Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ocena i podnoszenie dojrzałości robotyzacji biznesu

Ocena i podnoszenie dojrzałości robotyzacji biznesu

Czym jest dojrzałość robotyzacji biznesu? W jaki sposób ją zmierzyć i jak ją zwiększyć?

Andrzej Sobczak

October 20, 2018
Tweet

More Decks by Andrzej Sobczak

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Redaktor serwisu Robonomika.pl Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących robotyzacji, transformacji architektury i strategii IT Praktyk
 2. . Agenda Czyli co obecnie dzieje się na (polskim) rynku

  w zakresie robotyzacji Co nas czeka w przyszłości? Czyli możliwe scenariusze dotyczące robotyzacji biznesu + niespodzianka Koncepcja oceny i doskonalenia dojrzałości robotyzacji biznesu Czyli kiedy i jak oceniać dojrzałość robotyzacji oraz co zrobić z tymi wynikami? 01 02 03 Kilka obserwacji dotyczących robotyzacji
 3. ▪ Faktyczny poziom absorbcji RPA wśród polskich liderów IT można

  szacować na max. 15%. ▪ Mediana robotów w Polsce wynosi 2 sztuki/organizacja. ▪ Część firm wycofuje się (po cichu) z robotyzacji po PoC. ▪ Biznes uświadamia sobie, że roboty to software (trzeba je pisać, dokumentować,…). ▪ Firmy odkrywają, że na złej jakości danych roboty dobrze nie zadziałają. Jaki jest faktyczny stan robotyzacji w Polsce?
 4. Robonomika Robots+Economics Interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi rozwiązaniami automatyzacji

  i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (sektora usług). Wyjście poza dyskusje o technikaliach .
 5. If you don’t measure it, you can’t manage it If

  you don’t measure it, you can’t improve it Znalezione w sieci
 6. . Kiedy nie chcemy oceniać dojrzałości Są sytuacje, w których

  firmy kompletnie nie są zainteresowane oceną swojej dojrzałości (w dowolnym obszarze, w tym w robotyzacji): • Ma być sukces. • Nie ma kultury mierzenia. • Mierzyliśmy wcześniej i nic nie dzieje się z uzyskanymi pomiarami. • Obawa, że uzyskany wynik będzie zbyt niski (wobec wyobrażeń decydentów).
 7. . Ostrzeżenie Nie należy utożsamiać ze sobą: - chęci -

  potrzeby, - dojrzałości do robotyzacji.
 8. Dojrzałość robotyzacji biznesu – stan gotowości organizacji do podejmowania działań

  związanych z budową, wykorzystaniem, utrzymaniem i rozwojem robotów softwarowych. Opracowanie własne
 9. .Komu jest potrzebna ocena? Perspektywa sponsora: – Co ja mam

  z tych robotów? Perspektywa biznesu (użytkownika): – Czy ja mam dobre roboty? Perspektywa menadżera ds. robotyzacji: – Czy ja dobrze zarządzam robotyzacją?
 10. .Co będziemy oceniać Perspektywa sponsora: – Ocena rezultatów robotyzacji Perspektywa

  biznesu (użytkownika): – Ocena działania robotów (jako narzędzi) Perspektywa menadżera ds. robotyzacji: – Ocena procesów robotyzacji i ich rezultatów
 11. . Jestem sponsorem Ocena rezultatów robotyzacji jest oceną kontekstową –

  zależy od bieżących celów danej organizacji • Żeby dokonać takiej oceny trzeba znać cele organizacji • Na bazie celów organizacji należy określić cele samej robotyzacji. • Pomiar samego celu następuje poprzez odpowiednio zdefiniowane KPIs.
 12. . Jestem biznesem Ocena działania robotów przypomina (trochę) ocenę systemów

  informatycznych • Żeby dokonać takiej oceny trzeba zdefiniować wymagania biznesowe (na roboty). • Na bazie tych wymagań można zdefiniować KPI’e dotyczące pracy robotów. • Oddzielnym aspektem jest sposób testowania i odbioru robotów.
 13. . Zakładając, że roboty wyszły poza fazę PoC KPI: Dostępność

  robotów 01. KPI: Utylizacja robota 02. Liczba transakcji zrealizowana przez roboty [w danej jednostce czasu] w odniesieniu do szacunków Czas nieplanowanej niedostępności robotów w środowisku produkcyjnym Liczba transakcji wymagających ręcznej interwencji vs. całkowita liczba transakcji obsłużona przez roboty [w danej jednostce czasu] KPI: Obsługa wyjątków 03.
 14. . Jestem menadżerem ds. robotyzacji Ocena praktyki organizacji w zakresie

  budowy robotów, ich utrzymania (pielęgnowalności) i rozwoju (w tym skalowalności) • Podejście do zastosowania w organizacjach postrzegających robotyzację jako cel strategiczny. • Pomiar na bazie KPI. • Prawdopodobnie możliwy jest pomiar na bazie referencyjnego modelu dojrzałości - ale taki (chyba?) jeszcze nie powstał. .
 15. Wymiar oceny dojrzałości: Organizacja robotyzacji Obszar oceny: Proces wytwórczy robotów

  Czy firma posiada standard dokumentowania robotów? Pytania kontrolne: Odpowiedzi: • Mamy, stosujemy w odniesieniu do każdego robota – 5 punktów • Mamy i stosujemy w większości przypadków – 3 punkty • Mamy, ale stosujemy go sporadycznie lub nie stosujemy go wcale – 1 punkt • Nie mamy – 0 punktów
 16. . Nazwy mają znaczenie W obecnych czasach (nadmiaru wszystkiego) kluczowe

  dla sukcesu jest znalezienie analogii do rzeczy znanych • Analogia do wskaźników IQ, EQ • Wartość merytoryczna niewielka • Prosty „w sprzedaży” menadżerom • Punkt wyjścia do dalszych działań pomiarowo-doskonalących (Robotics Quotient - wskaźnik inteligencji robotycznej organizacji)
 17. . Obserwacja Warsztat oceny dojrzałości robotyzacji może być ustrukturalizowaną platformą

  komunikacji biznes-dostawca robotów (wewnętrzny/zewnętrzny)
 18. . Jak i komu komunikować dojrzałość Komunikowanie wyników oceny dojrzałości

  to element jej strategii wdrażania robotyzacji biznesu • Komunikacja do organizacji (szansa na większy budżet i na awans) • Komunikacja do klientów (element przewagi konkurencyjnej) • Komunikacja do grupy (szansa na CoE) • Komunikacja na rynek (pozyskiwanie deweloperów RPA).
 19. . Oceniliśmy… i co dalej? Organizacja przeprowadziła ocenę. Aby był

  z niej praktyczny „uzysk” należy: • Ocena musi zakończyć się listą rekomendacji wdrożeniowych (MoSCoW). • Należy przygotować twarde KPI oceniające stopień realizacji rekomendacji. • Ocena dojrzałości musi stać się elementem szerszego raportowania.
 20. W przeciągu 2-3 lat moda na RPA minie (tak jak

  minęła na Cloud, BigData, ML)
 21. RPA (I generacji) Chatboty / Voiceboty / Taskboty Asystenci kognitywni

  RPA to tylko część technologii automatyzacji i robotyzacji Kognitywne RPA . Expert Automation & Augmentation Software ….
 22. . Zapowiedź Szczypta teorii + praktyka Termin wydania: I kwartał

  2019 Do końca dzisiejszego dnia: rezerwacja nieodpłatnego egzemplarza (<20 zł przesyłka) https://receptury.robonomika.pl
 23. . Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu

  Zarządzania IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: [email protected] www: https://robonomika.pl