Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Facebook Monitoring

thanhgit
June 21, 2020

Facebook Monitoring

Giới thiệu về bài toán phân loại tin trên facebook
Lý do thực hiện bài toán
Hiểu về phương pháp tiếp cận bài toán

thanhgit

June 21, 2020
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Research

Transcript

 1. FACEBOOK MONITORING
  THANH NGUYEN

  View Slide

 2. View Slide

 3. Facebook monitoring là gì?
  Facebook monitoring là một hệ thống giúp cho biên tập viên hoặc đội ngũ bán hàng theo dõi một nhãn hàng nào đó
  thông qua quá trình tổng hợp các bài đăng trên các trang hoặc nhóm trên facebook, sau đó dùng các phương pháp tiếp
  cận máy học cùng với thống kê để cho ra mức độ quan tâm của cộng động đối với nhãn hàng đó.

  View Slide

 4. Tại sao lại phải giải bài toán facebook
  monitoring?
  Từ những phân tích về mức độ quan tâm của người dùng, chúng ta có thể
  có chiến lược kinh doanh phù hợp với 1 chủ đề quan tâm nào đó, giúp cho
  biên tập viên có thêm thông tin để hỗ trợ tốt hơn trong việc viết bài.

  View Slide

 5. Nội dung
  1.Giới thiệu về bài toán lọc rác facebook
  2.Các nghiên cứu liên quan và công cụ hiện có
  3.Cơ hội và thách thức
  4. Phương pháp tiếp cận
  5.Hiện thực hệ thống
  6.Hướng phát triển trong tương lai
  7.Demo

  View Slide

 6. 1.Giới thiệu về bài toán lọc rác facebook
  Lọc rác facebook là gì?
  - Đầu vào: một bài đăng trên mạng xã hội
  - Đầu ra: tiên đoán rác/ không rác.
  Rác? Trong trường hợp này là thông tin tuyển dụng, rao vặt.
  Không rác? Những trường hợp còn lại.

  View Slide

 7. 2.Các nghiên cứu liên quan và công cụ
  hiện có

  View Slide

 8. 2.Các nghiên cứu liên quan và công cụ
  hiện có

  View Slide

 9. 2.Các nghiên cứu liên quan và công cụ
  hiện có

  View Slide

 10. 3.Cơ hội và thách thức
  Cơ hội:
  Ngày nay internet phát triển, nguồn dữ liệu phong phú trong đó mạng xã
  hội cung cấp 1 kho dữ liệu khổng lồ, chúng ta có thể khai thác những thông
  tin hữu ích từ đó.
  Hiện tại, các quốc gia phát triển và ngay cả Việt Nam cũng có nhiều tài liệu
  giúp cho việc tìm hiểu là thực hành việc khai phá dữ liệu
  Trên internet có nhiều công cụ social monitoring để ta có thể tham khảo
  Việc chạy quảng cáo từ các ông lớn như google, facebook rất nhiều nhưng
  họ không thể biết được mức độ quan tâm của người dùng đối với các sản
  phẩm họ quảng cáo.

  View Slide

 11. 3.Cơ hội và thách thức
  Thách thức:
  Dữ liệu trên mạng xã hội thì nhiều nhưng trong đó có rất nhiều tin ta không
  quan tâm, vì vậy để thống kê được đâu là tin rác, đâu là tin không rác không
  hề đơn giản
  -Không xác định đúng keyword.
  -Giới hạn trong khả năng đọc và phân tích dữ liệu.
  -Đòi hỏi sự liên tục giám sát và điều chỉnh.

  View Slide

 12. 4.Phương pháp tiếp cận bài toán

  View Slide

 13. 4.1 GÁN NHÃN DỮ LIỆU
  Sau khi dữ liệu được thu thập từ facebook, ta thu thập dữ liệu những bài
  post thuộc chủ đề ta quan tâm, ở bài toán này nhóm em thu thập dữ liệu
  thuộc 3 chủ đề là rao vặt, tuyển dụng, tin tức điện thoại . Tùy theo nhu cầu
  mà ta sẽ gán nhãn cho bài post đó là "Rác" hoặc "Không rác". Ở đây
  những bài thuộc tin tức điện thoại là không rác, còn lại rao vặt và tuyển
  dụng được gán là rác.

  View Slide

 14. 4.2 RESAMPLING
  Từ tập dữ liệu mẫu cân bằng gán nhãn ta đi qua các bước tiền xử lý, index,
  tính tf-idf để được tập dữ liệu cung cấp cho quá trình resampling.
  ● Ta sẽ xem xét về tính cân bằng về tập dữ liệu mẫu sau khi tính được
  tf-idf.
  ● Nếu dữ liệu mẫu mất cân bằng ta sẽ sử dụng các thuật toán
  resampling để cân bằng dữ liệu. Nhằm đưa ra tập dữ liệu mẫu không
  bị nhiễu, có số lượng mẫu ở mỗi phân lớp nhãn bằng nhau .

  View Slide

 15. 4.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO
  Xây dựng mô hình đào tạo tức là dùng tập dữ liệu sau khi tính tf-idf. Ta
  tiến hành đào tạo theo các thuật toán phân lớp. Ở phạm vi bài toán này
  dùng 2 thuật toán chính đó là Naive Bayes, SVM. Kết quả cho ra là một
  mô hình đào tạo, ta sẽ sử dụng các mô hình đào tạo này để tiên đoán các
  bài post khác.

  View Slide

 16. 4.4 XÂY DỰNG HỆ THỐNG
  Đây là bước cuối cùng, xây dựng tool demo để áp dụng các mô hình đào
  tạo đã có, từ đó xây dựng các chức năng tiên đoán, thống kê từ những kết
  quả tiên đoán...

  View Slide

 17. 5.Hiện thực hệ thống
  - Crawler: lấy dữ liệu bài đăng từ các
  fanpage và group trên facebook, dùng
  facebook graph api
  - Mongodb: lưu trữ dữ liệu
  - Elasticsearch: được index dữ liệu từ
  mongodb, nhằm cho mục đích search nhanh
  - Facebook monitoring: web-based hiển thị
  dữ liệu thu thập và kết quả tiên đoán
  - Data preprocessor và predict module: hệ
  thống xử lý dữ liệu và tiên đoán kết quả

  View Slide

 18. 6.Hướng phát triển trong tương lai
  Các kết quả đạt được:
  Với mục tiêu tạo ra một công cụ xem xét mức độ hữu ích của thông tin, khóa luận
  đã đạt được một số kết quả nhất định như sau:
  ● Khảo sát và đánh giá các thuật toán phân lớp để xem xét mức độ hữu ích của
  thông tin.
  ● Xây dựng hệ thống xem xét mức độ hữu ích của thông tin.
  Hướng phát triển:
  Trong tương lai, hệ thống sẽ lấy thêm dữ liệu từ các trang mạng xã hội khác như
  Twitter, … Thêm một số chức năng như phân tích tình cảm của bài đăng.

  View Slide

 19. 7. Demo

  View Slide