Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Automatizace deployment pipeline

Automatizace deployment pipeline

Aleš Roubíček
PRO

September 27, 2018
Tweet

More Decks by Aleš Roubíček

Other Decks in Technology

Transcript

 1. None
 2. Automatizace Deployment Pipeline @alesroubicek #TopMonksCaffe

 3. None
 4. Akcelerace businessu

 5. Akcelerace businessu • IT je základní kompetencí moderních podniků •

  Neefektivní IT = neefektivní business • Risk management
 6. None
 7. Akcelerace businessu • Lead Time (roky &> měsíce &> dny

  &> hodiny) • Delivery Lead Time (dny &> hodiny &> minuty) • Time To Recovery (dny ->> sekundy)
 8. None
 9. Continuous Integration • Každý vývojář aspoň jednou denně pushne své

  změny přímo do integrační větve • Automatizace testů na všech úrovních systému • Rapidní zpětná vazba, že vše spolu funguje • Snižování integračního rizika • Feature branche nemají životnost delší než 1 den • Žádné Pull Requesty nebo Gated commity
 10. Trunk Based Development • Vývoj všeho probíhá v jediné společné

  větvi • Větve mohou vznikat v době releasu a patche se vždy cherrypickují z trunku, nikdy se v nich nevyvíjí • Jediný zdroj pravdy, snížený cognitivní overhead
 11. None
 12. DevOps

 13. DevOps • kultura úzké spolupráce Dev a Ops lidí •

  Ops jsou součástí teamu od začátku vývoje • Teamy jsou zodpovědné za celý životní cyklus systému
 14. Continuous Delivery • Totální automatizace všech delivery procesů • Preventivní

  prohlídky, přísná kontrola kvality • Každá změna, která projde kontrolou kvality, je potenciálně nasaditená do produkce “stiskem jediného tlačítka” • Rollback “stiskem jediného tlačítka” • Vychází z Lean Manufacturing
 15. None
 16. Continuous Delivery • Každá změna, která projde kontrolou kvality, je

  potenciálně nasaditená do produkce “stiskem jediného tlačítka” • Rollback “stiskem jediného tlačítka” • Vychází z Lean Manufacturing • Preventivní prohlídky, přísná kontrola kvality • Totální automatizace všech procesů
 17. Continuous Deployment • Každá změna jde přímo do produkce •

  Zpětná vazba z produkce pomocí monitoringu • Potřeba imunitního systému v samotném systému • Feature Toggles, Branch by Abstraction • Chaos Engineering • A/B testování • Neustálé flow experimentů a hodnoty
 18. None
 19. None
 20. None
 21. None