Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Giới thiệu VFOSSA

Giới thiệu VFOSSA

Introduction to Vietnam Free and Open Source Software Association.
Presented at Thang Long University. Hanoi, 13th Nov 2012.

Anh Tuan TRUONG

November 13, 2012
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CỘNG ĐỒNG PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ VIỆT NAM

  VÌ SỰ PHÁT TRIỂN Trương Anh Tuấn [email protected] VFOSSA Vice President iWay CEO CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
 2. 2 C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì

  s phát tri n ộ ồ ệ ự ể N I DUNG Ộ Công nghệ mở Hệ sinh thái mở Cộng đồng PMTDNM Việt Nam Câu lạc bộ PMTDNM VN (VFOSSA) Mô hình không gian cộng đồng Đề xuất hợp tác
 3. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Công ngh M ệ ở Kiến trúc Mở PMTDNM Phần cứng Mở Chuẩn Mở Định dạng Mở Nội dung Mở
 4. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  H sinh thái M ệ ở Nhà nước Doanh nghiệp Trường Viện Cá nhân Cộng đồng FOSS
 5. 5 C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì

  s phát tri n ộ ồ ệ ự ể C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam ộ ồ ệ Hơn 10 năm tồn tại và không ngừng phát triển Các nhóm NSD Linux (LUG) HanoiLUG, VietLUG, SaigonLUG, HueLUG, MekongLUG, ThainguyenLUG Một số công ty FOSS NetNam, VietSoftware, VinaDES, iWay, iNetSolutions, EcoIT, Lạc Tiên... Ubuntu-vn Diễn đàn trực tuyến, trên 20,000 thành viên (sinh viên, trẻ) NukeViet Cộng đồng phát triển, sử dụng (CMS), PMNM “Made in VN” Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2011, trên 20,000 thành viên Fedora VN, Asianux, ...
 6. 6 C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì

  s phát tri n ộ ồ ệ ự ể M t s đóng góp ộ ố Việt hóa PMNM (dự án MOST) Tự phát ban đầu Tài trợ của Bộ KHCN (2008) – 100 M VNĐ OpenOffice.org, LibreOffice (gần 100%) Ubuntu, Gnome, … Cuộc thi “Mùa hè sáng tạo – SV viết PMTDNM” VAIP chủ trì, từ 2009 Bồi dưỡng, phát hiện tài năng FOSS SV các trường Đại học Quảng bá, cổ vũ, ứng dụng FOSS Ngày quốc tế “Tự do cho PM” (từ 2004) Huấn luyện Linux, OpenOffice, ... FOSS events tại các trường Đại học
 7. 7 C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì

  s phát tri n ộ ồ ệ ự ể Câu l c b PMTDNM VN (VFOSSA) ạ ộ Chi hội trung ương của Hội TH Việt Nam (VAIP) Gia nhập VAIP từ Đại hội 7 (12/2011) Kết quả quá trình trăn trở lâu dài (hơn 2 năm) Đại hội thành lập (14/1/2012) Đại diện cho cộng đồng PMTDNM VN bên cạnh VAIP Sử dụng pháp nhân của VAIP trong các giao dịch với các cơ quan Nhà nước Đại diện cho cộng đồng tham gia các hoạt động tư vấn cho Chính phủ về chính sách PMTDNM Đóng góp sự phát triển của CNTT (đề án “nước mạnh CNTT”) Tổ chức phi lợi nhuận Bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng Cổ vũ, phổ biến, ứng dụng và phát triển FOSS tại Việt Nam Hòa nhập cộng đồng FOSS quốc tế
 8. 8 C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì

  s phát tri n ộ ồ ệ ự ể H p tác VFOSSA-MIC 2012 ợ VFOSSA nhận trách nhiệm đại diện cho cộng đồng PMNM để hợp tác với Bộ TTTT Phản biện hoặc tham gia Ban soạn thảo các qui định pháp lý về định mức dịch vụ PM và phát triển PM, những vấn đề liên quan đến PMNM Điều tra thực trạng ứng dụng FOSS tại các doanh nghiệp, khả năng triển khai giải pháp FOSS của các doanh nghiệp IT trong cả nước, đánh giá chỉ số FOSS hàng năm Xây dựng cổng thông tin giải pháp và tài nguyên FOSS Việt Nam dùng chung Xây dựng điển hình ứng dụng FOSS tại Bộ TTTT (cục ƯD CNTT, trung tâm CNTT, …) Đưa CT 07, QĐ 50 thành hiện thực tại một số ít tỉnh thành để có kinh nghiệm nhân rộng trong các năm sau Tiếp xúc định kỳ ít nhất mỗi quí một lần để hoạch định và điều chỉnh công việc Mỗi bên cử ra một nhóm công tác, liên lạc thường xuyên qua email.
 9. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  Mô hình Không gian C ng đ ng ộ ồ Được thành lập và tổ chức bởi một nhóm yêu thích và ủng hộ PMTDNM ở Hà Nội Với mục tiêu: đẩy mạnh văn hóa và tư duy FOSS trong Hệ sinh thái CNTT, đem lại giá trị thực cho người làm phần mềm và sử dụng phần mềm nói riêng và sản phẩm CNTT nói chung http://khonggiancongdong.org/
 10. 10 C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì

  s phát tri n ộ ồ ệ ự ể Đ xu t h p tác ề ấ ợ Tham gia cộng đồng PMTDNM Tham gia các dự án PMTDNM Tham gia cuộc thi MHST Tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ nâng cao nhận thức về PMTDNM trong SV Đưa PMTDNM ngày càng chuyên sâu vào nội dung các khóa học, các chương trình nghiên cứu khoa học, luận văn, đề tài của SV, GV...
 11. 11 C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì

  s phát tri n ộ ồ ệ ự ể Xin trân tr ng c m n! ọ ả ơ http://vfossa.vn Proudly powered by