Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

FOSS Community

FOSS Community

FOSS Community introduction at DNICT 30Nov2012.

Anh Tuan TRUONG

November 23, 2012
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CỘNG ĐỒNG
  PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ
  Trương Anh Tuấn
  VFOSSA Vice President
  Fedora Ambassador/APAC Chair
  Mozillian
  iWay CEO CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam
  This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  View Slide

 2. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  NỘI DUNG
  Công nghệ Mở
  Hệ sinh thái trong Cộng đồng PMTDNM
  Vài nét về Cộng đồng PMTDNM Việt Nam
  Tham gia cộng đồng PMTDNM
  Mô hình Không gian Cộng đồng

  View Slide

 3. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Công nghệ Mở
  Kiến trúc Mở
  PMTDNM
  Phần cứng Mở
  Chuẩn Mở Định dạng Mở
  Nội dung Mở

  View Slide

 4. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Hệ sinh thái PMTDNM
  Nhà
  nước
  Doanh
  nghiệp
  Trường
  Viện

  nhân
  Cộng đồng
  FOSS

  View Slide

 5. C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì s phát tri n
  ộ ồ ệ ự ể
  Cộng đồng PMTDNM Việt Nam
  Hơn 10 năm tồn tại và không ngừng phát triển
  Các cộng đồng trong nước:
  Các nhóm Người sử dụng Linux (LUGs): HanoiLUG, VietLUG,
  SaigonLUG, HueLUG, MekongLUG, ThainguyenLUG
  Ubuntu-vn: diễn đàn trực tuyến, trên 20,000 thành viên
  NukeViet: giải Nhân tài đất Việt 2011, trên 20,000 thành viên
  Fedora, Mozilla: nhiều đóng góp cho dự án nguồn
  Một số công ty FOSS
  NetNam, VietSoftware, VinaDES, iWay, iNetSolutions, EcoIT,
  Lạc Tiên, DTT...

  View Slide

 6. C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì s phát tri n
  ộ ồ ệ ự ể
  Một số đóng góp
  Quảng bá, cổ vũ, ứng dụng FOSS
  Ngày quốc tế “Tự do cho PM” (từ 2004)
  Huấn luyện Linux, OpenOffice, ...
  FOSS events tại các trường Đại học
  Việt hóa PMTDNM và tài liệu
  Cuộc thi “Mùa hè sáng tạo – SV viết PMTDNM”
  VAIP chủ trì, từ 2009
  Bồi dưỡng, phát hiện tài năng FOSS trong sinh viên
  Tham gia phát triển các dự án PMTDNM

  View Slide

 7. C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì s phát tri n
  ộ ồ ệ ự ể
  Một số hình ảnh hoạt động

  View Slide

 8. C ng đ ng PMTDNM Vi t Nam vì s phát tri n
  ộ ồ ệ ự ể
  CLB PMTDNM VN (VFOSSA)
  Chi hội trung ương của Hội TH Việt Nam (VAIP)
  Gia nhập VAIP từ Đại hội 7 (12/2011)
  Kết quả quá trình trăn trở lâu dài (hơn 2 năm)
  Đại hội thành lập (14/1/2012)
  Đại diện cho cộng đồng PMTDNM VN bên cạnh VAIP
  Sử dụng pháp nhân của VAIP trong các giao dịch với các cơ quan Nhà nước
  Đại diện cho cộng đồng tham gia các hoạt động tư vấn cho Chính phủ về
  chính sách PMTDNM
  Đóng góp sự phát triển của CNTT (đề án “nước mạnh CNTT”)
  Tổ chức phi lợi nhuận
  Bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng
  Cổ vũ, phổ biến, ứng dụng và phát triển FOSS tại Việt Nam
  Hòa nhập cộng đồng FOSS quốc tế

  View Slide

 9. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Hoạt động cộng đồng
  Rất đa dạng,
  không chỉ là
  coding

  View Slide

 10. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Kênh liên lạc cộng đồng

  View Slide

 11. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Tham gia cộng đồng
  Trước khi quyết định tham gia:
  Cam kết về thời gian:
  Vài volunteers đặc biệt có thể bỏ ra 15-30h/tuần;
  Tuy nhiên, lời khuyên cho những người mới: nên giữ ở mức
  04h/tuần; nghĩa là chỉ cần khoảng >30 phút/ngày.
  Công việc thường nhật và việc tình nguyện có mối liên quan
  tương hỗ, mang lại lợi ích cho cả 2 phía: công ty và nhân viên
  => xin phép được thực hiện đóng góp ngay trong khi làm việc
  Nếu không được => đóng góp ngoài giờ :)

  View Slide

 12. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Tham gia cộng đồng
  Chuẩn bị tham gia:
  Quan sát: what they do and how they do it
  Cần quan sát mọi hoạt động nhằm điều chỉnh các kỹ năng,
  tính cách trước khi bắt đầu những đóng góp đầu tiên
  Thời gian quan sát có thể vài ngày hoặc vài tuần
  Tham gia đầy đủ các cuộc họp, mailing list...
  Tích cực tham gia thảo luận những vấn đề mình có kinh
  nghiệm, đưa hra các gợi ý và theo dõi các phản hồi
  Hiểu culture của cộng đồng
  “Nhặt” một việc đầu tiên, không chờ giao việc

  View Slide

 13. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Tham gia cộng đồng
  Chuẩn bị tham gia:
  Trao đổi đầu tiên: tự giới thiệu về bản thân:
  Tên, quốc tịch, kỹ năng, kinh nghiệm chính, tại sao tham gia,
  chờ đợi gì, cam kết thời gian thế nào
  Nếu chưa có đủ câu trả lời => bạn chưa sẵn sàng
  Tìm một người hướng dẫn, trợ giúp:
  Khó nhưng bắt buộc phải tìm được
  Tận dụng các kênh liên lạc, chủ yếu qua mailing list
  Chưa tìm được => đừng vội thất vọng

  View Slide

 14. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Tham gia cộng đồng
  Bạn đã sẵn sàng => ĐÓNG GÓP thôi!!
  Nhưng cần lưu ý:
  Làm việc thật tỷ mỉ, cẩn trọng, ra kết quả => tăng trust
  Phân tích, trao đổi với cộng đồng để chia rõ việc (càng
  nhỏ càng tốt, dứt điểm từng việc...)
  Bạn làm việc cùng cộng đồng, bằng niềm đam mê nhưng
  cũng bằng cả lòng tự trọng
  Luôn biết lắng nghe, tìm tòi, học hỏi
  Chia sẻ, giúp đỡ những người khác

  View Slide

 15. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Tham gia cộng đồng
  Ngừng tham gia:
  Khi bạn thấy không còn có thể cam kết được đừng thất
  vọng hay bấn loạn: việc này hết sức bình thường
  Khi bạn đã quyết định, nên thông báo cho mentor hoặc
  lên mailing list, liệt kê rõ những công việc bạn đang làm

  View Slide

 16. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Một số mô hình tham khảo
  Fedora Ambassador program:
  http://fedoraproject.org/wiki/Ambassadors
  Mozilla Representative program:
  http://wiki.mozilla.org/ReMo
  How to be a successful contributor:
  http://fedoraproject.org/wiki/How_to_be_a_successful
  _contributor

  View Slide

 17. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Mô hình Không gian Cộng đồng
  Được thành lập và tổ chức bởi một nhóm yêu thích
  và ủng hộ PMTDNM ở Hà Nội với mục tiêu: đẩy mạnh
  văn hóa và tư duy FOSS trong Hệ sinh thái CNTT
  Phòng làm việc, sinh hoạt offline riêng
  Nhiều hoạt động phong phú
  http://khonggiancongdong.org/

  View Slide

 18. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Hình ảnh hoạt động KGCĐ

  View Slide

 19. This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.
  Xin trân tr ng c m n!
  ọ ả ơ
  http://vfossa.vn
  Proudly powered by

  View Slide