Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Effektiva återblickar / retrospektiv

tobiasfors
February 25, 2015

Effektiva återblickar / retrospektiv

Bilderna till en interaktiv presentation jag tog fram för en av våra klienter. I den här presentationen får deltagarna själva, steg för steg, designa ett retrospektiv med utgångspunkt från Esther Derby och Diana Larsens ramverk retrospektiv.

tobiasfors

February 25, 2015
Tweet

More Decks by tobiasfors

Other Decks in Business

Transcript

 1. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 @TOFO | CITERUS.SE |

  TOBIASFORS.SE 0709 - 43 90 86 [email protected] EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR Förbättra ert samarbete som team, tillsammans 1 (Retrospektiv)
 2. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 ALLMÄNNA PÅSTÅENDEN 2

 3. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 3 TEAM = PRODUKT

  Hur väl vi samarbetar avgör hur rätt slutprodukten blir.
 4. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TIDIG ÅTERKOPPLING ÄR BÄTTRE

  Ju tidigare vi får information om hur det går för oss, desto värdefullare är den.
 5. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 INGEN BRIST PÅ IDÉER

  Alla har minst en intressant idé om hur vi kan jobba bättre tillsammans.
 6. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 RÄTT SYSTEM TILLSAMMANS @TOFO

  | CITERUS.SE | TOBIASFORS.SE ”MELLAN STOLARNA” Det har hänt att vi har tappat riktigt bra förbättringsidéer mellan stolarna. 6
 7. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 1. VARFÖR ÄR ÅTERBLICKAR

  SÅ VIKTIGA? 2. VAD ÄR FRAMGÅNGSFAKTORERNA? 3. HUR GÖR MAN RENT PRAKTISKT? 4. VANLIGA FRÅGOR OCH FALLGROPAR 7
 8. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 1. VARFÖR ÄR ÅTERBLICKAR

  SÅ VIKTIGA? 8
 9. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 ”It’s one of the

  most important tools for making Scrum successful” Jeff Sutherland, Ken Schwaber, 
 The Scrum Papers http://bit.ly/1cznu89 9
 10. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 10 KLAR PRODUKT VÄRDEFULLT

  LÄRANDE &
 11. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 2. VAD ÄR FRAMGÅNGSFAKTORERNA?

  11
 12. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TVÅ FRAMGÅNGSFAKTORER: NÄR OCH

  HUR 12 Ofta Tryggt
 13. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 NÄR: SÅ ATT VI

  LÄR OSS SNABBT 13 2 - 4 timmar varje sprint 1-2 dagar efter större projekt/releaseperiod
 14. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 HUR: SÅ ATT DET

  BLIR TRYGGT 14 Trygghet Lärande ny kunskap + nytt beteende = lärande
 15. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 ”THE RETROSPECTIVE PRIME DIRECTIVE”

  15 Oavsett vad vi upptäcker, så förstår och tror vi verkligen att ‣ alla gjorde sitt allra bästa, ‣ efter vad de visste då, ‣ deras färdigheter och förmågor, ‣ resurserna som fanns tillgängliga, ‣ och situationen i övrigt.
 16. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 16 MONOLOG DIALOG DISKUSSION

  Facit Debatt Skapa
 17. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 17 FOKUS PÅ STYRKOR

  ÄR ROLIGARE OCH EFFEKTIVARE Usch, problem!
 18. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 3. HUR GÖR MAN

  RENT PRAKTISKT? 18
 19. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA ÅTERBLICKAR 19 Design

  = ändamålsenligt skapande 
 (för vem?)
 20. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 20

 21. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 21 ETT RAMVERK FÖR

  ÅTERBLICKAR Öppna Avsluta Samla data Beslut och rekommendationer Sök insikter Se: Derby, Larsen: Agile Retrospectives
 22. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA: ”ÖPPNA” 22 För

  er målgrupp
 23. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TIDIG AKTIVERING 23 -

  ”Sammanfatta sprinten som gått med exakt två ord” ‣ Signalerar att alla kan och bör delta ‣ Sår ett frö för kommande övningar
 24. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 UPPRÄTTA ÖVERENSKOMMELSER 24 ÖVERENSKOMMELSER

  • Inga mobiler under återblicken Modifiera reglerna tills de passar hela gruppen • Om det inte är dagis som ringer akut! • Vi ska inte avbryta varandra • … • … Föreslå en enkel regel för att komma igång
 25. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA: ”SAMLA DATA” 25

  För er målgrupp
 26. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 BYGG EN GRUND AV

  DATA ATT STÅ PÅ 26 0 25 50 75 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Krånglade med designen Fick hjälp från Erik Kom i mål! Ta fram klarkurvan och kommentera den tillsammans Gör kvalitativa nöjdhetskurvor på valda parametrar 0 1 2 3 4 Hur nöjda är vi med produktkvaliteten?
 27. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA: ”SÖK INSIKTER” 27

  För er målgrupp
 28. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 28 PROBLEMET ÄR ATT

  VI SÄGER ”PROBLEMET ÄR”
 29. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 FÖRSÖK SE UR MÅNGA

  PERSPEKTIV 29 Fungerade mindre bra Har jag lärt mig Fungerade bra Förbryllade mig
 30. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA: ”BESLUT OCH REKOMMENDATIONER”

  30 För er målgrupp
 31. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 FÖRÄNDRINGSBERÄTTELSER 31 Eftersom <motiv>,

  så borde vi <förslag> så att <önskat resultat>. Längre beskrivning på: http://www.tobiasfors.se/?p=533
 32. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TUMREGELN ”TVÅ + EN”

  32 Exakt 
 två beslut Exakt 
 en rekommendation } }
 33. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 DESIGNA: ”AVSLUTA” 33 För

  er målgrupp
 34. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TA MED TILL NÄSTA

  SPRINTPLANERING 34
 35. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 4. VANLIGA FRÅGOR OCH

  FALLGROPAR 35
 36. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 HUR HANTERAR MAN MOTSTÅND

  OCH GNÄLL? 36 Motstånd = Energi Kanaliserbar Motstånd = f(format, personlighet)
 37. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 OM VI INTE VET

  VAD VI SKA GÖRA DÅ? 37
 38. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 TEAMET FUNGERAR BRA -

   MEN HUR GÖR VI MED RESTEN? 38 Resten av organisationen EGNA TEAMET REKOMMENDATION ”Så här mycket bättre skulle vi bli om …”
 39. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 39 HUR GÖR JAG

  ÅTERBLICKAR OM JAG JOBBAR SJÄLV? LOGGBOK!
 40. EFFEKTIVA ÅTERBLICKAR TOBIAS FORS | 0709-439086 VÄL INVESTERAD TID? 40

  0 1 2 3 4