HT20 - DA106A - Kursintroduktion

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=47 Anton Tibblin
September 01, 2020

HT20 - DA106A - Kursintroduktion

HT20 - DA106A - Kursintroduktion

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

September 01, 2020
Tweet

Transcript

 1. DA106A Introduktion till webbutveckling HT20 7.5hp Anton Tibblin

 2. None
 3. Vilka lärare är med i kursen? Anton Tibblin Yuji Dong

 4. DA106A Introduktion till webbutveckling HT20 7.5hp Anton Tibblin

 5. http://www.flickr.com/photos/frauleinschiller/4702688723

 6. Kursintroduktion •Syfte •Lärandemål •Upplägg •Innehåll •Överblick

 7. Läsperiod 1: HT20 DA156A Introduktion till webbutveckling DA154A Introduktion till

  datavetenskap
 8. http://edu.mah.se/DA106A

 9. Syfte • Kursen syftar till att introducera fundamentala koncept och

  tekniker som ingår i modern webbutveckling. • Studenten ska ges praktiska färdigheter i utveckling av webbplatser, liksom en teoretisk bakgrund till de begränsningar och möjligheter som ges av aktuella standarder och plattformar. • Studenten ska också utveckla en inledande förståelse av hur användarbehov och -beteende kan styra utvecklingen av ett gränssnitt.
 10. Tekniker i modern webbutveckling http://business-marketing-tips.com/wp-content/uploads/2013/07/Responsive-Web-Design1.jpg

 11. Praktiska färdigheter http://joelglovier.com/img/wallpaper/power-3.jpg

 12. Användarbehov

 13. Lärandemål Efter genomången kurs ska studenten kunna…

 14. Kunskap och förståelse • förklara begreppet representation och dess betydelse

  inom informationsteknologin • förklara hur begreppen information, presentation och beteende förhåller sig till komponenterna av en webbsida och varandra, samt varför begreppen brukar särskiljas • beskriva och exemplifiera kring standarders roll inom webbutveckling och till viss del datavetenskap
 15. Färdighet och förmåga • konstruera webbsidor baserat på för området

  aktuella standarder, med speciell hänsyn till tillgänglighet och kompatibilitet, samt viss hänsyn till användbarhet • beskriva en resulterande webbsida baserat på källkod skriven i HTML, CSS och enklare JavaScript • motivera användningsmässiga ställningstagande vid utformning av en webbsida
 16. Värderingsförmåga och förhållningssätt •diskutera på ett problematiserande och reflekterande vis,

  hur webbutvecklare kan förhålla sig till standarder, målplattformer och målgrupper.
 17. Allmän kursinfo •10 veckor •12 föreläsningar •5 labbuppgifter •7 labbtillfällen

  •3 inlämningsuppgifter •1 tentamen
 18. En typisk vecka • 1-2 föreläsningar • 1 laborationstillfälle •

  Aktiviteter (laborationer/uppgifter)
 19. Moment i kursen Moment Betygsskala Högskolepoäng Inlämningsuppgifter UG 3,5 Skriftlig

  tentamen UV 4
 20. Laborationer • ”Learning by doing” • Inte examinerande – men

  ett mycket viktigt tillfälle att lära sig kursens mål • Ger 0.5p per redovisad laboration till tentan • Lösningen laddas upp på Canvas
 21. Kurslitteratur

 22. Kurslitteratur (lista) • Kurslitteratur: • Duckett, Jon: HTML and CSS:

  Design and Build Websites, JOHN WILEY SONS, 2014 • Referenslitteratur: • Marcotte, Ethan: Responsive Web Design, A Book Apart, 2011 • Krug, Steve: Don’t Make Me Think!, Pearson Professional Education, 2nd ed., 2005 • Lawson, Bruce och Remy Sharp: Introducing HTML5, New Riders Press, 2nd ed., 2011 • Zeldman, Jeffrey: Designing with Web Standards, New Riders Press, 3rd ed., 2009
 23. da106a.ia-mau.se Vår kurswebbplats

 24. Planering

 25. None
 26. "Internet är en fluga" - Ines Junéa Uusmann (kommunikationsminister, 1996)

 27. None
 28. None
 29. Internet och Webben är inte samma sak Viktiga begrepp att

  hålla isär
 30. None
 31. None
 32. None
 33. None
 34. None
 35. None
 36. None
 37. None
 38. Webben – vad har hänt?

 39. När började ni använda webben?

 40. None
 41. Tim Berners-Lee •Tidigt 90-tal utvecklades standarderna • HTML • HTTP

  •Målet var att genom länkar • Ge möjlighet att få tillgång till information var som helst • Möjlighet att dela information
 42. Tidigt 90-tal •Textbaserade webbsidor, en enda kolumn •Världens första webbläsare

  •World Wide Web Consortium(W3C)
 43. Hur såg webbsidorna ut? http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn18158/dn18158-1_708.jpg 1991

 44. Mosaic – Tjoho bilder! http://www.nsf.gov/od/lpa/news/03/images/ mosaic.6beta.jpg 1993

 45. Mitten av 90-tal •Layout (genom tabell) strukturerar upp webbsidorna •Webbsidorna

  har flera kolumner •JavaScript (Mocha) introduceras •Animerad text, skrollande text, GIF-bilder
 46. Hur såg webbsidorna ut?

 47. 1995 - Altavista

 48. 1995 - Amazon

 49. 1995 - Ebay

 50. Sent 90-tal • Flash introducerades • En kombination av flash

  och HTML-kod byggde upp webbsidorna • Flashbaserad navigation • (massor av onödiga animationer)
 51. Hur såg webbsidorna ut?

 52. 1998 - Google

 53. 1999 - Paypal

 54. Tidigt => mitten av 2000-tal • CSS introduceras • JavaScript

  tar över allt mer på webben • Formulär på webben
 55. 2002-

 56. None
 57. Nytt sätt att använda webben http://www.pbdink.com/blog/wp-content/uploads/2013/08/networks.jpg

 58. 2003 - LinkedIn

 59. 2004 - thefacebook

 60. 2005 - YouTube

 61. 2006 - Twitter

 62. 2008 - Dropbox

 63. På ”bara” 20år har det hänt en del…

 64. None
 65. Antal webbsidor

 66. None
 67. Webbläsare idag http://www.soft32.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/web-browsers.jpg

 68. Webbläsare - statistik

 69. Vad är en webbläsare?

 70. Webbläsare Tolkar kod (html m.m.) och visar upp det för

  användaren.
 71. Hur fungerar det? Internet Klient Klient Server

 72. Svar? • Svaret är i form av HTML, som strukturerar

  upp den information som skickas från servern till oss • HTML-dokumentet kan sedan inkludera bl.a. text, bilder, formgivning av sidan, interaktiva element osv.
 73. Resultat • En webbläsare visar oss en webbsida efter att

  ha renderat ett HTML-dokument
 74. Webbsida •Består av olika sorters kod •HTML •CSS •JavaScript

 75. Vad består en webbplats av? JavaScript CSS HTML Innehåll Interaktivitet

  Utformning Struktur Innehåll
 76. HTML • Hypertext Markup Language • Märkspråk • Används för

  att ge dokument en struktur – vad är vad? • HTML byggs upp utav element som märker upp vilken typ av innehåll som finns på sidan
 77. HTML som märkspråk

 78. Element? • Det finns olika element som representerar olika innehåll,

  t.ex. rubriker, paragrafer, listor m.m. • Grundprincipen är att det finns en start- och ett sluttagg. Det innehåll som finns mellan dessa taggar tilldelas elementets formatiering. • Kan även ha attribut
 79. Ett HTML-dokuments struktur <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <meta charset=utf-8"> <title>Min

  sida</title> </head> <body> <!-- Här kommer innehåll som visas för användaren ligga --> </body> </html> Element som alltid ingår i ett HTML-dokument: - <html>, rotelementet - <head>, dokumenthuvud (info om dokumentet) - <title>, dokukmentets titel - <body>, dokumentets innehåll
 80. Exempel på HTML-struktur Text-editor Webbläsare

 81. HTML-dokumentet i helhet

 82. Kort om CSS • CSS sköter formgivning av innehåll, medan

  HTML sköter struktur av innehåll. • CSS styr hur HTML-elementen ska visas • Typisk användning av CSS är för typografi, layout, bildhantering m.m. • CSS är ett eget språk, men går att använda tillsammans med HTML • Genom att koppla olika CSS-mallar till samma HTML-dokument kan informationen presenteras på olika sätt
 83. Kort om JavaScript • Ger möjlighet till interaktiva webbplatser •

  Är ett programmeringsspråk som körs direkt i webbläsaren • Kan skrivas tillsammans med HTML-kod • Exempel på användningsområden är: - Validering av information i formulär - Visa/dölja information utan att ladda om sidan - Animeringar (t.ex. bildspel)
 84. Vad består en webbplats av? JavaScript CSS HTML Innehåll Interaktivitet

  Utformning Struktur Innehåll
 85. Frågor?

 86. Nästa föreläsning Imorgon, onsdag 2/9, kl. 13.15

 87. da106a.ia-mau.se Vår kurswebbplats