Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

West Forest Tech meetup • 23 maj 2023

West Forest Tech meetup • 23 maj 2023

Jonas Söderström

May 24, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 J*vla skitsystem: Jonas Söderström West Forest

  Tech meetup • 23 maj 2023 dessvärre fortfarande …
 2. Jonas Söderström • 2023 • UX-strateg • Webb sedan 1994

  • Digitala lösningar 
 sedan 1983 • Arbetslivets system och tjänster • Författare, konsult • Regeringen • ICA • Polisen • KF • Försäkringskassan • Axfood • Prevent • Sunt Arbetsliv • Lärarförbundet • SIF • CAB • SL • Unionen • IFSW
 3. Jonas Söderström • 2023 Problemen började senhösten 2022 
 när

  Sveriges a-kassor införde det nya handläggningssystemet Våra sidor. – Det tar betydligt längre tid för våra handläggare att fatta beslut i systemet, säger Yesinde Aluko, kommunikationschef på Kommunals a-kassa. ’’
 4. Jonas Söderström • 2023 Sedan decennier har incidenter hanterats snabbt

  och smidigt av erfarna tågledare. Med några enkla handgrepp och några få telefonsamtal har de fl yttat tågtra fi ken. Så kan tågledarna inte agera längre. Tra fi kverkets nya dataprogram förstår inte att tågen kan köra andra rutter. – Det hade gått mycket fortare med vårt gamla system, medger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare på Tra fi kverkets tra fi kledningscentral i Malmö. ’’
 5. Jonas Söderström • 2023 När vi tar emot en patient

  med en pågående hjärtinfarkt är det bråttom. Vi sköterskor ska mäta blodtryck, 
 ta blodprover och säkra intravenösa infarter. 
 Det går fort. Det som däremot tar tid är att logga in 
 i de olika datasystem där uppgifterna matas in 
 och blodprov scannas. Vi står alltså med en kritiskt sjuk patient, och ägnar tid åt att logga in med ett av regionen givet användarnamn och kod med krav på si ff ror, versaler, gemener och specialtecken för att anförtros att mäta ett blodtryck. De portabla datorerna, inte mycket större än en smartphone, låter titt som tätt meddela att kod eller användarnamn är fel, även när de inte är det. ’’
 6. Jonas Söderström • 2023 Värde – positiva effekter – 


  uppstår bara i användning Om ingen använder dem, spelar det ingen roll 
 hur smart 
 tekniken är.
 7. Jonas Söderström • 2023 EFFEKT Vill inte hantera teknik samtidigt

  som jag ska tänka på att välja mat! VILLKOR Effektkarta Effektkedja ? LÖSNING ANVÄNDARE Öka kapaciteten 
 i kassa- 
 linjen
 8. Jonas Söderström • 2023 EFFEKT Vill inte hantera teknik samtidigt

  som jag ska tänka på att välja mat! BEHOV Effektkedja LÖSNING ANVÄNDARE Självcheckout vid utgången, när jag handlat färdigt! Öka kapaciteten 
 i kassa- 
 linjen
 9. Jonas Söderström • 2023 Vill inte hantera teknik samtidigt som

  jag ska tänka på att välja mat! Öka kapaciteten 
 i kassa- 
 linjen Självcheckout vid utgången, när jag handlat färdigt! EFFEKT BEHOV eller MÅL eller 
 SYFTE LÖSNING eller ÅTGÄRD 
 eller 
 FUNKTION ANVÄNDARE eller MÅLGRUPP eller EFFEKTAGENT eller ANVÄNDNINGS- MÅL 
 eller DRIVKRAFT
 10. Jonas Söderström • 2023 ”Det är rätt skönt att stå

  här och inte kunna göra någonting. Hur ofta är det man får en mikropaus i vardagen?”
 11. Jonas Söderström • 2023 Jag vill fokusera på att handla

  rätt varor! En bättre upplevelse för alla kunder Självcheckout vid utgången, när jag handlat färdigt! Jag vill kunna packa varorna utan att bli stressad av kunden efter mig Särskild yta där jag kan packa om mina varor EFFEKT ANVÄNDNINGSMÅL ÅTGÄRD EFFEKTAGENT
 12. Jonas Söderström • 2023 Den lösning som kommer att användas

  är den som tillfredsställer användarnas användningsmål.
 13. Jonas Söderström • 2023 Jag vill fokusera på att handla

  rätt varor! En bättre upplevelse för alla kunder Självcheckout vid utgången, när jag handlat färdigt! Jag vill kunna packa varorna utan att bli stressad av kunden efter mig Särskild yta där jag kan packa om mina varor Jag kommer förberedd med en välplanerad inköpslista, och har inte bråttom EFFEKT ANVÄNDNINGSMÅL ÅTGÄRD EFFEKTAGENT Bärbar självscanner
 14. Jonas Söderström • 2023 Effektkedjan blir direkt input till design

  och utveckling… …som görs med användarna, 
 i små steg, med stegvis lärande.
 15. Jonas Söderström • 2023 En portal Bestående förändring Lösning ?

  Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd
 16. Jonas Söderström • 2023 En portal Bestående förändring Lösning Mindre

  tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25%
 17. Jonas Söderström • 2023 Hur känner man igen en lösning?

  Något man köper, betalar för, behöver driva, organisera Bestående förändring Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 18. Jonas Söderström • 2023 En portal? Bestående förändring Lösning Mindre

  tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25% Utbildning? Mer stöd? Byta arbetsform? Incitament? AI? Whiteboard?
 19. Jonas Söderström • 2023 Hon konstaterar att det här är

  något som en del i personalen lyft även tidigare men att man ändå suttit fast i de planeringssytem man använt och det tänkesättet. – Det borde inte gått så långt, vi borde lyssnat på dem för länge sedan. ’’
 20. Jonas Söderström • 2023 Alla förhållanden i arbetet där man

  interagerar med eller styrs av digitala system Digital arbetsmiljö:
 21. Jonas Söderström • 2023 God digital arbetsmiljö God användbarhet: 


  enkelt, intuitivt, 
 konsekvent, 
 lätt att hitta rätt, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons 
 Nytta för arbetet: fl exibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet 

 22. Jonas Söderström • 2023 Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere,

  printern krånglar, långsamt nätverk, långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: 
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet
 23. Jonas Söderström • 2023 ≈ 270 lösenordsuppdateringar per år Ø

  var 4e vecka ≈ 13/år x 21 system ≈ 273 252 arbetsdagar per år
 24. Jonas Söderström • 2023 Karolinska Institutet Biblioteket, 18 feb 2014

  110 anställda 117 system 125 2022: +Teams +Zoom 
 +Google Meet +Miro +Mural + etc
 25. Jonas Söderström • 2023 Systemen är olika 12.05.23 12-05-20 2023-05-12

  05.12, 23 1959-03-21-1237 590321-1237 19590321-1237 195903211237
 26. Jonas Söderström • 2023 The average user toggled between di

  ff erent apps and websites nearly 
 1,200 times each day Harvard Business Review, 29 aug 2022 137 x 5 weeks = 3,200 days @ 3 Fortune 500 companies
 27. Jonas Söderström • 2023 • 91 procent säger att arbetsplatssystemen

  
 gör dem frustrerade. • 34 procent upplever 
 att system bromsar 
 dem i arbetet. • Lägger i genomsnitt 
 7 timmar i veckan på 
 att hantera komplexa applikationer. • 54 procent uppger 
 att det fi nns funktioner 
 i molntjänster som de aldrig använder. • 38 procent vill hellre ha enklare applikationer än fl er semesterdagar. Kilde: Freshworks studie av IT-anställda i Sverige, Holland, Frankrike och Tyskland
 28. Jonas Söderström • 2023 Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas

  så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 29. Jonas Söderström • 2023 Maskiner, redskap och andra 
 tekniska

  anordningar skall vara så beska ff ade och placerade och brukas på sådant sätt, 
 att betryggande säkerhet ges mot ohälsa 
 och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 30. Jonas Söderström • 2023 För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör

  [arbetsgivaren] försäkra sig om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 31. Jonas Söderström • 2023 Programvara och system skall vara 


  lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
 32. Jonas Söderström • 2023 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka

  i utformningen 
 av sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och utvecklingsarbete 
 som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 33. Jonas Söderström • 2023 Åtta checklistor Bland andra • Ledningen

  ansvar • Förstudier • Krav • Införande och utbildning • Etc
 34. Jonas Söderström • 2023 Kommer det att göras regelbundna och

  återkommande användningstester 
 med riktiga användare 
 i den verkliga arbetsmiljön under utvecklingsarbetet?
 35. Jonas Söderström • 2023 Takeaways • Sikta mot e ff

  ekter – inte lösningar • Undersök användare på riktigt • Hitta deras drivkrafter/användningsmål • Arbeta i små steg, användarnära, med täta tester, feedback och ständigt lärande