Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

User experience & hur man designar för användaren

User experience & hur man designar för användaren

Deck from lecture at Berghs School of Communication

Marcus Castenfors

April 14, 2014
Tweet

More Decks by Marcus Castenfors

Other Decks in Design

Transcript

 1. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 7 Mina föreläsningar Måndag 14/4: Verktyg

  & metoder Onsdag 16/4: Upplevelsedesign & “Lean Startup”
 2. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Schema 9 18:00 - 18:50 -

  UX & strategi 18:50 - 19:20 - Grupparbete 19:20 - 19:40 - Rast 19:40 - 20:30 - Kartläggning & Visualisering
 3. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION "User experience" encompasses all aspects of

  the end-user's interaction with the company, its services, and its products. 11 “ “ Jakob Nielsen
 4. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION A brand is the set of

  expectations, memories, stories and relationships that, taken together, account for a consumer’s decision to choose one product or service over another. 13 “ “ Seth Godin
 5. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Empati medkänsla för andra; egenskapen att

  kunna känna med andra, sätta sig in i andras situationer 14
 6. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 15 Kund Affär Teknik UX Kundtyper

  Beteende Plattformar Tekniska lösningar Affärsmål Strategi Portfölj
 7. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Varför? Varför designar vi lösningen? För

  vem? Vilka är våra användare? Skiljer dom sig åt? Vad? Vad ska vi designa? 16
 8. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 18 Konkret Abstrakt Strategi Visualisering Kartläggning

  • Prototyper • Wireframes • Experience model & maps • User journeys • Personas • Research • Kundinsikter
 9. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 21 Primär Användartest Kundintervjuer Kundservice &

  säljare Sekundär Google Planning Tools Rapporter Konkurrentanalys Kvantitativ Enkäter Social Social media Forum Bloggar
 10. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 23 Är det någon av er

  som har erfarenhet från användartestning?
 11. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 25 Testing one user early in

  the project is better than testing 50 near the end “ “ Steve Krug
 12. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 26 Några tips: 1. Alla kan

  testa 2. Gör det så enkelt som möjligt 3. Använd enkla verktyg 4. Fastna inte i rapporter 5. Gör det till en tradition 6. Fixa de enklaste sakerna först
 13. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 35 Exempel från intervjuprotokollet: ! •

  Berätta om hur du gör research inför ett köp • Berätta om dina favoritappar och varför du gillar dem • Hur använder du din smartphone i shoppingsyfte? • Har du köpt något online med din smartphone någon gång? I så fall, vad köpte du?
 14. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 36 If I had asked people

  what they wanted, they would have said faster horses. “ “ Henry Ford
 15. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Tips: 37 1. Använd ett intervjuprotokoll

  med ett tydligt syfte 2. Intervjua i den riktiga omgivningen 3. Be dem visa hur dom gör 4. Ta med en kollega 5. Leta efter mönster 6. Ta fram hypoteser
 16. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 40 Insikter: 1. Fanns ett stort

  behov av en ny produkt 2. Tillgänglighet av tjänster en av de vanligaste frågorna 3. Kundresan var inte helt linjär 4. Många av chattarna var från befintliga kunder
 17. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 52 Tänk på: 1. Enkla att

  sätta upp (Surveymonkey, Wufoo) 2. Bra för att testa hypoteser från tidigare kundintervjuer 3. Visar data, men svarar inte på “varför?” 4. Öppna frågor kan ibland vara svåra att tolka
 18. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Tänk på 54 1. Bra för

  att förstå kunders attityder, mönster, pain points 2. Ger kunder ett “ansikte” 3. Kan användas för att ta fram benchmarks (sentiment analysis, ämnen)
 19. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Stockholms Universitet 57 Para upp er

  i grupper om två: en är testledare, en är användare Du är intresserad av söka till programmet “Interaktionsdesign” på Stockholms Universitet. Navigera till su.se. ! Timing 10-15 minuter för testet 5-10 minuter återkoppling 20 minuter rast
 20. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Stockholms Universitet 58 Du är intresserad

  av söka till programmet “Interaktionsdesign” på Stockholms Universitet. Navigera till su.se med din smartphone. 1. Utan att klicka runt, berätta om vad du tycker och tänker kring startsidans utseende 2. Utan att använda sökfunktionen, hitta information om programmet “interaktionsdesign” 3. Ta reda på hur du kan ansöka till programmet 4. Ta reda på hur du kan ansöka om boende 5. Hur tyckte du att uppgiften gick? Vad tyckte du var tydligt/otydligt? 6. Om du var webbdesigner, vad skulle vara det första du skulle vilja ändra med Stockholms Universitets hemsida? Att tänka på: ! • Få användaren att “tänka högt” när de använder hemsidan • Ställ gärna följdfrågor
 21. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 62 Konkret Abstrakt Strategi Visualisering Kartläggning

  • Experience model & maps • User journeys • Personas
 22. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 64 First name, last name, age

  Goals and motivators Attitudes and needs Demographic information Ålder, boende- & familjesituation Mål, pain points Känslor & behov
 23. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Tänk på 67 1. Fastna inte

  i detaljerna 2. Kan lätt bli politiskt
 24. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 70 Prospect New Existing Customer behavior

  Primary purpose Business objective Brand proposition Modus Insikter Affärsmål Varumärkesmål
 25. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 71 Research & Planning Booking Pre-travel

  Website Email Mobile Customer service Steg Post-travel Kanaler
 26. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Bra för 1. Tänka holistiskt på

  alla kanaler och kontaktpunkter 2. Lägga in olika mål dvs affärsmål, varumärkesmål 73
 27. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Bra för 76 1. För att

  bryta ner en Experience Model eller Map på en lägre nivå 2. Tänka holistiskt istället för att gå rätt in i en lösning
 28. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Experience Map för Stockholms Universitet 78

  Para upp er i grupper om två. Använd penna och papper ! Briefen: • Stockholms Universitet ska designa om sin hemsida och sina mobiltjänster • Skapa en Experience Map för de kontaktpunkter och de steg som studenter tar inför att söka till ett program • Brainstorma kring vilka typer av tjänster vi kan ge studenter och hjälpa dem i olika situationer
 29. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 79 Research & planering Ansöka Inskrivning

  Hemsida Social media Mobil Onboarding Kundbehov
 30. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 81 Konkret Abstrakt Strategi Visualisering Kartläggning

  • Klickbara prototyper • Pappersprototyper • Wireframes • Experience model & maps • User journeys • Personas • Research • Kundinsikter
 31. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 82 Hög detaljnivå Låg detaljnivå Mycket

  interaktivitet Lite interaktivitet Wireframes Klickbara- Prototyper Pappers- Prototyper Skisser
 32. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 83 Mycket tid Lite tid Wireframes

  Klickbara- Prototyper Pappers- Prototyper Skisser
 33. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 86 Bra för: 1. Snabbt &

  enkelt 2. Alla kan göra det 3. Bra att använda i workshops 4. Allt som behövs är en penna och papper 5. Tänka utanför “boxen”
 34. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 87 Inte så bra för: 1.

  Användas för presentationer 2. Detaljer
 35. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 90 Bra för: 1. Snabbt &

  enkelt visa interaktivitet 2. Att testa koncept tidigt i projektet
 36. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 91 Inte så bra för: 1.

  Att visa komplexa interaktioner 2. Kan inte delas på ett enkelt sätt med teamet
 37. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 97 Bra för: 1. Specificera detaljer

  i interaktionerna 2. Gillas av utvecklarna 3. Gillas av designers
 38. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Inte så bra för 1. Att

  få folk att läsa allt det finstilta 2. Kan lätt bli ett väldigt tungt dokument 3. Att visa interaktivitet 98
 39. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 105 Bra för: 1. Visa komplexa

  interaktioner 2. Skapa en känsla av den “skarpa” lösningen 3. Att visa responsivitet
 40. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 106 Inte så bra för: 1.

  Att ge till designers & utvecklare 2. Att dokumentera
 41. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 107 Tänk på: 1. Kan ta

  mycket tid 2. Man kan fastna i detaljerna 3. Kan lätt bli komplext