Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Effektiva återblickar / retrospektiv

A12a0d13cd04f0fdfe64862a27a32627?s=47 tobiasfors
February 25, 2015

Effektiva återblickar / retrospektiv

Bilderna till en interaktiv presentation jag tog fram för en av våra klienter. I den här presentationen får deltagarna själva, steg för steg, designa ett retrospektiv med utgångspunkt från Esther Derby och Diana Larsens ramverk retrospektiv.

A12a0d13cd04f0fdfe64862a27a32627?s=128

tobiasfors

February 25, 2015
Tweet

Transcript

 1. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 @TOFO | CITERUS.SE |

  TOBIASFORS.SE 0709 - 43 90 86 tobias.fors@citerus.se EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR Förbättra ert samarbete som team, tillsammans 1 (Retrospektiv)
 2. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 ALLMÄNNA PÅSTÅENDEN 2

 3. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 3 TEAM = PRODUKT

  Hur väl vi samarbetar avgör hur rätt slutprodukten blir.
 4. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TIDIG ÅTERKOPPLING ÄR BÄTTRE

  Ju tidigare vi får information om hur det går för oss, desto värdefullare är den.
 5. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 INGEN BRIST PÅ IDÉER

  Alla har minst en intressant idé om hur vi kan jobba bättre tillsammans.
 6. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 RÄTT SYSTEM TILLSAMMANS @TOFO

  | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE ”MELLAN STOLARNA” Det har hänt att vi har tappat riktigt bra förbättringsidéer mellan stolarna. 6
 7. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 1. VARFÖR ÄR ÅTERBLICKAR

  SÅ VIKTIGA? 2. VAD ÄR FRAMGÅNGSFAKTORERNA? 3. HUR GÖR MAN RENT PRAKTISKT? 4. VANLIGA FRÅGOR OCH FALLGROPAR 7
 8. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 1. VARFÖR ÄR ÅTERBLICKAR

  SÅ VIKTIGA? 8
 9. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 ”It’s one of the

  most important tools for making Scrum successful” Jeff Sutherland, Ken Schwaber, 
 The Scrum Papers http://bit.ly/1cznu89 9
 10. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 10 KLAR PRODUKT VÄRDEFULLT

  LÄRANDE &
 11. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 2. VAD ÄR FRAMGÅNGSFAKTORERNA?

  11
 12. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TVÅ FRAMGÅNGSFAKTORER: NÄR OCH

  HUR 12 Ofta Tryggt
 13. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 NÄR: SÅ ATT VI

  LÄR OSS SNABBT 13 2 - 4 timmar varje sprint 1-2 dagar efter större projekt/releaseperiod
 14. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 HUR: SÅ ATT DET

  BLIR TRYGGT 14 Trygghet Lärande ny kunskap + nytt beteende = lärande
 15. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 ”THE RETROSPECTIVE PRIME DIRECTIVE”

  15 Oavsett vad vi upptäcker, så förstår och tror vi verkligen att ‣ alla gjorde sitt allra bästa, ‣ efter vad de visste då, ‣ deras färdigheter och förmågor, ‣ resurserna som fanns tillgängliga, ‣ och situationen i övrigt.
 16. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 16 MONOLOG DIALOG DISKUSSION

  Facit Debatt Skapa
 17. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 17 FOKUS PÅ STYRKOR

  ÄR ROLIGARE OCH EFFEKTIVARE Usch, problem!
 18. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 3. HUR GÖR MAN

  RENT PRAKTISKT? 18
 19. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA ÅTERBLICKAR 19 Design

  = ändamålsenligt skapande 
 (för vem?)
 20. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 20

 21. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 21 ETT RAMVERK FÖR

  ÅTERBLICKAR Öppna Avsluta Samla data Beslut och rekommendationer Sök insikter Se: Derby, Larsen: Agile Retrospectives
 22. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA: ”ÖPPNA” 22 För

  er målgrupp
 23. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TIDIG AKTIVERING 23 -

  ”Sammanfatta sprinten som gått med exakt två ord” ‣ Signalerar att alla kan och bör delta ‣ Sår ett frö för kommande övningar
 24. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 UPPRÄTTA ÖVERENSKOMMELSER 24 ÖVERENSKOMMELSER

  • Inga mobiler under återblicken Modifiera reglerna tills de passar hela gruppen • Om det inte är dagis som ringer akut! • Vi ska inte avbryta varandra • … • … Föreslå en enkel regel för att komma igång
 25. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA: ”SAMLA DATA” 25

  För er målgrupp
 26. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 BYGG EN GRUND AV

  DATA ATT STÅ PÅ 26 0 25 50 75 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Krånglade med designen Fick hjälp från Erik Kom i mål! Ta fram klarkurvan och kommentera den tillsammans Gör kvalitativa nöjdhetskurvor på valda parametrar 0 1 2 3 4 Hur nöjda är vi med produktkvaliteten?
 27. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA: ”SÖK INSIKTER” 27

  För er målgrupp
 28. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 28 PROBLEMET ÄR ATT

  VI SÄGER ”PROBLEMET ÄR”
 29. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 FÖRSÖK SE UR MÅNGA

  PERSPEKTIV 29 Fungerade mindre bra Har jag lärt mig Fungerade bra Förbryllade mig
 30. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA: ”BESLUT OCH REKOMMENDATIONER”

  30 För er målgrupp
 31. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 FÖRÄNDRINGSBERÄTTELSER 31 Eftersom <motiv>,

  så borde vi <förslag> så att <önskat resultat>. Längre beskrivning på: http://www.tobiasfors.se/?p=533
 32. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TUMREGELN ”TVÅ + EN”

  32 Exakt 
 två beslut Exakt 
 en rekommendation } }
 33. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA: ”AVSLUTA” 33 För

  er målgrupp
 34. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TA MED TILL NÄSTA

  SPRINTPLANERING 34
 35. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 4. VANLIGA FRÅGOR OCH

  FALLGROPAR 35
 36. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 HUR HANTERAR MAN MOTSTÅND

  OCH GNÄLL? 36 Motstånd = Energi Kanaliserbar Motstånd = f(format, personlighet)
 37. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 OM VI INTE VET

  VAD VI SKA GÖRA DÅ? 37
 38. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TEAMET FUNGERAR BRA -

   MEN HUR GÖR VI MED RESTEN? 38 Resten av organisationen EGNA TEAMET REKOMMENDATION ”Så här mycket bättre skulle vi bli om …”
 39. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 39 HUR GÖR JAG

  ÅTERBLICKAR OM JAG JOBBAR SJÄLV? LOGGBOK!
 40. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 VÄL INVESTERAD TID? 40

  0 1 2 3 4