Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Fedora Community Update

Fedora Community Update

Presented at Fedora Community Engagement - Can Tho 2013

Anh Tuan TRUONG

August 24, 2013
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. World wide and in Vietnam Truong Anh Tuan presented by

  Fedora Ambassador Fedora Ambassadors Steering Committee FAMa License statement goes here. See https://fedoraproject.org/wiki/Licensing#Content_Licenses for acceptable licenses. Fedora Community
 2. Chủ đề hôm nay 1. Tổng quan về Fedora 2.

  Cộng đồng Fedora tại Việt Nam
 3. Fedora là một dự án mở tập hợp các thành

  viên trong cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở từ khắp nơi thế giới cùng nhau liên kết, xây dựng và giới thiệu bản phân phối Linux tên gọi “Fedora.” Dự án Fedora là gì?
 4. Sứ mệnh của dự án Fedora là tập hợp, dẫn

  dắt các tiến bộ của phần mềm và nội dung tự do nguồn mở trong một cộng đồng hợp tác, thông qua việc: Không ngừng phấn đấu để luôn đi đầu Không ngừng tìm tòi, sáng tạo, vươn lên và truyền bá phần mềm và nội dung tự do Chia sẻ thành công với toàn thể cộng đồng bằng những hành động hết sức cụ thể Sứ mệnh
 5. 4 nền tảng tạo nên giá trị cốt lõi của

  chúng tôi: 4 nền tảng cơ bản
 6. Fedora không chỉ là một phần mềm, đó là một

  cộng đồng các tình nguyện viên trên khắp thế giới cùng nhau làm việc để thúc đẩy các lợi ích của văn hóa tự do Chúng tôi chào đón tất cả các bạn, không phân biệt kỹ năng (IT or non-IT), trình độ, giới tính, màu da, dân tộc. Chúng tôi tin tưởng vào một cộng đồng đa dạng, mỗi người luôn vì mọi người, mọi người luôn vì mỗi người Cộng đồng
 7. Fedora mong muốn trở thành lá cờ đầu đổi mới,

  sáng tạo trong cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở và là nơi tập hợp một cộng đồng đa dạng, cùng đóng góp vì lợi ích chung Fedora luôn đóng góp hết tất cả những gì xây dựng được trở lại cho thế giới PMTDNM, nhằm tiến tới một cộng đồng rộng lớn hơn. Không phân biệt bạn đang dùng bản phân phối nào, bạn đang và hoàn toàn có quyền tin tưởng vào những gì được phát triển trong dự án Fedora. Phương pháp luận
 8. Chúng tôi luôn chỉ cung cấp các sản phẩm mở

  và tự do, bao gồm: PMTDNM và nội dung mở; bảo vệ và khuyến khích các giải pháp cho phép tự do sử dụng và phân phối lại (ngay trong cả chính cộng đồng phát triển dự án Fedora) Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các dự án nguồn nhằm mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Các cải tiến của chúng tôi đến với cộng đồng, và các cải tiến trong các dự án nguồn đến với chúng tôi một cách nhanh nhất Sự khác biệt
 9. Chúng tôi tiếp thêm sức mạnh cho những ai tin

  tưởng vào PMTDNM, là nền tảng cho các cộng đồng, các bản phân phối, nội dung tự do khác Chúng tôi thấy rõ sự nguy hại của bằng sáng chế phần mềm gây trở ngại cho đổi mới sáng tạo trong phát triển phần mềm, đặc biệt là trong dài hạn Sự khác biệt
 10. Cộng đồng người dùng Bao gồm một số nhóm nhỏ

  nằm trong nhóm những người sử dụng Linux: HanoiLUG, SaigonLUG, HueLUG... Tham gia hoặc tổ chức nhiều hoạt động: Fedora Release Parties 11-18 Mùa Hè Sáng Tạo – SV viết PMTDNM SFD, DFD, Linux Day, Vietnam Open Day Hỗ trợ người dùng và nhiều hoạt động khác
 11. Đóng góp Một số đóng góp chính: Tham gia hỗ

  trợ, điều phối hoạt động trong Fedora khu vực châu Á và trên thế giới Đóng gói phần mềm Góp phần quảng bá về Linux và PMTDNM tại VN Đăng bài trên các báo chuyên ngành, xuất bản blog, trang tin điện tử về Linux & FOSS Tham gia dịch thuật phần mềm, tài liệu Test, thông báo lỗi Hỗ trợ người dùng và các hoạt động cộng đồng
 12. Một số con số Fedora contributors: Tổng số đăng ký:

  gần 70,000 thành viên Số thành viên đăng ký tại VN: 130+, trong đó có 5 Fedora Ambassdors Trương Anh Tuấn: được bầu vào FAmSCo (Fedora Ambassadors Steering Committee) nhiệm kỳ 2012-2013 Tháng 7/2013, được chỉ định đảm nhiệm vị trí Fedora Ambassadors Membership Admin
 13. IRC channels: #fedora, #fedora-* on Freenode.net Fedora Project: http://fedoraproject.org/ Hướng

  dẫn bắt đầu: https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Join_SIG Get Involved Guide: https://fedoraproject.org/wiki/Get_Involved_Guide EasyFix: http://fedoraproject.org/easyfix/ Trao đổi thông tin