Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Consortium Workshop 19.5.2014 - group 2: Role descriptions

Consortium Workshop 19.5.2014 - group 2: Role descriptions

EduCloud Alliance

May 19, 2014
Tweet

More Decks by EduCloud Alliance

Other Decks in Business

Transcript

  1. 1 21/05/2014 Pilviväylä – Role Descriptions workshop 19-May-2014 Tieteiden talo,

    Helsinki Jarkko Moilanen OKM, Timo Väliharju COSS, Kirsi Pispa CSC, Anna Wilkman COSS, Jukka Kääriäinen VTT, Raija Kuusela VTT
  2. 2 21/05/2014 Role Descriptions  Asiakas:  keskeinen toimija! 

    asiakas ostaa, arvioi palveluita  toimittajan ja asiakkaan välinen toiminta oltava esteetöntä. Aito ja suora suhde tavoitteena.  Toimittajat:  yrityksiä tai oppilaitoksia/opettajia. Toimittaja voi olla toiselle toimittajalle asiakas.  auditointi tarvitaan.  Product manager  Palkattu osaaja, ei välttämättä konsortion jäsen.  Ryhmä: olemassaolevien standardien hyödyntäminen?  Consortion päättäjät, ohjausryhmä  ovat EduCloudin jäseniä
  3. 3 21/05/2014 Role Descriptions  Kehittäjät  Tavoitteet: toteuttaa nopeasti

    proof of concept, joka voida nopeasti testata. taoitteet markknapaikan rakentamisesn  pavlelu avoin yksinkertainenn, kustannustehokas, käytettävä  Ministeriö  Keskeinen rooli EduCloudissa. Esittää strategisia näkemyksiä, tukee EduCloudin kehitystä, mukana jäsenenä. Ministeriö voisi toimia rahoittajana.  Sitoutuminen olennaista.  Alussa voisi olla ilmaispalveluita tai siemenraha/palvelusetelin avulla  Markkinointi  (ryhmä ei vielä määritellyt sisältöä, mutta todettiin tärkeäksi, ministeriö voisi osaltaan markkinoida)