Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Lektion 1: Experience Design - Verktyg & metoder

Lektion 1: Experience Design - Verktyg & metoder

Lecture at Berghs School of Communication in Digital Management

Marcus Castenfors

April 13, 2015
Tweet

More Decks by Marcus Castenfors

Other Decks in Design

Transcript

 1. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 7 Mina föreläsningar Måndag 13/4: Verktyg

  & metoder Onsdag 15/4: En sammanlänkad upplevelse
 2. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Schema 8 18:00 - 18:40 -

  Strategi + övning 18:40 - 19:20 - Kartläggning + övning 19:20 - 19:40 - Rast 19:40 - 20:30 - Visualisering + övning
 3. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION …people will forget what you said,

  people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” 9 “ “ Maya Angelou
 4. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION kärt barn har många namn User

  Experience Product Design Interaktionsdesign Användbarhet Design Thinking Informationsarkitektur Service Design Experience Design 14
 5. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION ’User experience’ encompasses all aspects of

  the end-user's interaction with the company, its services, and its products. 17 “ “ Jakob Nielsen
 6. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Service design is the activity of

  planning and organizing people, infrastructure, communication and material components of a service in order to improve its quality and the interaction between service provider and customers. 18 “ “ Wikipedia
 7. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 19 Interaktion Organisation Göra det så

  enkelt och effektivt som möjligt att använda en produkt eller tjänst Skapa en så effektiv organisation som möjligt för att möta kundens behov.
 8. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Empati medkänsla för andra; egenskapen att

  kunna känna med andra, sätta sig in i andras situationer 21
 9. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION If there is any one secret

  of success, it lies in the ability to get the other person’s point of view and see things from that person’s angle as well as from your own. 22 “ “ Henry Ford
 10. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Varför? Varför designar vi lösningen? För

  vem? Vilka är våra kunder? Skiljer dom sig åt? Vad? Vad ska vi designa? 25
 11. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 27 Konkret Abstrakt Strategi Visualisering Kartläggning

  • Prototyper • Wireframes • Experience model & maps • User journeys • Personas • Research • Kundinsikter
 12. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 31 Primär Användartest Kundintervjuer Kundservice &

  säljare Sekundär Google Planning Tools Rapporter Kvantitativ Enkäter Social Social media Forum Bloggar
 13. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 33 Är det någon av er

  som har erfarenhet från användartestning?
 14. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 35 Testing one user early in

  the project is better than testing 50 near the end “ “ Steve Krug
 15. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Stockholms Universitet 40 Para ihop er

  i grupper om två: en är testledare, en är användare Du är intresserad av söka till programmet “Interaktionsdesign” på Stockholms Universitet. Navigera till su.se. Timing 10-15 minuter för testet 5-10 minuter återkoppling
 16. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Stockholms Universitet 41 Du är intresserad

  av söka till programmet “Interaktionsdesign” på Stockholms Universitet. Navigera till su.se med din dator. 1. Utan att klicka runt, berätta om vad du tycker och tänker kring startsidans utseende 2. Utan att använda sökfunktionen, hitta information om programmet “interaktionsdesign” 3. Ta reda på hur du kan ansöka till programmet 4. Ta reda på hur du kan ansöka om boende 5. Hur tyckte du att uppgiften gick? Vad tyckte du var tydligt/otydligt? 6. Om du var designer, vad skulle vara det första du skulle vilja ändra med Stockholms Universitets hemsida? Att tänka på: • Få användaren att “tänka högt” när de använder hemsidan • Ställ gärna följdfrågor
 17. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 42 Några tips: 1. Alla kan

  testa 2. Gör det så enkelt som möjligt 3. Använd enkla verktyg 4. Fastna inte i rapporter 5. Gör det till en tradition 6. Fixa de enklaste sakerna först
 18. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 48 Exempel från intervjuprotokollet: • Berätta

  om hur du gör research inför ett köp • Berätta om dina favoritappar och varför du gillar dem • Hur använder du din smartphone i shoppingsyfte? • Har du köpt något online med din smartphone någon gång? I så fall, vad köpte du?
 19. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 49 If I had asked people

  what they wanted, they would have said faster horses. “ “ Henry Ford
 20. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Tips: 50 1. Använd ett intervjuprotokoll

  med ett tydligt syfte 2. Intervjua i den riktiga omgivningen 3. Be dem visa hur dom gör 4. Ta med en kollega 5. Leta efter mönster 6. Ta fram hypoteser
 21. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 53 Insikter: 1. Fanns ett stort

  behov av en ny produkt 2. Tillgänglighet av tjänster en av de vanligaste frågorna 3. Kundresan var inte helt linjär 4. Många av chattarna var från befintliga kunder
 22. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 60 Tänk på: 1. Enkla att

  sätta upp (Surveymonkey, Wufoo) 2. Bra för att testa hypoteser från tidigare kundintervjuer 3. Visar data, men svarar inte på “varför?” 4. Öppna frågor kan ibland vara svåra att tolka
 23. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Tänk på 62 1. Bra för

  att förstå kunders attityder, mönster, pain points 2. Ger kunder ett “ansikte” 3. Kan användas för att ta fram benchmarks (sentiment analysis, ämnen)
 24. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 67 Konkret Abstrakt Strategi Visualisering Kartläggning

  • Experience model & maps • User journeys • Personas
 25. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 69 First name, last name, age

  Goals and motivators Attitudes and needs Demographic information Ålder, boende- & familjesituation Mål, pain points Känslor & behov
 26. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Tänk på 72 1. Fastna inte

  i detaljerna 2. Kan lätt bli politiskt
 27. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 74 Prospect New Existing Customer behavior

  Primary purpose Business objective Brand proposition Modus Insikter Affärsmål Varumärkesaspekter
 28. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 75 Research & Planning Booking Pre-travel

  Website Email Mobile Customer service Steg Travelling Kanaler
 29. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Experience Map för Stockholms Universitet 78

  Para ihop er i grupper om två. Använd penna och papper Briefen: • Stockholms Universitet ska designa om sin hemsida och sina mobiltjänster • Skapa en Experience Map för de kontaktytor studenter har med SU:s digitala kanaler • Brainstorma kring vilka typer av tjänster vi kan ge studenter och hjälpa dem i olika situationer
 30. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 79 Research & planering Ansöka Inskrivning

  Hemsida Social media Mobil Första veckorna Kundbehov
 31. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Bra för 1. Tänka holistiskt på

  alla kanaler och kontaktytor 2. Lägga in olika mål dvs affärsmål, varumärkesmål 80
 32. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Bra för 83 1. För att

  bryta ner en Experience Model eller Map på en lägre nivå 2. Tänka holistiskt istället för att gå rätt in i en lösning
 33. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 85 Konkret Abstrakt Strategi Visualisering Kartläggning

  • Klickbara prototyper • Pappersprototyper • Wireframes • Experience model & maps • User journeys • Personas • Research • Kundinsikter
 34. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 86 Hög detaljnivå Låg detaljnivå Mycket

  interaktivitet Lite interaktivitet Wireframes Klickbara- Prototyper Pappers- Prototyper Skisser
 35. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 87 Mycket tid Lite tid Wireframes

  Klickbara- Prototyper Pappers- Prototyper Skisser
 36. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 90 Bra för: 1. Snabbt &

  enkelt 2. Alla kan göra det 3. Bra att använda i workshops 4. Allt som behövs är en penna och papper 5. Tänka utanför “boxen”
 37. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 91 Inte så bra för: 1.

  Användas för presentationer 2. Detaljer
 38. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 94 Bra för: 1. Snabbt &

  enkelt visa interaktivitet 2. Att testa koncept tidigt i projektet
 39. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 95 Inte så bra för: 1.

  Att visa komplexa interaktioner 2. Kan inte delas på ett enkelt sätt med teamet
 40. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Pappersprototyp för Stockholms Universitet 98 Para

  upp er i grupper om två. Använd penna och papper Briefen: • Ta ett koncept/idé från er Experience Map • Skissa ut ett antal sidor/interaktioner • Ladda ner appen POP (Googla: POP app) • Finns för iOS, Android och Windows • Följ POPs instruktioner och länka de interaktioner ni har designat
 41. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 100 Bra för: 1. Specificera detaljer

  i interaktionerna 2. Gillas av utvecklarna 3. Gillas av designers
 42. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Inte så bra för 1. Att

  få folk att läsa allt det finstilta 2. Kan lätt bli ett väldigt tungt dokument 3. Att visa interaktivitet 101
 43. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 108 Bra för: 1. Visa komplexa

  interaktioner 2. Skapa en känsla för den “skarpa” lösningen 3. Att visa responsivitet
 44. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 109 Inte så bra för: 1.

  Att ge till designers & utvecklare 2. Att dokumentera
 45. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 110 Tänk på: 1. Kan ta

  mycket tid 2. Man kan fastna i detaljerna 3. Kan lätt bli komplext