Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HT21 - DA106A - Ramverk och bibliotek

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=47 Anton Tibblin
September 29, 2021

HT21 - DA106A - Ramverk och bibliotek

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

September 29, 2021
Tweet

More Decks by Anton Tibblin

Other Decks in Education

Transcript

 1. Ramverk & bibliotek för webbutveckling

 2. None
 3. None
 4. None
 5. Dagens föreläsning •Hur har vi arbetat tidigare? •Hur brukar man

  arbeta? •Praktiska exempel på ramverk
 6. Nytt projekt, nya möjligheter!

 7. None
 8. None
 9. Välkomna! På denna site kan man se vilka filmer som

  har beskådats, man kan även se vad filmerna handlade om och vilka betyg de fått av betraktarna tillsamman eller var och en för sig. Trots vår stora biosalong så är det inte plats till fler ordinarie medlemmar, men pass upp plötsligt vidgarvi vyerna och bjuder in till specailarrageman. g Titta gärnarunt och få enkänsla för varför vi anseratt sista måndagen i månaden alltid är månadens höjdpunkt.
 10. None
 11. None
 12. None
 13. None
 14. Välkomna! På denna site kan man se vilka filmer som

  har beskådats, man kan även se vad filmerna handlade om och vilka betyg de fått av betraktarna tillsamman eller var och en för sig. Trots vår stora biosalong så är det inte plats till fler ordinarie medlemmar, men pass upp plötsligt vidgarvi vyerna och bjuder in till specailarrageman. g Titta gärnarunt och få enkänsla för varför vi anseratt sista måndagen i månaden alltid är månadens höjdpunkt.
 15. Hmm… en ganska lång bit kvar…

 16. None
 17. Sakta men säkert…

 18. None
 19. Sen lite CSS, JS, och finlir!

 20. None
 21. None
 22. Kan vi inte vara effektivare?

 23. None
 24. Bibliotek – färdig kod att använda

 25. None
 26. De grundläggande tankarna bakom ramverk är enkla: Samla fungerande kod

  och gör den återanvändbar. Passa samtidigt på att presentera ett enhetligt sätt att skriva kod. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.606077/ramverk-eller-inte-ramverk--det-ar-fragan
 27. Fördelar med ramverk • Utvecklare slipper skriva kod för grundläggande

  uppgifter själva • Koden i ett ramverk kan antas vara testad och tämligen felfri • Det blir enklare att få en struktur för hur kod ska skrivas • Medlemmar i utvecklarorganisationer och projekt kan enklare anamma ett enhetligt arbetssätt
 28. Ramverk vs. Bibliotek?

 29. A library performs specific, well-defined operations. A framework is a

  skeleton where the application defines the "meat" of the operation by filling out the skeleton. The skeleton still has code to link up the parts but the most important work is done by the application. http://stackoverflow.com/questions/148747/what-is-the-difference-between-a-framework-and-a-library
 30. Exempel på ramverk för webbdesign

 31. Bootstrap Gettingstarted ess Components JavaScript Customize Themes Expo Slog

 32. None
 33. None
 34. None
 35. Får vi använda koden? Vilken licens använder sig ramverken av?

  Tips: http://choosealicense.com/
 36. None
 37. Dokumentation? Ett sätt att lära sig hur andras mjukvara fungerar!

 38. None
 39. CSS & JS-ramverk

 40. None
 41. Bibliotek för JavaScript

 42. None
 43. http://trends.builtwith.com/javascript/jQuery

 44. Ramverk för JavaScript

 45. None
 46. Hur använder man ett ramverk?

 47. None
 48. Är det ”fusk” att använda ramverk?

 49. Dags att kolla in ramverk! - Bootstrap https://getbootstrap.com

 50. Bootstrap Gettingstarted ess Components JavaScript Customize Themes Expo Slog

 51. JS HTML ess

 52. I B I Home Documentation Examples Themes Jobs Expo Blog

  Search... Gett ingstarted l n t r o duction Downlo ad Contents B r owsers& devices JavaScrip t O ptions Build tools W ebpack Acces i b s i l i t y Starter template Be sure to have your pages set up with the latest design and development standards. That means using an HTMLS d oc type and including a viewport meta tag for proper resp onsive behaviors. Put it all together and your pages should look like this: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <!-- Required meta tags --> <meta charset="utf-s··> <meta name="vieo,port" content="oidth=device-ioidth, initial-scal=e1, shrink-to-fit=no"> Layout Content Components Utilities Extend Migration <!-- Bootstrap ess --> <link rel="stylesheet"href="https/:/maxcdn.bootstarpcdn.com/bootstrap/4.0.0- beta/css/bootstrap.min.css··integrit </head> <body> <h1>Hello, tvorld!</h1> <!-- Optional JavaScript --> <!-- jQueryfirst, then Popper.js, then Bootstrap JS --> <scritpsrc="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtikvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/ <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.11.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-b/U6ypi <scritpsrc="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-h0AbiXch </body> </html> ◄
 53. I B I Home Documentation Examples Themes Jobs Expo Blog

  Search... Precompiled Bootstrap Once downloaded, unzip the compressed folder and you'II see something like this: Gett ingstarted lntroduction Downlo ad Contents Browsers & devices JavaScript Optio ns Build too ls Webpack Access ibility boot s t rap/ boot st rap. cssm. ap boot st rapm. i n . cs s boot st rapm. i n. cs sm . ap f- ess/ I f- boot st rap. css I f- I f- I L- L_ js / f- L- boot st rap. js boot st rapm. i n . js Layout eontent eomponents Utilities Extend Migration This is the most basic form of Bootstrap: precompiled files for quick drop -in usage in nearly any web project. We provide compiled ess and JS ( boot st ra p. • ), as well as compiled and minified ess and JS ( bootst rapm. i n . * ). ess source maps ( bootst rap. •m.ap ) are available for use with certain browsers· developer tools. Bootstrap source code The Bootstrap source code download includes the precompiled ess and JavaScript assets, along with source Sass, JavaScript, and documentation. More specifically, it includesthe following and more: boot s t rap/ f- di s t /
 54. Vad ingår i Bootstrap?

 55. Vad ingår i Bootstrap? • Layout • Responsiv layout genom

  ”grids” (ej samma som CSS grids) • Grundläggande CSS • Typografi • Tabeller • Figurer • Bilder • Etc. • Komponenter • Olika visuella / funktionella komponenter så som menyer/knappar/bildspel/etc. • Hjälpmedel för att skräddarsy sin webbsida
 56. None
 57. None
 58. Låt oss ta en närmre titt! =) https://getbootstrap.com