tänkandet. Att hela tiden behöva hålla reda på,
  försöka komma ihåg: hur var det nu just det här systemet fungerade? Vilka rutiner skulle jag använda
  här? Vad skulle jag göra i nästa steg?

  View Slide

 21. ”Teknik-
  strul”
  Dålig
  använd-
  barhet
  Påverkan
  på arbetet
  servern nere,
  printern
  krånglar,
  långsamt nätverk
  orimligt många klick,
  svårt att hitta,
  lätt att göra fel
  detaljstyrning,
  betungande
  administration,
  nedskärningar
  Den digitala arbetsmiljön består av flera delar. Det handlar inte bara om ”teknikstrul” - även om det är
  det som oftast hamnar i fokus. Men en lika stort, och mer svårlöst problem, är dålig användbarhet och
  dålig design. De drabbar oss när systemen faktiskt är igång och rullar.
  En tredje, viktig del, är påverkan på själva arbetet. När it-systemen skapar detaljstyrning, kontroll,
  mindre flexibla arbetsuppgifter, och så vidare.

  View Slide

 22. Det är inte ovanligt att man gör som kvinnorna i den här Facebook-konversationen: hellre än att
  försöka bemästra inköps- eller reseräkningssystem, betalar man ur egen ficka.
  Skälet är oftast att man är lojal med sitt jobb: man har inte mage att slösa bort en eller två timmar,
  som man annars kunde ha använt på eleverna eller patienterna eller kunderna, på ett alltför krångligt
  it-system.

  View Slide

 23. Ytterligare ett exempel.

  View Slide

 24. Och ytterligare ett.

  View Slide

 25. Vems är
  felet?
  Men om så mycket nu är eländigt ... hur kommer det sig? Ingen vill väl med flit bygga skitsystem?
  Vems är felet?

  View Slide

 26. Nörden?
  esc.ape(d) / Flickr
  Svaret som ligger närmast till hands kanske är att skylla det på teknikerna - nördar som inte förstår
  ”vanliga” människors behov.
  Visst kan man säkert förbättra utbildningen av tekniker i användbarhet ... men jag tror faktiskt inte att
  den här nidbilden av nörden är sann, och inte att det är det stora problemet. JAg möter många
  tekniker som är väldigt angelägna om att bygga bra produkter.

  View Slide

 27. Metoden?
  Projektet?
  Om det inte är individerna - utvecklarna - som är det stora problemet; kan det då vara så att man
  använder en felaktig metod? En felaktig projektmodell?

  View Slide

 28. Jared Spool
  User Interface
  Engineering,
  Boston
  Den här mannen har undersökt saken.

  View Slide

 29. Vilken metod ger
  lyckade projekt?
  Det visar sig att ingen metod säkert kan sägas ge bra resultat/lyckade produkter. Däremot finns det
  några enkla grundprinciper för vad som ger lyckade slutresultat.

  View Slide

 30. Jared: Har alla i teamet under
  de senaste sex veckorna
  observerat verkliga användare
  använda tjänsten
  under minst två timmar?
  Det här är den intressantaste och enligt mig viktigaste.
  Men det räcker idag kanske inte med att se på bara den tjänst eller den produkt man jobbat med. Man
  måste se på hela arbetssituationen.

  View Slide

 31. Observera
  användarna
  Här är mannen som ritar på skärmen ...

  View Slide

 32. ... läs historien här. http://javlaskitsystem.se/2012/01/vad-gor-hovmastaren-med-skarmen/

  View Slide

 33. Jonas: Har alla i teamet under
  de senaste sex veckorna
  observerat verkliga användare
  göra resten av sitt jobb
  under minst två dagar?
  Så jag tror att vi måste ha ett ännu bredare scope, för att göra bra produkter. Här finns det helt klart
  en del att göra.

  View Slide

 34. Men ...

  View Slide

 35. ... det har vi
  vetat i 25 år.
  Så frågan är om det är en rimlig förklaring av helheten.
  Låt mig byta spår en aning.

  View Slide

 36. Det finns en elefant i rummet - alltså något som är jättestort men som man inte låtsas om - på den
  här konferensen, och på många andra.

  View Slide

 37. 82
  procent av alla it-projekt är misslyckade,
  enligt beställarna själva.
  Det är detta faktum. Siffran gäller Sverige, och källan är Projektplatsens undersökning från 2007.

  View Slide

 38. 18
  procent av alla it-projekt är lyckade.
  Att 82 % av projekten är misslyckade betyder i sin tur att bara 18 % är lyckade.

  View Slide

 39. 25 %
  Det är oerhört mycket sämre än till och med laget i botten av fotbollstabellen, som faktiskt har 25 %
  lyckade projekt - 23 vunna matcher av 55.
  Om IT-industrin vore ett fotbolls skulle det inte spela i högsta serien. Det skulle sedan länge varit
  nedflyttat till division 4.

  View Slide

 40. 82
  läggs ner
  på tid/
  budget
  men ej
  full
  funktion
  full
  funktion
  men
  över
  tid/
  budget
  18
  Vad betyder ”misslyckat projekt”. Det kan förstås vara misslyckat på lite olika sätt.

  View Slide

 41. ?
  procent gav
  avsedda effekter
  18
  Men vad som är ännu märkligare, är att vi knappt vet vilka av de lyckade projekten som gör nytta. Som
  levererar de fördelar som ställdes i utsikt.

  View Slide

 42. Beställar-
  kompetens?
  Så ytterligare en faktor brukar tas fram: att beställar-kompetensen är dålig.
  Men ... är det verkligen rimligt? Och om den är dålig, vad gör de då exakt för fel?

  View Slide

 43. Tänk om 40 procent av alla brobyggen bara avbröts mitt i? Om ytterligare 20 % bara byggdes färdigt
  till en del, utan alla utlovade features (bara trafik i en riktning, kanske?)
  Vad skulle det i så fall säga om de broprojekten?

  View Slide

 44. Troligen skulle det betyda att de inte var så viktiga från början. Att det inte var någon stor trafik som
  skulle över den där fjärden eller den där floden.

  View Slide

 45. ?
  Jag tror helt enkelt att det till åtminstone en del kan finns andra skäl, än de man först lägger fram, till
  att sådana projekt startas.

  View Slide

 46. I november i fjol (2011) publicerade ett antal forskare på universitetet i Uppsala vad som närmast kan betraktas som ett nödrop.
  ”Vi drunknar i styrsystem”, skrev de i UNT. Vi får allt fler och fler administrativa arbetsuppgifter ...

  View Slide

 47. Primula (personalsystem),
  Tur och Retur (reseräkningar),
  Raindance (ekonomi),
  UU+ (budget),
  Edgar (rekrytering),
  W3D3 (diarie),
  KDB (kontrakt),
  UpDok (studiedokumentation),
  Time Edit (lokaler),
  AKKA (katalogadministration),
  PingPong (kursadministration),
  Opus (referenser),
  Selma (kurswebb),
  Studentportalen
  och så vidare …
  Här är ett urval av de system de måste hantera - vid sidan av att försöka bedriva undervisning och forskning.

  View Slide

 48. +6%
  Typiskt var att många av de arbetsuppgifter man nu tvingade sköta, hade tidigare hade gjorts av en central administrativ enhet.
  Men det märkliga var att trots det hade den centrala administrationen inte minskat, utan ökat med 6 % (vilket är väldigt mycket i
  en organisation, där man oftast får vara glad om man inte får mer än 1 eller 2 procents minskning!).
  Uppsala universitet svarade i UNT att 6 procent inte alls var exceptionellt, utan att majoriteten av svenska universitet låg på
  samma nivå. Forskarna svarade i sin tur att det kanske inte var ett bra försvar att det var lika illa på alla ställen ...
  Men siffran 6 % fastnade i mitt huvud. Jag visste att jag kände igen den. Men varifrån?

  View Slide

 49. C Northcote Parkinson
  1955 skrev en då okänd professor i historia i Singapore en artikel i The Economist. Cyril Northcote Parkinson var bland annat
  specialiserad på marinhistoria ...
  Artikeln finns på nätet här: http://www.economist.com/node/14116121?story_id=14116121

  View Slide

 50. Han kunde visa, att trots att antalet örlogsfartyg och sjömän hade minskat stadigt, hade antalet anställda på marinministeriet i
  London hela tiden ökat.

  View Slide

 51. På samma sätt hade antalet anställda på Colonial Office i London ökat, trots att antalet kolonier i det gamla engelska imperiet
  blev allt färre.

  View Slide

 52. Hans ”anmärkningsvärda upptäckt” (”startling discovery” med Economists ord) var att byråkrater försöker skaffa sig mer makt,
  och de gör det genom att anställa underlydande och assistenter att dela upp arbetet på. På så vis skapas ett ständigt svällande
  mellanskikt av byråkrater ...

  View Slide

 53. Parkinsons lag
  Detta har, med lite olika formuleringar, blivit känt som Parkinsons lag.

  View Slide

 54. Parkinson samlade sina komiska essäer i en bok, som blev en modern klassiker ...

  View Slide

 55. ... och som getts ut i otaliga utgåvor på alla världens språk.

  View Slide

 56. +6 %
  Byråkratins tillväxt
  Och vad Parkinson hävdar är alltså detta: en byråkrati tillväxer i regel med - just det! - 6 % om året, utan att det sker någon
  ökning alls av det verkliga arbetet.

  View Slide

 57. Så jag är numera böjd att tro, att en stor del av problemet med dåliga system och havererade projekt inte är nörden, utan
  snarare den här typen - mellanchefen.

  View Slide

 58. Beställar-
  kompetens!
  Tänk om beställarkompetensen faktiskt är helt adekvat? Tänk om man ändå beställer alldeles rätt
  saker - utifrån sina motiv?

  View Slide

 59. NYTTA
  Det är obegripligt med de havererade it-projekten och med den dåliga användbarheten, om man har utgångspunkten att
  systemen ska tillföra traditionell nytta för organisationen.

  View Slide

 60. MAKT
  Om vi i stället utgår från att det verkliga syftet är att skapa makt hos en grupp på mellannivå i organisationen blir det kanske
  lättare att förstå.

  View Slide

 61. Byråkrati 2.0
  Välkomna till Byråkrati 2.0.

  View Slide

 62. Parkinsom levde i en tid, när det var möjligt att anställa personer, och utöka sin makt på det viset. Det är idag omöjligt. Men vad
  som är möjligt, är att inköpa ett it-system ...
  ... och ett till ...
  ... och ett till ...
  ... och ett till ...
  ... och ett till ...
  ... och ett till ...
  ... och ett till.

  View Slide

 63. Tydlig idé bakom
  Unionen 2010
  Det här kanske verkar galet, men utifrån det här synsättet blir en hel del saker plötsligt lättare att
  förstå.
  T ex att bara 40 % av de tillfrågade i Unionens undersökning av svenska tjänstemän instämmer i att
  ”systemen införts utifrån tydliga och välförankrade idéer.”

  View Slide

 64. sätter effektmål för affärssystemet
  15 %
  Eller att bara 15% av företagen sätter upp klara effektmål, när man skaffar nya affärssystem, enligt en undersökning redovisad
  i ComputerSweden.

  View Slide

 65. Administrations-
  samhället
  Vi lever idag i ett allt ökande administrationssamhälle. Det är också namnet på en studie som Anders Ivarsson
  Westerberg vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola arbetar med.

  View Slide

 66. Mer administrativt arbete
  Syftet att spara pengar
  Produktiviteten minskar
  Sjuksköterskor, lärare och poliser är exempel på yrkesgrupper som ska göra allt mer administrativt arbete, men
  syftet – att spara pengar och att effektivisera – tycks inte uppnås. Istället ökar alltså stressen samtidigt som
  antalet vårdtimmar blir färre, antalet uppklarade brott minskar och lärotimmarna går ned.

  View Slide

 67. ”Kanske ligger det ett
  grundläggande tankefel
  bakom framväxten av
  administrations-
  samhället ....”
  Så här säger Anders Ivarsson Westerberg i radioprogrammet Vetandets värld:

  View Slide

 68. ”... vi kanske inte ska styra
  mer om vi tror att något inte
  fungerar bra, utan tvärtom
  mindre ... ”

  View Slide

 69. ”... att helt enkelt minska
  administrationen och låta
  människor koncentrera sig
  på sina ordinarie
  arbetsuppgifter.”

  View Slide

 70. Kontroll- och styrsystemen maskeras ofta som något annat - precis som man kanske anger en
  skenbar ”nytta” med systemet, som ”officiellt” skäl.
  Hemtjänstsystemet kallas här ”planeringssystem”. Det låter ju bra. Men det är bara en mycket liten del
  av användarna - en eller två - som använder det för att planera.
  För den absoluta majoriteten av användare är det ett styrsystem - ett system som styr och kontrollerar
  dem.

  View Slide

 71. Systemen medger allt större grad av kontroll, övervakning, men framför allt föreskrivande hur arbetet
  ska utföras.

  View Slide

 72. Frihet
  Det är paradoxalt, för att i vår andra sfär, i vår roll som konsumenter, har vi vant oss vid att ny teknik ger oss allt mer frihet och
  allt större möjligheter.

  View Slide

 73. Här är två ekonomi-appar som ger mig mer frihet: Svenska iZettle till vänster - en fantastiskt bra liten app som gör att jag kan
  ta betalt med kreditkort i min mobil.
  Till höger Handelsbankens app, som flera gånger räddat situationer när jag oväntat eller utomlands eller kvällstid behövt föra
  över pengar mellan två konton.
  Men vet ni vad? Av de där sju valen som finns i apen till höger, har jag bara använt ett enda. Logga in. Jag har t ex ALDRIG tittat
  på Handelsbanken TV, och jag kan inte föreställa mig att jag nånsin skulle vilja göra det.
  Appen skulle vara ännu bättre om man rensade bort allt extra. Om den, som iZettle, bara gör en enda sak, men gör det bra.

  View Slide

 74. Radikal enkelhet
  Det finns allt fler som menar att radikal enkelhet är den absolut bästa strategin för en framgångrik produkt eller tjänst. Som
  iZettle, eller som ...

  View Slide

 75. ... den här ”att-göra”-appen för iPhone som heter Clear och är en enorm succé. På sätt och vis det allra enklaste
  projektverktyget.
  Och jag tror att vi måste sträva i den här riktningen även när det gäller t ex hur vi driver företag. Det är inte rimligt att
  medarbetarna ska lägga ner all den tid och tankekraft som krävs för att bemästra systemen. Jag ifrågasätter om resultatet är värd
  ansträngningen.

  View Slide

 76. Konsekvenserna
  av en
  överkomplicerad
  värld
  Vi lever i en överkomplicerad värld. Konsekvensen av det är att en vanligt handtag på en dörr idag måste förses med den här
  klisterlappen ... ->

  View Slide

 77. ”Använd handtaget. Tryck.”
  Vi behöver sträva efter enkelhet på alla plan.

  View Slide

 78. Ni kan förändra
  världen.
  Jag heter
  Jonas Söderström

  View Slide

 79. ”Årets bästa svenska bok om IT”
  Web Usability
  ”Borde läsas av alla arbetsgivare
  och IT-utvecklare”
  Västerviks-Tidningen
  ”En ögonöppnare ... en ny syn på arbetsmiljö”
  suntliv.nu

  View Slide