Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Giới thiệu VFOSSA

Giới thiệu VFOSSA

Introduction to Vietnam Free and Open Source Software Association.
Presented at Thang Long University. Hanoi, 13th Nov 2012.

Anh Tuan TRUONG

November 13, 2012
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CỘNG ĐỒNG
  PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ
  VIỆT NAM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN
  Trương Anh Tuấn
  [email protected]
  VFOSSA Vice President
  iWay CEO
  CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam
  This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  View Slide

 2. 2
  C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì s phát tri n
  ộ ồ ệ ự ể
  N I DUNG

  Công nghệ mở
  Hệ sinh thái mở
  Cộng đồng PMTDNM Việt Nam
  Câu lạc bộ PMTDNM VN (VFOSSA)
  Mô hình không gian cộng đồng
  Đề xuất hợp tác

  View Slide

 3. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Công ngh M
  ệ ở
  Kiến trúc Mở
  PMTDNM
  Phần cứng Mở
  Chuẩn Mở Định dạng Mở
  Nội dung Mở

  View Slide

 4. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  H sinh thái M
  ệ ở
  Nhà
  nước
  Doanh
  nghiệp
  Trường
  Viện

  nhân
  Cộng đồng
  FOSS

  View Slide

 5. 5
  C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì s phát tri n
  ộ ồ ệ ự ể
  C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam
  ộ ồ ệ
  Hơn 10 năm tồn tại và không ngừng phát triển
  Các nhóm NSD Linux (LUG)
  HanoiLUG, VietLUG, SaigonLUG, HueLUG, MekongLUG, ThainguyenLUG
  Một số công ty FOSS
  NetNam, VietSoftware, VinaDES, iWay, iNetSolutions, EcoIT, Lạc Tiên...
  Ubuntu-vn
  Diễn đàn trực tuyến, trên 20,000 thành viên (sinh viên, trẻ)
  NukeViet
  Cộng đồng phát triển, sử dụng (CMS), PMNM “Made in VN”
  Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2011, trên 20,000 thành viên
  Fedora VN, Asianux, ...

  View Slide

 6. 6
  C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì s phát tri n
  ộ ồ ệ ự ể
  M t s đóng góp
  ộ ố
  Việt hóa PMNM (dự án MOST)
  Tự phát ban đầu
  Tài trợ của Bộ KHCN (2008) – 100 M VNĐ
  OpenOffice.org, LibreOffice (gần 100%)
  Ubuntu, Gnome, …
  Cuộc thi “Mùa hè sáng tạo – SV viết PMTDNM”
  VAIP chủ trì, từ 2009
  Bồi dưỡng, phát hiện tài năng FOSS
  SV các trường Đại học
  Quảng bá, cổ vũ, ứng dụng FOSS
  Ngày quốc tế “Tự do cho PM” (từ 2004)
  Huấn luyện Linux, OpenOffice, ...
  FOSS events tại các trường Đại học

  View Slide

 7. 7
  C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì s phát tri n
  ộ ồ ệ ự ể
  Câu l c b PMTDNM VN (VFOSSA)
  ạ ộ
  Chi hội trung ương của Hội TH Việt Nam (VAIP)
  Gia nhập VAIP từ Đại hội 7 (12/2011)
  Kết quả quá trình trăn trở lâu dài (hơn 2 năm)
  Đại hội thành lập (14/1/2012)
  Đại diện cho cộng đồng PMTDNM VN bên cạnh VAIP
  Sử dụng pháp nhân của VAIP trong các giao dịch với các cơ quan Nhà nước
  Đại diện cho cộng đồng tham gia các hoạt động tư vấn cho Chính phủ về
  chính sách PMTDNM
  Đóng góp sự phát triển của CNTT (đề án “nước mạnh CNTT”)
  Tổ chức phi lợi nhuận
  Bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng
  Cổ vũ, phổ biến, ứng dụng và phát triển FOSS tại Việt Nam
  Hòa nhập cộng đồng FOSS quốc tế

  View Slide

 8. 8
  C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì s phát tri n
  ộ ồ ệ ự ể
  H p tác VFOSSA-MIC 2012

  VFOSSA nhận trách nhiệm đại diện cho cộng đồng PMNM để hợp tác với Bộ TTTT
  Phản biện hoặc tham gia Ban soạn thảo các qui định pháp lý về định mức dịch vụ PM và phát
  triển PM, những vấn đề liên quan đến PMNM
  Điều tra thực trạng ứng dụng FOSS tại các doanh nghiệp, khả năng triển khai giải pháp
  FOSS của các doanh nghiệp IT trong cả nước, đánh giá chỉ số FOSS hàng năm
  Xây dựng cổng thông tin giải pháp và tài nguyên FOSS Việt Nam dùng chung
  Xây dựng điển hình ứng dụng FOSS tại Bộ TTTT (cục ƯD CNTT, trung tâm CNTT, …)
  Đưa CT 07, QĐ 50 thành hiện thực tại một số ít tỉnh thành để có kinh nghiệm nhân rộng
  trong các năm sau
  Tiếp xúc định kỳ ít nhất mỗi quí một lần để hoạch định và điều chỉnh công việc
  Mỗi bên cử ra một nhóm công tác, liên lạc thường xuyên qua email.

  View Slide

 9. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Mô hình Không gian C ng đ ng
  ộ ồ
  Được thành lập và tổ chức bởi một nhóm yêu thích
  và ủng hộ PMTDNM ở Hà Nội
  Với mục tiêu: đẩy mạnh văn hóa và tư duy FOSS
  trong Hệ sinh thái CNTT, đem lại giá trị thực cho
  người làm phần mềm và sử dụng phần mềm nói
  riêng và sản phẩm CNTT nói chung
  http://khonggiancongdong.org/

  View Slide

 10. 10
  C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì s phát tri n
  ộ ồ ệ ự ể
  Đ xu t h p tác
  ề ấ ợ
  Tham gia cộng đồng PMTDNM
  Tham gia các dự án PMTDNM
  Tham gia cuộc thi MHST
  Tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ nâng cao nhận
  thức về PMTDNM trong SV
  Đưa PMTDNM ngày càng chuyên sâu vào nội dung
  các khóa học, các chương trình nghiên cứu khoa
  học, luận văn, đề tài của SV, GV...

  View Slide

 11. 11
  C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì s phát tri n
  ộ ồ ệ ự ể
  Xin trân tr ng c m n!
  ọ ả ơ
  http://vfossa.vn
  Proudly powered by

  View Slide