Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu działania firmy

Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu działania firmy

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw w mniejszym lub większym zakresie wdrożyło lub planuje wdrożyć u siebie rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation). Pojawia się pytanie – jaki może być scenariusz wykorzystania tej technologii. Część z firm może zatrzymać się na punktowo wdrożonych rozwiązaniach RPA, część będzie automatyzować poszczególne procesy lub obszary, a tylko nieliczne będą postrzegły wdrożenie zrobotyzowanej automatyzacji procesów jako okazję do transformacji modelu działa przedsiębiorstwa. Oczywiście każda z tych ścieżek wiąże się z innym podejściem - nie tylko na etapie wdrożenia, ale również utrzymania, zarządzania zmianą i dalszego rozwoju. Prezentacja poświęcona jest sposobowi konsekwencjom – zarządczym i organizacyjnym wdrożenia RPA w organizacji.

Andrzej Sobczak

October 20, 2018
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących transformacji, architektury i strategii IT Praktyk
 2. . Agenda Kontekst prezentacji czyli omówienie trendów gospodarczych i społecznych

  występujących w otoczeniu przedsiębiorstw Co nas czeka już niebawem czyli jak zaawansowane narzędzia do automatyzacji i robotyzacji będą źródłem transformacji modeli działania organizacji RPA jako pierwsza fala robotyzacji biznesu czyli jak narzędzia do robotyzacji już pomagają optymalizować działania firm 01 02 03
 3. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 . Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w latach 07-17 Główny Urząd Statystyczny, 2018
 4. Wzrost wynagrodzeń w Polsce w IV kwartale 2017 r. przyspieszył,

  odnotowując tempo nienotowane od 2008 r. Parkiet, 28 luty 2018
 5. Wynagrodzenie to zaledwie 60% wydatków, składających się na koszt pracowniczych.

  Pozostałe koszty to m.in. składki na ZUS, które wzrosły w 2018 roku, bo wzrosła płaca minimalna. Gazeta Prawna, 17 styczeń 2018
 6. Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), spowoduje wzrost kosztów

  pracy, które w znacznej mierze będą udziałem przedsiębiorców, uważa Konfederacja Lewiatan. Money.pl, 20 marzec 2018
 7. Dla ponad 3/4 respondentów z pokolenia Z istotne jest znalezienie

  w przyszłości zatrudnienia pozwalającego rozwijać ich zainteresowania. Jednocześnie 91% obecnych dwudziestolatków oczekuje wysokiej pensji. J. Gajda, Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z, Częstochowa 2017
 8. Robonomika Robots+Economics Interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi technologiami automatyzacji

  i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (sektora usług).
 9. Narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów Robotic Process Automation Klasa oprogramowania

  stosowana do automatyzacji - na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) - powtarzalnych, masowych działań realizowanych zwykle w kilku systemach, które są składowymi procesów biznesowych. Działania te wykonuje w sposób autonomiczny – w jednym lub więcej systemach – agent softwarowy na bazie zdefiniowanych wcześniej reguł biznesowych, z wyłączeniem obsługi sytuacji wyjątkowych, w których wymagane jest zaangażowanie człowieka.
 10. RPA (I generacji) Chatboty Videoboty RPA na tle technologii automatyzacji

  i robotyzacji biznesu (wybrane) RPA (kognitywne) Workflow (i)BPMS . Expert Automation & Augmentation Software ….
 11. Coraz szybciej, coraz więcej, coraz taniej 01. Źródła popularności RPA

  Metafora, która działa na wyobraźnię 03. Problem systemów legacy (w PL min 35%) 02.
 12. Another Monday AntWorks Arago Automation Anywhere AutomationEdge BlackLine Blue Prism

  Cicero Contextor Datamatics DataRobot EdgeVerve Systems EnableSoft Epiance Software G1ANT (PL) Intellibot IPsoft.com Jacada Jidoka Kofax Kryon Systems Nice OnviSource Open Connect Pega Systems Redwood Robotic Desktop Softomotive Syntel Thoughtonomy UiPath Verint WinAutomation Wizlink (PL) Workfusion dostawców https://robonomika.pl/katalog-narzedzi-do-zrobotyzowanej-automatyzacji-procesow-biznesowych-rpa
 13. I Inwestycje VC inwestują ogromne środki w dostawców RPA, co

  wpływa na ich pozycję na rynku L Licencjonowanie Coraz więcej dostawców RPA wprowadza innowacyjnie formy licencjonowania Jak wybrać narzędzie? Uwaga: krajobraz i zasady gry w świecie RPA zmieniają się bardzo dynamicznie R Raporty Punktem wyjścia mogą być klasyczne raporty Forrester’a, Gartner’a, Everest Group Everest Group PEAK Matrix for RPA The Forrester Wave for RPA
 14. ▪ Aż 70% deweloperów RPA ma między 1-3 lat doświadczania

  ▪ W Europie średnie roczne zarobki specjalisty RPA (3 lata dośw.) wynoszą od 58 tys. USD (K) do 78 tys. USD (M) ▪ Aż 60% profesjonalistów RPA odnotowuje co najmniej 8% wzrost wynagrodzenia r/r CoSourcing Salary Guide, 2018 KryonSystems Salary Report, 2017 Mroczna strona popularności
 15. . Jak zrobić dzięki robotom … mln oszczędności do 2020?

  Dzisiaj główny „life motive” wdrażania robotyzacji procesów biznesowych
 16. . Jak zapobiec przeniesieniu SSC / BPO do …? Dodatkowy

  „life motive” wdrażania robotyzacji procesów biznesowych Google Trends
 17. . Jak jest w Polsce? Badanie przeprowadzone przez CIONET i

  Robonomika.pl Czas badania: marzec-kwiecień 2018 Uczestnicy badania: 51 CIO / dyrektorów IT (dominowały finanse, handel, przemysł, logistyka, media, zdrowie; nie badano BPO/SSC)
 18. ≈30% organizacji (pilotażowo lub produkcyjne) wdraża rozwiązania RPA Ale (poza

  liderami) skala wdrożeń jest niewielka .Zakres wdrażania RPA
 19. Marketing Reklamacje Monitoring & Windykacja Rozliczenia Sprzedaż Dostarczanie usług Rozwój

  usług Wiedza & Innowacje Planowanie strategiczne Raportowanie & Controlling Compilance & Ryzyko Finanse i księgowość Zakupy Majątek Zasoby ludzkie IT Bezpieczeństwo Projekty i programy Obsługa administracyjna Marka, wizerunek, relacje inwestorskie Partnerzy i kooperanci . Model referencyjny firmy z sektora usług
 20. Marketing Reklamacje Monitoring & Windykacja Rozliczenia Sprzedaż Dostarczanie usług Rozwój

  usług Wiedza & Innowacje Planowanie strategiczne Raportowanie & Controlling Compilance & Ryzyko Finanse i księgowość Zakupy Majątek Zasoby ludzkie IT Bezpieczeństwo Projekty i programy Obsługa administracyjna Marka, wizerunek, relacje inwestorskie Partnerzy i kooperanci . Główne miejsca zastosowana RPA w Polsce
 21. 1. Duża złożoność i zmienność organizacji 2. Niska świadomość Jest

  to szansa i ryzyko dla automatyzacji kognitywnej Główne bariery wdrażania RPA .
 22. . RPA nie jest magiczną pigułką Moda vs realna potrzeba

  – tylko niewielka liczba firm w Polsce faktycznie odniesie korzyści z wdrożenia RPA. Na co należy zwrócić uwagę: • Skala, złożoność i stabilność procesów (BPO, SSC, duże firmy) • Kontekst branżowy (zakres dostarczania produktów / usług niematerialnych) • Problemy z jakością danych przetwarzanych w ramach procesów (Data Governance) • Problemy kulturowe (poziom świadomości na poziomie C-Level i niżej) Decyzje bazujące na regułach Ustrukturalizowane dane Wystandaryzowane procesy Stabilne w czasie procesy Ciągła realizacja procesów Scentralizowane procesy Rzadkie błędy przy realizacji Decyzje bazujące na osądzie eksp. Nieustrukurali- zowane dane Wiele wyjątków Częste zmiany Okresowa realizacja procesów Zcentralizowane procesy Częste błędy przy realizacji
 23. . Pytania, na które trzeba odpowiedzieć Bez przygotowania łatwo jest

  „spalić” wdrożenie RPA (syndrom „to nie działa”) Na co należy zwrócić uwagę: • Jaki jest faktyczny koszt posiadania narzędzi do automatyzacji (Total Cost of Automation) • Jaki ma być model rozwoju środowiska RPA (Distributed Env. vs. CoE vs. RPAasService i jak się ma do tego BizDevOps) • Jak zapewnić synchronizację zmian na poziomie systemów IT z działaniem robotów (Robotic & IT Governance)? • Jak obsłużyć wymagania compilance/security (Security Policy)? • Jak pozyskać zasoby ludzie zajmujące się RPA (Digital twins)?
 24. Narzędzia do automatyzacji kognitywnej Cognitive Autmation Klasa oprogramowania wykorzystywana do

  wykonania wielu powiązanych ze sobą procesów, przy minimalnej lub zerowej interwencji ze strony człowieka (nawet w przypadku wystąpienia anomalii – sytuacji niestandardowych podczas realizacji procesów). Oprogramowanie to wykorzystuje kryteria decyzyjne, reguły biznesowe oraz mechanizmy pozyskania, oceny i interpretacji nowej wiedzy.
 25. . Fazy rozwoju narzędzi do automatyzacji i robotyzacji Rutynowe i

  masowe czynności Zdolności poznawcze 1. 2. 3. W komercyjnych wdrożeniach jesteśmy na I fazie robotyzacji biznesu Zaawansowana analityka procesów
 26. . Architektura IT organizacji przyszłości Hybrydowa chmura infrastrukturalna Infrastruktura Big

  Data Kanały świadczenia usług zewnętrznych (klienci) Rozwiązania nakierowane na zarządzanie doświadczeniami klientów wykorzystujące mikrousługi kognitywne Rozwiązania nakierowane na zwiększenie zaangażowania pracowników wykorzystujące mikrousługi kognitywne Środowiska uczenia maszynowego Mikrousługi kognitywne (Język naturalny, Przetwarzanie obrazu, Wiedza, Konwersacje,…) Kanały świadczenia usług wewnętrznych (pracownicy) „Klasyczne” systemy transakcyjne nakierowane na obsługę klientów „Klasyczne” systemy transakcyjne nakierowane na wewnętrzne operacje firmy
 27. Szczególny rodzaj zmiany organizacyjnej, w ramach której następuje gruntowna i

  zaplanowana przebudowa istotnej części firmy, dzięki czemu zyskuje ona zdolność do: • realizacji działań będących wcześniej poza jej zasięgiem, albo • realizacji obecnych zadań w sposób zupełnie różny od dotychczasowego. . Transformacja organizacji
 28. Marketing Reklamacje Monitoring & Windykacja Rozliczenia Sprzedaż Dostarczanie usług Rozwój

  usług Wiedza & Innowacje Planowanie strategiczne Raportowanie & Controlling Compilance & Ryzyko Finanse i księgowość Zakupy Majątek Zasoby ludzkie IT Bezpieczeństwo Projekty i programy Obsługa administracyjna Marka, wizerunek, relacje inwestorskie Partnerzy i kooperanci . Model referencyjny firmy z sektora usług
 29. Marketing Reklamacje Monitoring & Windykacja Rozliczenia Sprzedaż Dostarczanie usług Rozwój

  usług Wiedza & Innowacje Planowanie strategiczne Raportowanie & Controlling Compilance & Ryzyko Finanse i księgowość Zakupy Majątek Zasoby ludzkie IT Bezpieczeństwo Projekty i programy Obsługa administracyjna Marka, wizerunek, relacje inwestorskie Partnerzy i kooperanci . Główne miejsca zastosowana CA (prognoza)
 30. . Co ma robić człowiek w (prawie) automatycznej firmie? W

  przyszłości „life motive” wdrażania robotyzacji procesów biznesowych
 31. ≈20% organizacji (pilotażowo lub produkcyjne) wdraża rozwiązania AI Ale ≈70%

  organizacji nie ma żadnego kontaktu z AI .Zakres wdrażania AI
 32. 1. Sprzedaż i marketing 2. Długo, długo nic AI stosujemy

  do wygenerowania nowej sprzedaży Główne miejsca wdrażania AI .
 33. . Kepler 452b Korzystając z przyjaznego środowiska prawno-podatkowego oraz wykorzystując

  potencjał ludzki Polska znajdzie się w 5-tce krajów wykorzystujących AI w UE. Co to oznacza dla nas: • W Polsce powstaną „tajemniczy mistrzowie” z obszaru AI, • BPO/SSC zostaną u nas (ale trzeba liczyć się ze zmianą modelu działania), • Państwa dzieci będą pracować w Polsce w zawodach, których nazw jeszcze nie znamy.
 34. . Supernowa Po chwilowym zachłyśnięciu się RPA/AI polskie firmy nie

  włączą się aktywnie w rewolucję związaną z zaawansowaną automatyzacją i robotyzacją biznesu. Co to oznacza dla nas: • w wielu branżach nasze firmy przegrają w Polsce z globalną konkurencją, • BPO/SSC „uciekną” (tam gdzie taniej lub bliżej właściciela), • Państwa dzieci wyjadą za granicę.
 35. Paradoks Moraveca 02. Dolina niesamowitości 03. Zamiast podsumowania - o

  czym warto pamiętać w kontekście CA 2600% wzrostu w 3 lata Miliardowe inwestycje w AI 01.
 36. Lista kryteriów wyboru narzędzi RPA (funkcjonalne i niefunkcjonalne) Opis ról

  i ciał CoE RPA (odpowiedzialności i kompetencje) Mapa pojęć związanych z robotyzacją (definicje i relacje) Kalkulator opłacalności wdrożenia RPA (TCA w kontekście danej organizacji) . Zaproszenie do współtworzenia – Robonomika.pl
 37. RAKIETA Robotyzacja procesów, Automatyzacja Kognitywna, Inteligencja rozszErzona – Teraźniejszość i

  Ambicje Spotkanie na przełomie czerwca i lipca dla architektów, analityków i deweloperów Seminarium
 38. . Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu

  Zarządzania IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: [email protected] www: https://robonomika.pl