Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

West Forest Tech meetup • 23 maj 2023

West Forest Tech meetup • 23 maj 2023

Jonas Söderström
PRO

May 24, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  J*vla skitsystem:
  Jonas Söderström
  West Forest Tech meetup • 23 maj 2023
  dessvärre fortfarande …

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  • UX-strateg


  • Webb sedan
  1994


  • Digitala
  lösningar

  sedan 1983


  • Arbetslivets
  system och
  tjänster


  • Författare,
  konsult
  • Regeringen


  • ICA


  • Polisen


  • KF


  • Försäkringskassan


  • Axfood


  • Prevent


  • Sunt Arbetsliv


  • Lärarförbundet


  • SIF


  • CAB


  • SL


  • Unionen


  • IFSW  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  1994–

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Kommunalarbetaren 27 apr 2023

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  Problemen började senhösten 2022

  när Sveriges a-kassor införde det nya
  handläggningssystemet Våra sidor.


  – Det tar betydligt längre tid för våra
  handläggare att fatta beslut i systemet,
  säger Yesinde Aluko, kommunikationschef
  på Kommunals a-kassa.


  ’’

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Sydsvenskan 17 maj 2023

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  Sedan decennier har incidenter hanterats
  snabbt och smidigt av erfarna tågledare.
  Med några enkla handgrepp och några få
  telefonsamtal har de
  fl
  yttat tågtra
  fi
  ken.


  Så kan tågledarna inte agera längre.
  Tra
  fi
  kverkets nya dataprogram förstår inte
  att tågen kan köra andra rutter.


  – Det hade gått mycket fortare med vårt
  gamla system, medger Göran Holmberg,
  verksamhetssamordnare på Tra
  fi
  kverkets
  tra
  fi
  kledningscentral i Malmö.
  ’’

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  DN 14 dec 2022

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  När vi tar emot en patient med en pågående hjärtinfarkt
  är det bråttom. Vi sköterskor ska mäta blodtryck,

  ta blodprover och säkra intravenösa infarter.

  Det går fort. Det som däremot tar tid är att logga in

  i de olika datasystem där uppgifterna matas in

  och blodprov scannas.


  Vi står alltså med en kritiskt sjuk patient, och ägnar tid
  åt att logga in med ett av regionen givet användarnamn
  och kod med krav på si
  ff
  ror, versaler, gemener och
  specialtecken för att anförtros att mäta ett blodtryck.
  De portabla datorerna, inte mycket större än en
  smartphone, låter titt som tätt meddela att kod eller
  användarnamn är fel, även när de inte är det.
  ’’

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Joakim Jardenberg på Facebook dec 2022

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  Joakim Jardenberg på Facebook

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Vem vill skapa
  skitsystem?!?

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Min livsmedelsaffär

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  3 av 105
  handhållna
  scanners
  används

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  ≈175 m2


  En medarbetare


  ≈ 10 stationer
  Noll kunder

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Vision
  Öka kapaciteten

  i kassalinjen
  Investering
  Värde Lösning

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Vision
  Lösning
  Innovativt!


  Digitalt!


  Disruptivt!

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Teknologi
  Och?

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  Vision
  Öka kapaciteten

  i kassalinjen
  Investering
  Värde Lösning

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  Vision
  Öka kapaciteten

  i kassalinjen
  Investering
  Värde
  Villkor
  Lösning

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  Värde – positiva effekter –

  uppstår bara i användning
  Om ingen
  använder dem,
  spelar det
  ingen roll

  hur smart

  tekniken är.

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Handscanners
  EFFEKT LÖSNING
  Öka
  kapaciteten

  i kassa-

  linjen

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  EFFEKT
  Vill inte hantera
  teknik samtidigt
  som jag ska tänka
  på att välja mat!
  VILLKOR
  Effektkarta
  Effektkedja
  ?
  LÖSNING
  ANVÄNDARE
  Öka
  kapaciteten

  i kassa-

  linjen

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  EFFEKT
  Vill inte hantera
  teknik
  samtidigt som
  jag ska tänka på
  att välja mat!
  BEHOV
  Effektkedja
  LÖSNING
  ANVÄNDARE
  Självcheckout
  vid utgången,
  när jag handlat
  färdigt!
  Öka
  kapaciteten

  i kassa-

  linjen

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  Vill inte hantera
  teknik
  samtidigt som
  jag ska tänka på
  att välja mat!
  Öka
  kapaciteten

  i kassa-

  linjen Självcheckout
  vid utgången,
  när jag handlat
  färdigt!
  EFFEKT BEHOV
  eller


  MÅL


  eller

  SYFTE
  LÖSNING
  eller


  ÅTGÄRD

  eller

  FUNKTION
  ANVÄNDARE
  eller


  MÅLGRUPP


  eller


  EFFEKTAGENT
  eller


  ANVÄNDNINGS-


  MÅL

  eller DRIVKRAFT

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  ”Det är rätt skönt
  att stå här och inte kunna
  göra någonting. Hur ofta är det
  man får en mikropaus i
  vardagen?”

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  Åter till


  dagligvarubutiken

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  Jag vill fokusera
  på att handla
  rätt varor!
  En bättre
  upplevelse
  för alla
  kunder
  Självcheckout
  vid utgången,
  när jag handlat
  färdigt!
  Jag vill kunna packa
  varorna utan att bli
  stressad av kunden
  efter mig
  Särskild yta där
  jag kan packa
  om mina varor
  EFFEKT ANVÄNDNINGSMÅL ÅTGÄRD
  EFFEKTAGENT

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  Den lösning som


  kommer att användas
  är den som tillfredsställer
  användarnas användningsmål.

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  Jag vill fokusera
  på att handla
  rätt varor!
  En bättre
  upplevelse
  för alla
  kunder
  Självcheckout
  vid utgången,
  när jag handlat
  färdigt!
  Jag vill kunna packa
  varorna utan att bli
  stressad av kunden
  efter mig
  Särskild yta där
  jag kan packa
  om mina varor
  Jag kommer förberedd med
  en välplanerad inköpslista,
  och har inte bråttom
  EFFEKT ANVÄNDNINGSMÅL ÅTGÄRD
  EFFEKTAGENT
  Bärbar självscanner

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  Effektkedjan blir direkt input
  till design och utveckling…
  …som görs med användarna,

  i små steg, med stegvis lärande.

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  Börja inte

  med lösningen!

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  En portal
  Bestående
  förändring
  Lösning
  ?

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  En portal
  Bestående
  förändring
  Lösning
  ? Mindre tidsåtgång
  för ansökan om
  forskningsstöd

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  En portal
  Bestående
  förändring
  Lösning
  Mindre tidsåtgång
  för ansökan om
  forskningsstöd
  Inte missa
  något enda
  forskningsstöd
  Effektmål Mätpunkt
  25%

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  Hur känner man igen en lösning?
  Något man
  köper, betalar
  för, behöver
  driva, organisera
  Bestående
  förändring
  Lösning
  En förändrad
  (mätbar)
  kvalitet hos
  organisationen
  eller hos
  människor

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  En portal?
  Bestående
  förändring
  Lösning
  Mindre tidsåtgång
  för ansökan om
  forskningsstöd
  Inte missa
  något enda
  forskningsstöd
  Effektmål Mätpunkt
  25% Utbildning?
  Mer stöd?
  Byta arbetsform?
  Incitament?
  AI?
  Whiteboard?

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  Dagens Medicin, GP
  • ”Pulsmöten”


  • Överblick


  • Kommunikation

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  Dagens Medicin

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  Vårdfokus, 6 sep 2017

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  Foto: Jenny Leyman/Vårdfokus
  +8%

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  ComputerSweden 13 feb 2023

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  Hon konstaterar att det här är något som en
  del i personalen lyft även tidigare men att
  man ändå suttit fast i de planeringssytem
  man använt och det tänkesättet.


  – Det borde inte gått så långt, vi borde
  lyssnat på dem för länge sedan.


  ’’

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  Vad är digital
  arbetsmiljö?

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Alla förhållanden

  i arbetet där man

  interagerar med

  eller

  styrs av digitala system
  Digital arbetsmiljö:

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  God digital arbetsmiljö
  God användbarhet:

  enkelt, intuitivt,

  konsekvent,

  lätt att hitta rätt,

  svårt att göra fel,

  bra utbildning

  och införande
  Fungerande
  teknik:


  stabilt,

  inga krascher,


  snabbt nätverk,
  snabb respons

  Nytta för arbetet:
  fl
  exibilitet, enklare administration,

  fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet
  Inverkan på


  själva arbetet
  Anpassat till

  människor

  & uppgift
  Teknisk

  kvalitet:

  stabilitet,

  kapacitet

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  Dålig digital arbetsmiljö
  ”IT-strul”:


  servern nere,
  printern krånglar,
  långsamt nätverk,


  långa väntetider,


  uppdateringar
  som stör arbetet
  Dålig användbarhet:

  orimligt många klick,

  svårt att hitta,

  lätt att göra fel,

  svag feedback,


  dålig utbildning
  Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration,


  nedskärningar, brist på
  fl
  exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter
  Anpassat till

  människor

  & uppgift
  Inverkan på


  själva arbetet
  Teknisk

  kvalitet:

  stabilitet,

  kapacitet

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  SVT • 17 dec 2022

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  ”Password expired”

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023
  21 system varje dag
  HR Ekonomi Utbildning
  Teknik

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  Lösenordsuppdateringar var 3, 4, 5 vecka
  HR Ekonomi Utbildning
  Teknik

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2023
  ≈ 270 lösenordsuppdateringar
  per år
  Ø var 4e vecka ≈ 13/år x 21 system ≈ 273
  252 arbetsdagar per år

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2023
  Lösenord i
  klartext

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2023
  Karolinska Institutet

  Biblioteket, 18 feb 2014
  110 anställda

  117 system
  125
  2022: +Teams +Zoom

  +Google Meet +Miro +Mural + etc

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2023
  Systemen är olika
  12.05.23


  12-05-20


  2023-05-12


  05.12, 23
  1959-03-21-1237


  590321-1237


  19590321-1237


  195903211237

  View Slide

 69. Jonas Söderström • 2023
  / Flickr
  DITT NYA
  SYSTEM

  View Slide

 70. Jonas Söderström • 2023
  Samlad
  miljö

  View Slide

 71. Jonas Söderström • 2023
  The average user toggled
  between di
  ff
  erent apps
  and websites nearly

  1,200 times each day
  Harvard Business Review, 29 aug 2022
  137 x 5 weeks = 3,200 days @ 3 Fortune 500 companies

  View Slide

 72. Aftenposten 12 feb 2015
  Økning i produksjon pr. arbeidstime


  (prosent pr. år i 20 rike land)

  View Slide

 73. 2016

  View Slide

 74. Produktivitet
  saktar in

  View Slide

 75. Jonas Söderström • 2023
  ComputerSweden, 22 . Sep 2022

  View Slide

 76. Jonas Söderström • 2023
  • 91 procent säger att
  arbetsplatssystemen

  gör dem frustrerade.


  • 34 procent upplever

  att system bromsar

  dem i arbetet.


  • Lägger i genomsnitt

  7 timmar i veckan på

  att hantera komplexa
  applikationer.


  • 54 procent uppger

  att det
  fi
  nns funktioner

  i molntjänster som de
  aldrig använder.


  • 38 procent vill hellre ha
  enklare applikationer än
  fl
  er semesterdagar.
  Kilde: Freshworks studie av IT-anställda i Sverige, Holland, Frankrike och Tyskland

  View Slide

 77. Jonas Söderström • 2023
  Lagen

  View Slide

 78. Jonas Söderström • 2023
  Teknik, arbetsorganisation och
  arbetsinnehåll skall utformas så att
  arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller
  psykiska belastningar som kan medföra
  ohälsa eller olycksfall.
  AML, Kapitel 2, § 1

  View Slide

 79. Jonas Söderström • 2023
  Maskiner, redskap och andra

  tekniska anordningar skall vara så beska
  ff
  ade
  och placerade och brukas på sådant sätt,

  att betryggande säkerhet ges mot ohälsa

  och olycksfall.
  AML, Kapitel 2, § 5

  View Slide

 80. Jonas Söderström • 2023
  För att förebygga ohälsosam
  arbetsbelastning, bör [arbetsgivaren]
  försäkra sig om att den teknik som används
  är utformad och anpassad till det arbete som
  ska utföras.


  OSA (AFS 2015:4) , § 9

  View Slide

 81. Jonas Söderström • 2023
  Programvara och system skall vara

  lämpligt utformade med hänsyn till
  arbetsuppgiftens krav och användarens
  förutsättningar och behov.
  Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10

  View Slide

 82. Jonas Söderström • 2023
  Arbetstagaren skall ges möjlighet
  att medverka i utformningen

  av sin egen arbetssituation

  samt i förändrings- och
  utvecklingsarbete

  som rör hans eget arbete.
  AML, kapitel 2, § 1

  View Slide

 83. Jonas Söderström • 2023
  Arbetstagaren skall ges möjlighet
  att medverka i utformningen

  Det är Lagen

  View Slide

 84. Jonas Söderström • 2023
  Utveckla bättre

  View Slide

 85. Jonas Söderström • 2023
  Riskbedömning

  inför förändringar

  av arbetsmiljö

  (8§ SAM)

  View Slide

 86. Jonas Söderström • 2023
  prevent.se/it

  View Slide

 87. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 88. Jonas Söderström • 2023
  Åtta checklistor
  Bland andra


  • Ledningen ansvar


  • Förstudier


  • Krav


  • Införande och utbildning


  • Etc

  View Slide

 89. Jonas Söderström • 2023
  Kommer det att göras
  regelbundna och
  återkommande
  användningstester

  med riktiga användare

  i den verkliga arbetsmiljön
  under utvecklingsarbetet?

  View Slide

 90. Jonas Söderström • 2023
  Är det tydligt vilka
  arbetsuppgifter som
  systemet ska hjälpa till
  att lösa?

  View Slide

 91. Jonas Söderström • 2023
  Nej
  Ansvar och tid
  Åtgärd

  View Slide

 92. Jonas Söderström • 2023
  Vad är ditt ansvar?

  View Slide

 93. Jonas Söderström • 2023
  Takeaways
  • Sikta mot e
  ff
  ekter – inte lösningar


  • Undersök användare på riktigt


  • Hitta deras drivkrafter/användningsmål


  • Arbeta i små steg, användarnära, med täta
  tester, feedback och ständigt lärande

  View Slide

 94. Jonas Söderström • 2023
  Spellista
  BlindHen

  View Slide

 95. Jonas Söderström • 2023
  Tack!
  [email protected]


  javlaskitsystem.se


  blindhöna.se


  LinkedIn: jonassoderstromkornet


  YouTube: Blindhen

  View Slide

 96. Jonas Söderström • 2022
  Designa med prototyper

  View Slide

 97. Jonas Söderström • 2022
  Ragnar Östberg
  Ragnar Östberg

  View Slide

 98. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 99. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 100. Jonas Söderström • 2022
  13 cm
  39 cm

  View Slide