Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digipalvelutehdas - Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki

Digipalvelutehdas - Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki

Esitys jota käytettiin keskustelun pohjana

Jarkko Moilanen, PhD

August 26, 2015
Tweet

More Decks by Jarkko Moilanen, PhD

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jarkko Moilanen
  Opetus – ja kulttuuriministeriö
  Aktiivinen asiakas
  digitalisaation keskiössä
  Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki
  www.digipalvelutehdas.fi

  View Slide

 2. LinkedIn JulkICT-strategia ryhmän keskustelu
  ”Digitalisoidaanko palvelut vai prosessit?”

  View Slide

 3. Agenda
  • 13:00 – 13:30 Tervetuloa
  – lyhyet esittäytymiset
  • 13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla
  tavoitellaan?
  – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama
  – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa
  • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen
  • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille
  • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet
  AGENDA:
  Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki
  www.digipalvelutehdas.fi
  Yhteispadi: http://bit.ly/digitehdas

  View Slide

 4. Agenda
  • 13:00 – 13:30 Tervetuloa
  – lyhyet esittäytymiset
  • 13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla
  tavoitellaan?
  – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama
  – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa
  • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen
  • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille
  • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet
  AGENDA:
  Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki
  www.digipalvelutehdas.fi

  View Slide

 5. Agenda
  • 13:00 – 13:30 Tervetuloa
  – lyhyet esittäytymiset
  • 13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla
  tavoitellaan?
  – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama
  – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa
  • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen
  • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille
  • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet
  AGENDA:
  Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki
  www.digipalvelutehdas.fi

  View Slide

 6. 25+ evaluoitua
  palveluideaa
  25+ osallistuvaa
  organisaatiota
  250+ osallistuvaa
  kansalaista
  Pioneerien
  kehittäjäyhteisö
  2016

  View Slide

 7. 30+ evaluoitua
  palveluideaa
  35+ osallistuvaa
  organisaatiota
  500+ osallistuvaa
  kansalaista
  Aktiivinen ja laajapohjainen
  kehittäjäyhteisö
  2017

  View Slide

 8. 35+ evaluoitua
  palveluideaa
  50+ osallistuvaa
  organisaatiota
  1000+ osallistuvaa
  kansalaista
  JulkICT Labin
  toimintamalli
  2018

  View Slide

 9. Palvelulupaus
  • Kansalaiselle paikka ilmaista palvelutarpeet
  • Public – private palvelukehitystä yhteistyössä
  • Takaa päätöksen 90 päivän kehittämisen jälkeen
  • Kehitysprojektien rahoitus omistajaorganisaation
  puolesta
  • Tulos voi olla avoin tai suljettu
  – julkisen sektorin rahoittamana aina avointa
  (CC/MIT/GPLv2)
  • Hyvät ideat jatkaa
  – Julkinen rahoitus -> julkict lab
  – yksityinen rahoitus -> muu alusta

  View Slide

 10. Paikka tuotantoketjussa -
  ideoiden validointia
  Discovery Alpha Beta Live Retirement
  https://www.gov.uk/service-manual/phases
  JulkICT lab / muu Valtori / muu

  View Slide

 11. Asiakas on kuningas
  Vaatii nohevan yhteisömanagerin
  Prosessi on jatkuva. Ideoita tulee ja niistä
  äänestellään / kannatetaan. Ideoiden
  puolesta ja niitä vastaan voi äänestää kuka
  tahansa
  Jatkoon lähtevät ideat voi valita kuka tahansa
  toimija.
  yhteisömanagerin tehtävä on avustaa
  kansalaisia muodostamaan mahdollisimman
  hyviä ja tasalaatuisia käyttökokemuksia.
  90 päivää aikaa tehdä toteutus; jotain
  lisäarvoa todentavaa ja kokeiltavaa

  View Slide

 12. Digipalvelutehdas henkilöstö
  • Tuoteomistaja (Jarkko Moilanen)
  • Projektipäällikkö (N.N)
  • Yhteisön käytössä oleva pysyvä henkilöstö:
  – 1 * Yhteisömanageri
  – 1 * DevOps (mm. OpenStack -hallinta)
  – 1 * APIOps (rajapintojen ammattilainen)
  – kouluttajia CSC:stä (ostopalvelua)
  – palvelumuotoilutukea (ostopalvelua)

  View Slide

 13. • Palvelun ylin päätöksentekijä
  • Asiakkaiden ääni palvelussa
  • Ohjaa kokonaisuutta
  • Linkki kansalliseen tasoon, pitää huolen että
  ratkaisu istuu isoon kuvaan
  • Rakentaa ja pitää yllä visiota mitä tavoitellaan
  Tuoteomistaja

  View Slide

 14. • Aktivoi ja osallistaa sidosryhmät
  – tapahtumien ja muun toiminnan kautta
  • 1. päätehtävä: madaltaa kynnystä osallistua
  • 2. päätehtävä: saada kansalaiset kertomaan ja
  lisäämään palveluideat yhteiselle foorumille
  • Toimintamallien kehitys ja ylläpito
  • Viestii yhteisön ulkopuolelle
  – evankelisoi
  – Some kanavien ylläpito ja käytönsuunnittelu
  • Yhteisön ääni ohryn suuntaan
  Yhteisömanageri

  View Slide

 15. • Huolehtii että projekti etenee, ratkoo eteen
  tulevia ongelmia
  • Tekee tarvittavat kilpailutukset, valvoo
  budjetin käyttöä
  • Hallinnoi projektia
  • Raportoi ohrylle
  Projektipäällikkö

  View Slide

 16. • Pitää huolen infrasta ja muokkaa sitä tarpeen
  mukaan
  • Hallinnoi kehityspalveluita
  • Linkki ja tuki palvelukehittäjien suuntaan
  • Developer + System Operator
  DevOps

  View Slide

 17. • Rajapintojen design, kehitys ja ylläpidon
  asiantuntija
  – ohjeistaa, opastaa, osaa työkalut ja prosessit sekä
  automatisoinnin
  • Jalkauttaa design first paradigman rajapintojen
  kehittämiseen kansallisella tasolla
  (http://apiops.net)
  • Kansallisen palveluarkkitehtuurin API asiantuntija
  • API linkki palvelukehittäjien suuntaan
  • Yhtenäistää rajapintoja ja käytäntöjä
  APIOps

  View Slide

 18. Ohjaavat arvot
  • Tue avoimia standardeja
  • Suunnittele palvelut tukemaan aktiivista
  osallistumista
  • Tee asioiden kokeilemisesta helppoa
  • Opi ulkopuolisilta osaajilta
  • Luo edistymisen mittaamisen kulttuuri
  • Rakenna yksinkertaisia digitaalisia palveluita,
  joita on helppo kehittää

  View Slide

 19. Reunaehtoja
  • Asiakas on kuningas (kehittäjä, yrittäjä, opettaja,
  viranomainen…)
  • 90 päivää
  • Avoimuus, ei vain tuotoksissa vaan myös
  prosessissa
  – julkisen sektorin suunnitelmat verkossa (github)
  • Avoin lähdekoodi oletus
  • Fokus avoimeen toteutukseen ja yhteistyöhön
  asiakkaan ja yritysten kanssa

  View Slide

 20. Kysymyksiä?
  • Kirjaa ajatukset suoraan padiin
  http://bit.ly/digitehdas

  View Slide

 21. Perusmalli

  View Slide

 22. Ideavarasto (service ideas)

  View Slide

 23. Ideavarasto (service ideas)
  • ”otakantaa.fi” tyyppinen palvelu mutta
  matalammalla kynnyksellä
  • Kaikille avoin paikka ilmaista palvelutarpeet
  • Yhteisömanageri hoitaa ja aktivoi eri
  verkostoissa
  • Luodaan palvelun visio – mitä ja kenelle
  • http://democracyos.org/ pohjainen
  – avointa lähdekoodia
  – http://ideat.digipalvelutehdas.fi

  View Slide

 24. Käyttökokemukset
  • Hyvä ideat tarvitsevat tarinoita – bensaa
  scrum tiimeille
  • Kaikille avoin paikka ilmaista
  käyttökokemukset
  • Yhteisömanageri ohjaa ja opastaa kansalaisia
  • http://discourse.org/ pohjainen
  – avointa lähdekoodia
  – http://tarinat.digipalvelutehdas.fi

  View Slide

 25. Raati

  View Slide

 26. Raati (decision making body)
  • Vain osa päästetään JulkICT lab alustalle
  – vapaat resurssit ja jouhevampi pääsy kansallisiin
  tietovarantoihin, rajapintoihin.
  – jatkuvaa virtaa
  • Raadissa jäseniä kaikilta osallistuvilta sektoreilta
  – yksityinen, julkinen (pj), asiakkaat, yhdistykset
  • Päätöksenteko virtuaalista
  – tarvitsee työkalun
  – Päätöksissä iso painoarvo yhteisön osoittamalle
  tarpeelle (ideat.digipalvelutehdas.fi)

  View Slide

 27. Konkreettinen tulos

  View Slide

 28. Konkreettinen tulos
  • 90 päivää aikaa tehdä konkreettinen tulos
  • Käytössä JulkICT resurssit (listattu myöhemmin
  esityksessä)
  • Omistaja rahoittaa
  – alusta ja sen palvelut ilmaisia
  • Jos julkinen rahoitus -> open source/data
  • Jos käyttää JulkICT Lab palveluita -> open
  source/data

  View Slide

 29. Evaluointi

  View Slide

 30. Evaluointi
  • Tuloksen evaluointi
  – asiakasnäkökulma
  • Go! Valinta jatkopolusta
  – julkinen
  – yksityinen
  • No go – paluu alkuun ja merkintä +
  kokemukset

  View Slide

 31. Peruskehikko

  View Slide

 32. Toiminnan tasot ja läpileikkaavuus
  FB, LinkedIn
  Slack, Github,
  JulkICT Lab,
  palveluväylä
  Ideat ja
  tarpeet
  Kehitys
  Tuotanto
  Valtori, muut
  yhteisömanagerointia
  ideoiden ja ihmisten sisäänheittäjä
  DevOps
  + APIOps

  View Slide

 33. Digipalvelutehdas
  Avoin yhteisö
  Keskitetty
  lähdekoodin
  hallinta
  Skaalautuva
  kehitysympäristö
  (palveluväylän
  liityntäpalvelin)
  Avoimen
  tuotteen
  hallintamalli
  Kehittäjän
  työkalut
  (Liityntäkatalogi, API –
  hallinta)
  Julkinen
  reaaliaikainen
  tilannekuva
  Valmius 90%
  Valmius 70% Valmius 100% Valmius 95%
  Valmius 0% Valmius 0%

  View Slide

 34. Osallistava avoin yhteisö
  • Facebook/LinkedIn
  – osallistutaan/seurataan olemassa olevia
  – ideat, yleinen keskustelu, asiakkaiden
  kohtaaminen
  – yhteisömanageri osana Digipalvelutehdasta
  • Slack ympäristö
  – digipalvelutehdas.slack.com
  – tekninen / liiketoiminta keskustelu

  View Slide

 35. Koodit Githubissa
  • Käytössä julkisen sektorin projekteissa
  • Lähdekoodin versionhallinta Githubissa
  – organisaatio: Digipalvelutehdas
  • Yksi tiedon/datan lähde Digipalvelutehdas
  portaalille.
  – palvelujen kehityksen tilat graafeina
  • CLA valmisteilla
  – tarvitaan kun joku haluaa kontribuoida olemassa
  olevaan palveluun
  • Lisenssit: MIT ja GPL v2

  View Slide

 36. Skaalautuva kehitysympäristö
  • Kehitys tapahtuu JulkICT labissa
  – Open stack
  • Teknisenä tukena 1 * DevOps
  – kehittäjätuki ja kehityspalveluiden tekninen hallinta
  • API –kehityksen ja käytön tukena 1* APIOps
  • Käytössä nyt:
  – 20 laskentaydintä - 3,7 Gt RAM / laskentaydin
  • Julkaisuputki tuotantoon kehitettävä
  – JulkICT Lab -> Valtorin palvelinalustat
  – JulkICT Lab -> kaupalliset alustat

  View Slide

 37. Avoin hallintamalli
  • Käytämme VTT:n kehittämää avoimen
  tuotteen hallintamallia, joka soveltuu
  erinomaisesti avoimeen lähdekoodiin
  perustuvien palveluiden kehittämiseen.
  – vaatii vielä työtä ja selvittämistä
  – tullut tutuksi EduCloud Alliance puitteissa
  – miten suhtautuu kansallisen tason SAFe
  ajatukseen?

  View Slide

 38. eFinland Service Development Kit
  • Kohti eFinland Service Development Kit mallia
  – sdk.esuomi.fi
  • API:en hallinta
  • sähköisten palveluiden toimintaperiaatteita
  ja rajapintoja kuvaileva luettelo.
  • Koodiesimerkit
  • SDK paketit muun muassa tunnistuksen
  integrointiin
  • Ohjeet ja oppaat, käytettävät standardit

  View Slide

 39. Julkinen reaaliaikainen tilannekuva
  • Osa Digipalvelutehdas portaalia
  • Kehityksen tunnusluvut ja trendit
  • Kertoo mikä on palvelujen kehityksen tila
  – idea, suunniteltu, kehityksessä, tuotannossa,
  poistumassa, ”relic”
  • Koostettuja näkymiä
  – github, JIRA
  – Ideat ja käyttökokemukset

  View Slide

 40. Kehityssuunnitelma
  1/2016 1/2017
  API hallinta,
  avoimet
  rajapinnat
  eSuomi SDK
  OpenStack
  integrointi
  portaaliin
  Github/JIRA
  integrointi
  portaaliin
  API hallinta,
  palveluväylän
  rajapinnat
  Ideavarasto palvelu + käyttäjätarina
  palvelu kansalaisten kanavaksi
  6/2016
  Avoimentuottee
  n hallintamallin
  sovitus
  6/2017
  Ideat & tarinat
  integrointi
  portaaliin
  API
  hallinta
  alpha
  Portaali
  kehikko
  Ideat &
  tarinat
  valmistelu
  Kytkös
  jatkokehitykseen
  ???

  View Slide

 41. Agenda
  • 13:00 – 13:30 Tervetuloa
  – lyhyet esittäytymiset
  • 13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla
  tavoitellaan?
  – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama
  – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa
  • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen
  • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille
  • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet
  AGENDA:
  Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki
  www.digipalvelutehdas.fi

  View Slide

 42. Agenda
  • 13:00 – 13:30 Tervetuloa
  – lyhyet esittäytymiset
  • 13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla
  tavoitellaan?
  – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama
  – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa
  • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen
  • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille
  • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet
  AGENDA:
  Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki
  www.digipalvelutehdas.fi

  View Slide

 43. Agenda
  • 13:00 – 13:30 Tervetuloa
  – lyhyet esittäytymiset
  • 13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla
  tavoitellaan?
  – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama
  – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa
  • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen
  • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille
  • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet
  AGENDA:
  Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki
  www.digipalvelutehdas.fi

  View Slide