Digipalvelutehdas - Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki

Digipalvelutehdas - Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki

Esitys jota käytettiin keskustelun pohjana

Ca885e6fec0c28dd2effcd58e506778b?s=128

Jarkko Moilanen, PhD

August 26, 2015
Tweet

Transcript

 1. 1.

  Jarkko Moilanen Opetus – ja kulttuuriministeriö Aktiivinen asiakas digitalisaation keskiössä

  Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki www.digipalvelutehdas.fi
 2. 3.

  Agenda • 13:00 – 13:30 Tervetuloa – lyhyet esittäytymiset •

  13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla tavoitellaan? – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet AGENDA: Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki www.digipalvelutehdas.fi Yhteispadi: http://bit.ly/digitehdas
 3. 4.

  Agenda • 13:00 – 13:30 Tervetuloa – lyhyet esittäytymiset •

  13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla tavoitellaan? – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet AGENDA: Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki www.digipalvelutehdas.fi
 4. 5.

  Agenda • 13:00 – 13:30 Tervetuloa – lyhyet esittäytymiset •

  13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla tavoitellaan? – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet AGENDA: Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki www.digipalvelutehdas.fi
 5. 9.

  Palvelulupaus • Kansalaiselle paikka ilmaista palvelutarpeet • Public – private

  palvelukehitystä yhteistyössä • Takaa päätöksen 90 päivän kehittämisen jälkeen • Kehitysprojektien rahoitus omistajaorganisaation puolesta • Tulos voi olla avoin tai suljettu – julkisen sektorin rahoittamana aina avointa (CC/MIT/GPLv2) • Hyvät ideat jatkaa – Julkinen rahoitus -> julkict lab – yksityinen rahoitus -> muu alusta
 6. 10.

  Paikka tuotantoketjussa - ideoiden validointia Discovery Alpha Beta Live Retirement

  https://www.gov.uk/service-manual/phases JulkICT lab / muu Valtori / muu
 7. 11.

  Asiakas on kuningas Vaatii nohevan yhteisömanagerin Prosessi on jatkuva. Ideoita

  tulee ja niistä äänestellään / kannatetaan. Ideoiden puolesta ja niitä vastaan voi äänestää kuka tahansa Jatkoon lähtevät ideat voi valita kuka tahansa toimija. yhteisömanagerin tehtävä on avustaa kansalaisia muodostamaan mahdollisimman hyviä ja tasalaatuisia käyttökokemuksia. 90 päivää aikaa tehdä toteutus; jotain lisäarvoa todentavaa ja kokeiltavaa
 8. 12.

  Digipalvelutehdas henkilöstö • Tuoteomistaja (Jarkko Moilanen) • Projektipäällikkö (N.N) •

  Yhteisön käytössä oleva pysyvä henkilöstö: – 1 * Yhteisömanageri – 1 * DevOps (mm. OpenStack -hallinta) – 1 * APIOps (rajapintojen ammattilainen) – kouluttajia CSC:stä (ostopalvelua) – palvelumuotoilutukea (ostopalvelua)
 9. 13.

  • Palvelun ylin päätöksentekijä • Asiakkaiden ääni palvelussa • Ohjaa

  kokonaisuutta • Linkki kansalliseen tasoon, pitää huolen että ratkaisu istuu isoon kuvaan • Rakentaa ja pitää yllä visiota mitä tavoitellaan Tuoteomistaja
 10. 14.

  • Aktivoi ja osallistaa sidosryhmät – tapahtumien ja muun toiminnan

  kautta • 1. päätehtävä: madaltaa kynnystä osallistua • 2. päätehtävä: saada kansalaiset kertomaan ja lisäämään palveluideat yhteiselle foorumille • Toimintamallien kehitys ja ylläpito • Viestii yhteisön ulkopuolelle – evankelisoi – Some kanavien ylläpito ja käytönsuunnittelu • Yhteisön ääni ohryn suuntaan Yhteisömanageri
 11. 15.

  • Huolehtii että projekti etenee, ratkoo eteen tulevia ongelmia •

  Tekee tarvittavat kilpailutukset, valvoo budjetin käyttöä • Hallinnoi projektia • Raportoi ohrylle Projektipäällikkö
 12. 16.

  • Pitää huolen infrasta ja muokkaa sitä tarpeen mukaan •

  Hallinnoi kehityspalveluita • Linkki ja tuki palvelukehittäjien suuntaan • Developer + System Operator DevOps
 13. 17.

  • Rajapintojen design, kehitys ja ylläpidon asiantuntija – ohjeistaa, opastaa,

  osaa työkalut ja prosessit sekä automatisoinnin • Jalkauttaa design first paradigman rajapintojen kehittämiseen kansallisella tasolla (http://apiops.net) • Kansallisen palveluarkkitehtuurin API asiantuntija • API linkki palvelukehittäjien suuntaan • Yhtenäistää rajapintoja ja käytäntöjä APIOps
 14. 18.

  Ohjaavat arvot • Tue avoimia standardeja • Suunnittele palvelut tukemaan

  aktiivista osallistumista • Tee asioiden kokeilemisesta helppoa • Opi ulkopuolisilta osaajilta • Luo edistymisen mittaamisen kulttuuri • Rakenna yksinkertaisia digitaalisia palveluita, joita on helppo kehittää
 15. 19.

  Reunaehtoja • Asiakas on kuningas (kehittäjä, yrittäjä, opettaja, viranomainen…) •

  90 päivää • Avoimuus, ei vain tuotoksissa vaan myös prosessissa – julkisen sektorin suunnitelmat verkossa (github) • Avoin lähdekoodi oletus • Fokus avoimeen toteutukseen ja yhteistyöhön asiakkaan ja yritysten kanssa
 16. 23.

  Ideavarasto (service ideas) • ”otakantaa.fi” tyyppinen palvelu mutta matalammalla kynnyksellä

  • Kaikille avoin paikka ilmaista palvelutarpeet • Yhteisömanageri hoitaa ja aktivoi eri verkostoissa • Luodaan palvelun visio – mitä ja kenelle • http://democracyos.org/ pohjainen – avointa lähdekoodia – http://ideat.digipalvelutehdas.fi
 17. 24.

  Käyttökokemukset • Hyvä ideat tarvitsevat tarinoita – bensaa scrum tiimeille

  • Kaikille avoin paikka ilmaista käyttökokemukset • Yhteisömanageri ohjaa ja opastaa kansalaisia • http://discourse.org/ pohjainen – avointa lähdekoodia – http://tarinat.digipalvelutehdas.fi
 18. 25.
 19. 26.

  Raati (decision making body) • Vain osa päästetään JulkICT lab

  alustalle – vapaat resurssit ja jouhevampi pääsy kansallisiin tietovarantoihin, rajapintoihin. – jatkuvaa virtaa • Raadissa jäseniä kaikilta osallistuvilta sektoreilta – yksityinen, julkinen (pj), asiakkaat, yhdistykset • Päätöksenteko virtuaalista – tarvitsee työkalun – Päätöksissä iso painoarvo yhteisön osoittamalle tarpeelle (ideat.digipalvelutehdas.fi)
 20. 28.

  Konkreettinen tulos • 90 päivää aikaa tehdä konkreettinen tulos •

  Käytössä JulkICT resurssit (listattu myöhemmin esityksessä) • Omistaja rahoittaa – alusta ja sen palvelut ilmaisia • Jos julkinen rahoitus -> open source/data • Jos käyttää JulkICT Lab palveluita -> open source/data
 21. 30.

  Evaluointi • Tuloksen evaluointi – asiakasnäkökulma • Go! Valinta jatkopolusta

  – julkinen – yksityinen • No go – paluu alkuun ja merkintä + kokemukset
 22. 32.

  Toiminnan tasot ja läpileikkaavuus FB, LinkedIn Slack, Github, JulkICT Lab,

  palveluväylä Ideat ja tarpeet Kehitys Tuotanto Valtori, muut yhteisömanagerointia ideoiden ja ihmisten sisäänheittäjä DevOps + APIOps
 23. 33.

  Digipalvelutehdas Avoin yhteisö Keskitetty lähdekoodin hallinta Skaalautuva kehitysympäristö (palveluväylän liityntäpalvelin)

  Avoimen tuotteen hallintamalli Kehittäjän työkalut (Liityntäkatalogi, API – hallinta) Julkinen reaaliaikainen tilannekuva Valmius 90% Valmius 70% Valmius 100% Valmius 95% Valmius 0% Valmius 0%
 24. 34.

  Osallistava avoin yhteisö • Facebook/LinkedIn – osallistutaan/seurataan olemassa olevia –

  ideat, yleinen keskustelu, asiakkaiden kohtaaminen – yhteisömanageri osana Digipalvelutehdasta • Slack ympäristö – digipalvelutehdas.slack.com – tekninen / liiketoiminta keskustelu
 25. 35.

  Koodit Githubissa • Käytössä julkisen sektorin projekteissa • Lähdekoodin versionhallinta

  Githubissa – organisaatio: Digipalvelutehdas • Yksi tiedon/datan lähde Digipalvelutehdas portaalille. – palvelujen kehityksen tilat graafeina • CLA valmisteilla – tarvitaan kun joku haluaa kontribuoida olemassa olevaan palveluun • Lisenssit: MIT ja GPL v2
 26. 36.

  Skaalautuva kehitysympäristö • Kehitys tapahtuu JulkICT labissa – Open stack

  • Teknisenä tukena 1 * DevOps – kehittäjätuki ja kehityspalveluiden tekninen hallinta • API –kehityksen ja käytön tukena 1* APIOps • Käytössä nyt: – 20 laskentaydintä - 3,7 Gt RAM / laskentaydin • Julkaisuputki tuotantoon kehitettävä – JulkICT Lab -> Valtorin palvelinalustat – JulkICT Lab -> kaupalliset alustat
 27. 37.

  Avoin hallintamalli • Käytämme VTT:n kehittämää avoimen tuotteen hallintamallia, joka

  soveltuu erinomaisesti avoimeen lähdekoodiin perustuvien palveluiden kehittämiseen. – vaatii vielä työtä ja selvittämistä – tullut tutuksi EduCloud Alliance puitteissa – miten suhtautuu kansallisen tason SAFe ajatukseen?
 28. 38.

  eFinland Service Development Kit • Kohti eFinland Service Development Kit

  mallia – sdk.esuomi.fi • API:en hallinta • sähköisten palveluiden toimintaperiaatteita ja rajapintoja kuvaileva luettelo. • Koodiesimerkit • SDK paketit muun muassa tunnistuksen integrointiin • Ohjeet ja oppaat, käytettävät standardit
 29. 39.

  Julkinen reaaliaikainen tilannekuva • Osa Digipalvelutehdas portaalia • Kehityksen tunnusluvut

  ja trendit • Kertoo mikä on palvelujen kehityksen tila – idea, suunniteltu, kehityksessä, tuotannossa, poistumassa, ”relic” • Koostettuja näkymiä – github, JIRA – Ideat ja käyttökokemukset
 30. 40.

  Kehityssuunnitelma 1/2016 1/2017 API hallinta, avoimet rajapinnat eSuomi SDK OpenStack

  integrointi portaaliin Github/JIRA integrointi portaaliin API hallinta, palveluväylän rajapinnat Ideavarasto palvelu + käyttäjätarina palvelu kansalaisten kanavaksi 6/2016 Avoimentuottee n hallintamallin sovitus 6/2017 Ideat & tarinat integrointi portaaliin API hallinta alpha Portaali kehikko Ideat & tarinat valmistelu Kytkös jatkokehitykseen ???
 31. 41.

  Agenda • 13:00 – 13:30 Tervetuloa – lyhyet esittäytymiset •

  13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla tavoitellaan? – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet AGENDA: Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki www.digipalvelutehdas.fi
 32. 42.

  Agenda • 13:00 – 13:30 Tervetuloa – lyhyet esittäytymiset •

  13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla tavoitellaan? – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet AGENDA: Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki www.digipalvelutehdas.fi
 33. 43.

  Agenda • 13:00 – 13:30 Tervetuloa – lyhyet esittäytymiset •

  13:30 – 14:15 Mitä digipalvelutehtaalla tavoitellaan? – Digipalvelutehtaan prosessi ja tarjoama – Keskustelu: Mitä hyvää/parannettavaa • 14:15 – 15:15 Muutaman aiheen työstäminen • 15:15 – 15:45 Tulosten jako kaikille • 15:45 – 16:00 Jatkotoimet AGENDA: Yrityspäivä 26.8.2015 | Tieteidentalo, Helsinki www.digipalvelutehdas.fi